Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 – modificări (OVMADR nr. 823/2016)

15 Iun 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 772

Despre

  • M. Of. nr. 428 din 7 iunie 2016
  • OVMADR nr. 823/2016
  • Anexa la OVMADR, privind Normele metodologice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Anexa la OVMADR
(M. Of. nr. 849 din 21 noiembrie 2014; cu modif. ult.)
OVMADR nr. 823/2016
(M. Of. nr. 428 din 7 iunie 2016)
modifică: pct. 1 lit. b); pct. 3 subpct. 3.3; pct. 5 subpct. 5.2; pct. 7 subpct. 7.1 lit. b2); pct. 7 subpct. 7.7 lit. b); anexa nr. 1 și anexa nr. 2
introduce: pct. 7 subpct. 7.2 lit. h); pct. 7 subpct. 7.8

În M. Of. nr. 428 din 7 iunie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) nr. 823/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale (OVMADR), nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 (Norme).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Pct. 1 lit. b) din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 1 lit. b) prevedea faptul că în sensul respectivelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

b) solicitanți – persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

– dețin sau exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinația de producție D.O.C. și/sau I.G. și autorizate în acest sens, și produc și îmbuteliază vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puțin 25% din producția totală de vin;

– achiziționează struguri pentru vin cu destinația de producție D.O.C. și/sau I.G., produc și îmbuteliază vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puțin 25% din producția totală de vin.

Solicitanții trebuie să fie:

– întreprinderi mici și mijlocii cu mai puțin de 50/250 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10/50 milioane euro; sau

– microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro; sau

– întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro; și

– să îndeplinească prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; cu compl. ult.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 1 lit. b) stabilește următoarele: în sensul respectivelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

b) solicitanți – persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

– dețin sau exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinația de producție D.O.C. și/sau I.G. și autorizate în acest sens, și produc și îmbuteliază vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puțin 25% din producția totală de vin;

– achiziționează struguri pentru vin cu destinația de producție D.O.C. și/sau I.G., produc și îmbuteliază vinuri cu D.O.C. și/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puțin 25% din producția totală de vin.

Solicitanții trebuie să fie:

– întreprinderi mici și mijlocii cu mai puțin de 50/250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10/50 milioane euro; sau

– microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 2 milioane euro; sau

– întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a microîntreprinderilor;

– să îndeplinească prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare”.

 
Pct. 3 subpct. 3.3 din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3 subpct. 3.3 dispunea faptul că pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro rata sprijinului se reduce la jumătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3 subpct. 3.3 stabilește următoarele:

3.3. Pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, conform definiției de la pct. 1 lit. b), rata sprijinului se reduce la jumătate”.

 
Pct. 5 subpct. 5.2 din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5 subpct. 5.2 prevedea faptul că pentru a realiza demarcarea față de P.N.D.R., investițiile accesate prin P.N.S. sunt excluse din lista investițiilor accesate prin P.N.D.R.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 5 subpct. 5.2 dispune următoarele:

5.2. Pentru a realiza demarcarea față de P.N.D.R., cheltuielile eligibile prin Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 (P.N.S. 2014-2018) nu vor fi eligibile în P.N.D.R.; în sectorul prelucrării produselor vitivinicole, solicitanții care au accesat sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.S. 2014-2018 nu vor accesa sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.D.R. decât după finalizarea proiectului P.N.S. 2014- 2018. Solicitanții pot accesa investiții noi în sectorul vitivinicol în cadrul submăsurii 4.2 din P.N.D.R. și înainte de finalizarea investiției derulate prin P.N.S. 2014-2018”.

 
Pct. 7 subpct. 7.1 lit. b2) din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 7 subpct. 7.1 lit. b2) dispunea faptul că în vederea aprobării programelor de investiții, solicitantul depune la sediile centrelor județene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformității, următoarele documente:

b2) autorizația de renovare/modernizare în cazul acestor investiții (vinotecă, săli de prezentare), după caz etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 7 subpct. 7.1 lit. b2) stabilește următoarele: în vederea aprobării programelor de investiții, solicitantul depune la sediile centrelor județene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformității, următoarele documente:

b2) în cazul solicitării plății în avans, autorizația de renovare/modernizare pentru aceste investiții (vinotecă, săli de prezentare), după caz”.

 
Pct. 7 subpct. 7.2 lit. h) din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)
 

Noua reglementare

La pct. 7 subpct. 7.2, după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h).

Potrivit noii reglementări, pct. 7 subpct. 7.2 lit. h) dispune următoarele: în vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiții solicitantul depune la sediile centrelor județene ale A.P.I.A. următoarele documente:

h) autorizația de renovare/modernizare pentru investițiile care cuprind operațiuni de renovare/modernizare a structurii de prezentare/vânzare (vinotecă, săli de prezentare), după caz, pentru care nu s-a solicitat plata în avans”.

 
Pct. 7 subpct. 7.7 lit. b) din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 7 subpct. 7.7 lit. b) prevedea faptul că solicitantul are obligația:

b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât și la fața locului) efectuată de către autoritățile competente însărcinate cu controlul tuturor plăților solicitate din F.E.G.A., inclusiv sub forma verificării furnizorilor, sau a oricărui terț care intervine în proiect și să permită/să faciliteze accesul în spațiile administrative și de producție etc.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 7 subpct. 7.7 lit. b) stabilește următoarele: solicitantul are obligația:

b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât și la fața locului) efectuată de către autoritățile competente însărcinate cu controlul tuturor plăților solicitate din F.E.G.A. și să permită/să faciliteze accesul în spațiile administrative și de producție”.

 
Pct. 7 subpct. 7.8 din Norme (modificate prin OVMADR nr. 823/2016)

Noua reglementare

La pct. 7, după subpct. 7.7 se introduce un nou subpunct, subpct. 7.8.

Potrivit noii reglementări, pct. 7 subpct. 7.8 dispune următoarele:

7.8. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face și în avans, în condițiile în care:

(i) se solicită în cerere, în baza programului aprobat, înainte de executarea investiției;

(ii) programul de investiții a fost aprobat de către A.P.I.A.;

(iii) solicitantul a constituit o garanție constând într-o sumă egală cu 110% din valoarea sprijinului solicitat în avans, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările și completările ulterioare;

(iv) în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, o garanție poate fi constituită sub formă de:

a) depozit în numerar;

b) scrisoare de garanție bancară.

Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfășurare a investiției, la care se adaugă 90 de zile, și se depune odată cu declarația de începere a acesteia”.

 
Anexa nr. 1 la Norme (modificată prin OVMADR nr. 823/2016)
 
Anexa nr. 1 („Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile”) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivul ordin.

Anexa nr. 2 la Norme (modificată prin OVMADR nr. 823/2016)
 
Anexa nr. 2 („Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții”) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din respectivul ordin.
 

Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 – modificări (OVMADR nr. 823/2016) was last modified: iunie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter