Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

27 ian. 2016
4 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 5 (4 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 23.423

Despre

  • M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2016
  • OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016
  • Modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin OMS/OPCNAS nr. 60/32/2006 (M. Of. nr. 147 din 16 februarie 2006; cu modif. ult.)OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016 (M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2016)modifică: art. 11 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (5), art. 18 alin. (1), art. 20, art. 241 alin. (2), art. 25 alin. (2), art. 29, art. 30 alin. (3) și (5), art. 32, art. 33, art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (4), art. 45, art. 50 alin. (3), art. 53 alin. (1), art. 531 alin. (1), art. 58, art. 62, art. 77 alin. (5), art. 97
introduce: art. 17 alin. (4), art. 171, art. 332, art. 5 lit. f) din anexa nr. 10, anexa nr. 19
abrogă: art. 81 alin. (2)-(9), art. 88 lit. g1), anexele nr. 16 și 17

 

În M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2016, s-a publicat Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OMS/OPCNAS) nr. 43/8/2016 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin OMS/OPCNAS nr. 60/32/2006 (M. Of. nr. 147 din 16 februarie 2006; cu modif. ult.).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Art. 11 alin. (1) lit. a) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) lit. a) dispunea faptul că pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, a căror contribuție calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuția datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:

a) în cazul în care venitul realizat este mai mare față de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporțional pe cele 12 luni, contribuția recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferența de contribuție rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare. În situația în care asiguratul a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizației se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligația de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligații de plată viitoare, după caz;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) lit. a) dispune: „Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, a căror contribuție calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuția datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:

a) în cazul în care venitul realizat este mai mare față de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporțional pe cele 12 luni, contribuția recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferența de contribuție rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare. În situația în care asiguratul a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizației se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligația de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligații de plată viitoare, după caz. În situația în care suma rezultată în plus este mare și după ce a fost compensată cu obligația de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligația/obligații de plată viitoare, suma rezultată din diferență poate fi restituită la cererea beneficiarului”.

 

Art. 17 alin. (4) lit. f) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Noua reglementare

La art. 17 alin. (4), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (4) stabilește: „Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situații:

(…)

f) pentru pacienții cu afecțiuni oncologice”.

 

Art. 17 alin. (5) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (5) prevedea faptul că pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5) prevede: „Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot întocmi, lunar sau la sfârșitul perioadei de tratament, certificate de incapacitate de muncă, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a fost primit documentul care certifică incapacitatea de muncă și durata probabilă a acesteia emis de către medicul/instituția din statul de tratament”.

 

Art. 171 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Noua reglementare

După art. 17 se introduce un nou articol, art. 171.

Potrivit noii reglementări, art. 171 dispune: „Prin excepție de la prevederile art. 17 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul București în data de 30 octombrie 2015”.

 

Art. 18 alin. (1) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea faptul că medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) prevede: „Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului”.

 

Art. 20 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 stabilea faptul că în situația în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1 -31 a lunii respective.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 stabilește: „În situația în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 30/31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective”.

 

Art. 241 alin. (2) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 241 alin. (2) dispunea faptul că durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituția de la locul de ședere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 241 alin. (2) dispune: „Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituția de la locul de ședere/reședință”.

 

Art. 25 alin. (2) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (2) prevedea faptul că în cazul menținerii incapacității temporare de muncă pentru aceeași afecțiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (2) prevede: „În cazul menținerii incapacității temporare de muncă pentru aceeași afecțiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire”.

 

Art. 29 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 dispunea faptul că în situațiile prevăzute la art. 26, 27 și 28, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitățile sanitare care acordă asistență medicală în specialitățile respective.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 dispune: „În situațiile prevăzute la art. 26, 27 și 28, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitățile sanitare care acordă asistență medicală în specialitățile respective”.

 

Art. 30 alin. (3) și (5) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 30 alin. (3) prevedea faptul că la externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-șef de secție, până la maximum 21 de zile calendaristice.

Art. 30 alin. (5) stabilea faptul că medicii curanți din unitățile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienți cu TBC, SJDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraților, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30 de zile calendaristice. În cazul pacienților cu TBC medicii au obligația să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat în evidență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (3) prevede: „La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-șef de secție, până la maximum 21 de zile calendaristice”.

Art. 30 alin. (5) stabilește: „Medicii curanți din unitățile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienți cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraților, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30/31 de zile calendaristice. În cazul pacienților cu TBC medicii au obligația să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat în evidență”.

 

Art. 32 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 dispunea faptul că persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, beneficiază de concediu medical acordat în condițiile și pe duratele prevăzute de lege; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 dispune: „Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, beneficiază de concediu medical; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară”.

 

Art. 33 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 prevedea faptul că asigurații care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și pe duratele prevăzute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanți, în termen de maximum 5 zile de la data obținerii avizului de la direcțiile de sănătate publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 prevede: „Asigurații care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse și autentificate. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanți, în termen de maximum 5 zile de la data obținerii avizului de la direcțiile de sănătate publică”.

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016) was last modified: ianuarie 26th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter