Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

27 Ian 2016
4 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 5 (4 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 23.421

Despre

  • M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2016
  • OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016
  • Modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 332 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Noua reglementare

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

După art. 331 se introduce un nou articol, art. 332.

Potrivit noii reglementări, art. 332 dispune: „(1) Prevederile art. 24 nu se fac aplicabile persoanelor prevăzute la art. 32 și 33.

(2) Durata de acordare a concediului medical și a indemnizației pentru incapacitate de muncă este cea transmisă din statul de tratament”.

 

Art. 38 alin. (1) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (1) stabilea faptul că plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (1) stabilește: „Plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19”.

 

Art. 43 alin. (4) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (4) dispunea faptul că persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, începând cu luna a 6-a de sarcină.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (4) dispune: „Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, după luna a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice”.

 

Art. 45 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 45 la primul alineat prevedea: Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidență și urmărește pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.

Conform alineatului următor, certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 45 prevede: „(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidență și urmărește pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.

(2) Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza”.

 

Art. 50 alin. (3) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 50 alin. (3) stabilea faptul că medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30 de zile calendaristice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 50 alin. (3) stabilește: „Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30/31 de zile calendaristice”.

 

Art. 53 alin. (1) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 53 alin. (1) prevedea faptul că beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecțiuni care nu pot fi tratate în țară unul dintre părinți, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau în plasament familial și care însoțește copilul la tratament în străinătate, pe durata spitalizării copilului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 53 alin. (1) prevede: „Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecțiuni care nu pot fi tratate în țară unul dintre părinți, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau în plasament familial și care însoțește copilul la tratament în străinătate”.

 

Art. 531 alin. (1) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 531 alin. (1) dispunea faptul că beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primește servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre părinți, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau în plasament familial și care însoțește copilul, pe durata spitalizării acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 531 alin. (1) dispune: „Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primește servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE/Confederației Elvețiene unul dintre părinți, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare sau în plasament familial și care însoțește copilul”.

 

Art. 58 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 58 prevedea: Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracționat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 prevede: „Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracționat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează”.

 

Art. 62 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 62 stabilea faptul că în cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care sau născut anterior ivirii acestor situații, se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 62 stabilește: „În cazul în care, potrivit legii, angajatorul își suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, care sau născut anterior ivirii acestor situații, se achită din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenție. Pentru aceste situații, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații, sunt achitate în condițiile menținerii concediului medical pentru aceeași afecțiune”.

 

Art. 77 alin. (5) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 77 alin. (5) prevedea faptul că pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanțarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plății prevăzută în anexa nr. 15. în termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plății.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 alin. (5) prevede: „Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanțarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plății prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 60 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plății”.

 

Art. 81 alin. (2)-(9) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 81 alin. (2) prevedea faptul că asigurații au obligația să completeze și să depună la medicul prescriptor o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

De asemenea, alin. (3) stabilea faptul că medicii prescriptori au obligația ca în declarația prevăzută la alin. (2), la rubrica «Observațiile medicului prescriptor», să precizeze, dacă este cazul, recomandările legate de procesul de recuperare și dacă este necesară efectuarea de tratamente de specialitate, analize paradinice sau alte proceduri medicale.

Potrivit alin. (4), medicii prescriptori au obligația ca la solicitarea plătitorilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziția acestora o copie a declarației prevăzute la alin. (2) «Conformă cu originalul».

Alin. (5) dispunea faptul că obligația prevăzută anterior se duce la îndeplinire de către medicul prescriptor numai în baza unei împuterniciri date de conducătorul unității plătitoare.

Alin. (6) prevedea faptul că angajatorii au obligația să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înștiințați cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum și datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta și declarația prevăzută la alin (2), dacă au solicitat-o.

Conform alin. (7), verificarea prezenței asiguraților aflați în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reședința indicată se poate efectua numai în intervalul orar 8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei și de asigurat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Alin. (8) prevedea faptul că procesul-verbal prevăzut anterior poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizații, acesta având obligația de a răspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestației.

Conform alin. (9), controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în condițiile O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS în termen de 60 de zile și care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Noua reglementare

Art. 81 alin. (2)-(9) – Abrogate.

 

Art. 88 lit. g1) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 88 lit. g1) stabilea faptul că, în înțelesul prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizațiilor următoarele situații:

(…)

g1) refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziția persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reședință.

Noua reglementare

Art. 88 lit. g1) – Abrogată.

 

Art. 97 din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 97 dispunea faptul că anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din respectivele norme.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 97 dispune: „Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme”.

 

Art. 5 lit. f) anexa nr. 10 la Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Noua reglementare

În anexa nr. 10, la art. 5, după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. f) prevede: „Prezenta convenție se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situații:

(…)

f) la a doua constatare de către casele de asigurări de sănătate a nerespectării obligației prevăzute la art. 4 lit. b)”.

 

Anexele nr. 16 și 17 la din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Noua reglementare

Anexele nr. 16 și 17 la norme se abrogă.

 

Anexa nr. 19 la din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016)

Noua reglementare

După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – modificări (OMS/OPCNAS nr. 43/8/2016) was last modified: ianuarie 26th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter