Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul II („Impozitul pe profit”) și Titlul III („Impozitul pe venit”)

3 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2153

Despre

  • M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015
  • H.G. nr. 367/2015
  • Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
  • Titlului II („Impozitul pe profit”) și Titlului III („Impozitul pe venit”)

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.). Titlul II („Impozitul pe profit”)H.G. nr. 367/2015 (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015)– modifică: pct. 213
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.). Titlul III („Impozitul pe venit”)introduce: pct. 261, pct. 461 și 462, pct. 663, pct. 879, pct. 139.11, pct. 1446, pct. 1499.1, 1499.2 și 1499.3, pct. 152 a 13-a liniuță
modifică: pct. 209

În M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 367/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

H.G. nr. 367/2015 aduce modificări Normelor metodologice de aplicare a următoarelor titluri din Codul fiscal:

Titlul II („Impozitul pe profit”)

Titlul III („Impozitul pe venit”)

Titlul VI („Taxa pe valoarea adăugată”)

Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”)

Titlul IX2 („Contribuții sociale obligatorii”)

– Titlul IX3 („Impozitul pe construcții”)

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Titlului II („Impozitul pe profit”) și Titlului III („Impozitul pe venit”) din Codul fiscal.

A) Titlul II („Impozitul pe profit”)

Pct. 213 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 213 prevedea faptul că pentru aplicarea prevederilor art. 20 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice române și bulgare, societăți-mamă, erau:

– societățile înființate în baza legii române, cunoscute ca „societăți pe acțiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 213 prevede: „Pentru aplicarea prevederilor art. 201 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice române, societăți-mamă, sunt:

– societățile înființate în baza legii române, cunoscute ca «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată», «societăți în nume colectiv», «societăți în comandită simplă»”.

B) Titlul III („Impozitul pe venit”)

Pct. 261 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)
Noua reglementare

După pct. 26 se introduce un nou punct, pct. 261.

Pct. 261 reglementează normele de aplicare a art. 461 Codul fiscal („Venituri scutite fiscal”): care prevede: „Veniturile din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.”

Potrivit noii reglementări, pct. 261 are următorul conținut:

Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 461 din Codul fiscal contribuabilii au obligația de a depune la organul fiscal competent documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul”.

 

Pct. 461 și 462 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Noua reglementare

După pct. 46 se introduc două noi puncte, pct. 461 și 462.

Potrivit noii reglementări, pct. 461 prevede: „Venitul net din activități independente desfășurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Plățile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual redus proporțional cu numărul de zile”.

De asemenea, pct. 462 stabilește: „Prevederea de la pct. 461 se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii”.

 

Pct. 663 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

După pct. 662 se introduce un nou punct, pct. 663.

Potrivit noii reglementări, pct. 663 prevede: „Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 461 din Codul fiscal, contribuabilii au obligația de a depune la plătitorii de venituri prevăzuți la art. 52 și art. 521 din Codul fiscal documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul”.

 

Pct. 879 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)
Noua reglementare

După pct. 878 se introduce un nou punct, pct. 879.

Pct. 87 9 reglementează normele de aplicare ale art. 55 1 („Venituri scutite”) Cod fiscal care prevede: „Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1)-(3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit”.

Norme metodologice:

Potrivit noii reglementări, 879 prevede: „Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 551 din Codul fiscal ontribuabilii au obligația de a depune la angajatorul/plătitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, angajatorul/plătitorul de venituri, respectiv organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul”.

 

Pct. 139.1 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)
Noua reglementare

După pct. 139 se introduce un nou punct, pct. 139.11, cu următorul conținut:

Codul fiscal:

Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinței bunurilor

– Art. 641

(1) Organul fiscal competent are obligația determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX2 – «Contribuții sociale obligatorii».

(2) Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX2 – «Contribuții sociale obligatorii» datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligațiilor fiscale anuale.

(3) Organul fiscal competent are obligația recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX2 – «Contribuții sociale obligatorii» și determinarea impozitului pe venit anual datorat.

(31) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contribuțiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX2 datorate pentru anul fiscal.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1)-(3) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Norme metodologice:

139.11. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit titlului IX2 – «Contribuții sociale obligatorii» se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

În cazul în care veniturile luate în calcul la stabilirea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate depășesc plafonul corespunzător anului fiscal respectiv, stabilit potrivit prevederilor titlul IX2 – «Contribuții sociale obligatorii» sunt deductibile sumele reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate alocate venitului corespunzător fiecărei surse, potrivit regulilor prevăzute în normele metodologice date în aplicarea prevederilor art. 29625 din Codul fiscal.

Organul fiscal competent are obligația recalculării venitului net/bazei impozabile și determinării impozitului pe venit datorat”.

 

Pct. 1446 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)
Noua reglementare

După pct. 1445 se introduce un nou punct, pct. 1446, cu următorul conținut:

Codul fiscal:

Venituri scutite

– Art. 681

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Norme metodologice:
Pct. 1446. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 681 din Codul fiscal contribuabilii au obligația de a depune la plătitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, plătitorul de venituri/organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul”.

 
Pct. 1499.1, 1499.2 și 1499.3 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Noua reglementare

După pct. 1499 se introduc trei noi puncte, pct. 1499.1, 1499.2 și 1499.3 cu următorul conținut:

Codul fiscal:

Venituri scutite

– Art. 711

Veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Norme metodologice:

Pct. 1499.1 Venitul net anual/Norma de venit se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Impozitul anual/Plățile anticipate cu titlu de impozit stabilite conform deciziei de impunere va/vor fi calculat(e) pentru venitul net anual/norma de venit, reduse proporțional cu numărul de zile.

Pct. 1499.2 Prevederea de la pct. 1499.1 se aplică atât în cazul persoanei fizice încadrate, în cursul anului fiscal, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât și în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.

Pct. 1499.3 Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 711 din Codul fiscal, contribuabilii au obligația de a depune la plătitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul”.

 

Pct. 152 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Noua reglementare

La pct. 152, după a douăsprezecea liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul conținut:

veniturile obținute de persoanele fizice sub forma bacșișului, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare”.

 

Pct. 209 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 209 la primul alineat prevedea faptul că în vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, contribuabilii prevăzuți la art. 40 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Codul fiscal care erau plătiți pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care era rezident în România sau avea sediul permanent în România aveau obligația de a declara în România veniturile respective potrivit declarației privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege, cu excepția contribuabililor care realizează venituri de această natură în condițiile prevăzute la pct. 873, pct. 875 alin. (2) lit. a) și pct. 878 pentru care impozitul este final.

De asemenea, la alin. următor se prevedea faptul că în situațiile prevăzute la pct. 874 și 877, organul fiscal regulariza impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declarației privind veniturile realizate din străinătate și restituie, după caz, în totalitate sau în parte impozitul reținut de către angajatorul care era rezident în România sau avea sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. În acest caz, declarația privind veniturile realizate din străinătate reprezenta și cerere de restituire.

În sfârșit, la ultimul alineat, se stabilea faptul că declarația privind veniturile realizate din străinătate se depunea la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, însoțită de următoarele documente justificative:

a) documentul menționat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectua plăți de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;

b) contractul de detașare;

c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;

d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 209 prevede: „(1) În situațiile prevăzute la pct. 874 și 877, plătitorul de venit din salarii restituie contribuabilului impozitul reținut pe venitul din salarii potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(2) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, contribuabilii prevăzuți la art. 40 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Codul fiscal care sunt plătiți pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligația de a declara în România veniturile respective potrivit declarației privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege, cu excepția contribuabililor care realizează venituri de această natură în condițiile prevăzute la pct. 873, pct. 875 alin. (2) lit. a) și pct. 878 pentru care impozitul este final.

(3) Declarația privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, însoțită de următoarele documente justificative:

a) documentul menționat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului;

b) contractul de detașare;

c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;

d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin”.

 
👍Citește și: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul VI („Taxa pe valoarea adăugată”)
 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul II („Impozitul pe profit”) și Titlul III („Impozitul pe venit”) was last modified: iunie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter