Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților – modificări și alte acte normative (adoptate de Guvern)

26 iun. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 912
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședință de Guvern Acte normative adoptateSumar
24 iunie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și, Cote d’Ivoire, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 și la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde, la 15 ianuarie 2009 și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015
Ordonanțe și proiecte de ordonanțe de urgență– Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației- Proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării și accelerării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Hotărâri– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin H.G. nr. 522/2003 (M. Of. nr. 346 din 21 mai 2003; cu modif. ult.)
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 și a Planului național de acțiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016
– Hotărârea pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 12 decembrie 2014 și la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
– Hotărârea pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 28 ianuarie 2015 și la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007;
– Hotărârea privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 și la București la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
– Hotărârea privind completarea H.G. nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești
– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării;
– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin H.G.nr. 234/2015 – Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr.1 la H.G.nr.1705/2006
– Hotărârea privind actualizarea inventarulului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (UM 0663 Drăgășani);
– Hotărârea pentru aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2015;
– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 15 la H.G.nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine;
– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la București la 30 octombrie 2014 și la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înțelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la București, la 10 noiembrie 2009
– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;
– Hotărârea pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale;
– Hotărârea pentru abrogarea H.G. nr. 1869/2005 pentru aprobarea Programului național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice – PNAC-SECA
– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G.nr. 589/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăștie-Sibiu” (M. Of. nr. 546 din 23 iulie 2014)
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;
– Hotărârea pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA, autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Investiții pentru Turism – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională;
– Hotărârea privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2015
– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor-Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării
– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 19 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăști, județul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la H.G.nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ariniș, județul Maramureș
– Hotărârea privind stema comunei Bucșani, județul Dâmbovița;
– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Lozna, județul Botoșani
– Hotărârea pentru modificarea art. 3 alin. (1) din H.G.nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită și producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate (M. Of. nr. 289 din 18 aprilie 2014)

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 24 iunie 2015, au fost adoptate mai multe acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și, Cote d’Ivoire, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 și la Bruxelles la 22 ianuarie 2009;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte și partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde, la 15 ianuarie 2009 și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009;

– Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației;

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării și accelerării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

 

Hotărâri

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin H.G. nr. 522/2003 (M. Of. nr. 346 din 21 mai 2003; cu modif. ult.).

Menționăm faptul că respectivele norme au suferit, de-a lungul timpului, mai multe modificări, cea mai recentă fiind adusă prin H.G. nr. 918/2013 (M. Of. nr. 734 din 28 noiembrie 2013);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 și a Planului național de acțiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 (M. Of. nr. 820 din 6 decembrie 2012);

– Hotărârea pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 12 decembrie 2014 și la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005;

– Hotărârea pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 28 ianuarie 2015 și la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007;

– Hotărârea privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 și la București la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011

– Hotărârea privind completarea H.G. nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești (M. Of. nr. 363 din 16 mai 2014);

– Hotărârea privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării;

– Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin H.G.nr. 234/2015 (M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015);

– Hotărârea privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr.1 la H.G.nr.1705/2006 (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Hotărârea privind actualizarea inventarulului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (UM 0663 Drăgășani);

– Hotărârea pentru aprobarea plății cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2015;

– Hotărârea privind modificarea anexei nr. 15 la H.G.nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine;

– Hotărârea pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat la București la 30 octombrie 2014 și la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înțelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la București, la 10 noiembrie 2009;

– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărârea pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărârea pentru abrogarea H.G. nr. 1869/2005 pentru aprobarea Programului național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice – PNAC-SECA (M. Of. nr. 42 din 17 ianuarie 2006);

– Hotărârea pentru modificarea și completarea H.G.nr. 589/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăștie-Sibiu” (M. Of. nr. 546 din 23 iulie 2014);

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România (M. Of. nr. 13 din 8 ianuarie 2010);

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Hotărârea pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină veterinară, Arhitectură;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA, autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania de Investiții pentru Turism – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

– Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informațională;

– Hotărârea privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiției în anul 2015;

– Hotărârea privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor-Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării;

– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 19 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăști, județul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte;

– Hotărârea privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la H.G.nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Ariniș, județul Maramureș;

– Hotărârea privind stema comunei Bucșani, județul Dâmbovița;

– Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Lozna, județul Botoșani;

– Hotărârea pentru modificarea art. 3 alin. (1) din H.G.nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită și producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate (M. Of. nr. 289 din 18 aprilie 2014).

 

Pentru a vedea lista privind actele normative adoptate în ședința de Guvern vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților – modificări și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: iunie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter