Normele privind aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România (OMFP nr. 4146/2015)

20 Ian 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1299

Despre

  • M. Of. nr. 33 din 18 ianuarie 2016
  • OMFP nr. 4146/2015
  • Normele privind aplicarea scutirii de TVA

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobat
OMFP nr. 4146/2015
(M. Of. nr. 33 din 18 ianuarie 2016)
Normele privind aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și SUA privind statutul forțelor SUA în România

 

În M. Of. nr. 33 din 18 ianuarie 2016, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) [(1) Sunt scutite de taxă: (…) j) livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, a personalului acestora, precum și a cetățenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiții de reciprocitate; k) livrările de bunuri și prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în limitele și în condițiile stabilite de protocolul respectiv și de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenței; l) livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea organismelor internaționale, altele decât cele menționate la lit. k), recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și a membrilor acestora, în limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu; m) livrările de bunuri netransportate în afara României și/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forțelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forțele în cauză ori de către personalul civil care le însoțește, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare; n) livrările de bunuri și/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinație, pentru utilizarea de către forțele în cauză ori de către personalul civil care le însoțește sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forțele armate ale Regatului Unit staționate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înființare a Republicii Cipru, din 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forțe sau personalului civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor] din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X [1. Forțele Statelor Unite ale Americii și contractanții acestora, astfel cum sunt definiți în art. XXI, vor fi scutiți de impozitarea directă și indirectă pentru activitățile oficiale sau contractuale, precum și pentru proprietățile afectate acestor activități. Livrările făcute și serviciile prestate de această forță sau de acești contractanți pentru membrii forței, ai componentei civile și pentru membrii de familie ai acestora vor fi considerate astfel de activități. În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) scutirile se vor aplica la bunurile și serviciile achiziționate de forțele Statelor Unite ale Americii sau de către contractanții acestora atunci când ei acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii. Contractanții Statelor Unite ale Americii din România, angajați exclusiv în scopul de a sprijini forțele Statelor Unite ale Americii, nu vor face subiectul nici unei impuneri de nici o natură din partea Guvernului României sau de către subdiviziunile politice ale acestuia. 2. Vehiculele, navele și aeronavele aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forțele Statelor Unite ale Americii nu vor face obiectul nici unor taxe portuare sau aeroportuare, taxe de pilotaj, de navigație, de zbor sau taxe pentru servicii de parcare, acostare în port și iluminare și nici al vreunei alte taxe, în legătură cu îndeplinirea unor misiuni legate de operarea sau folosirea acelor facilități proprietate de stat ori utilizate de stat; totuși Statele Unite ale Americii vor plăti sume rezonabile pentru serviciile solicitate și prestate. 3. Dispozițiile legislației române și reglementările referitoare la reținerile obligatorii de impozit pe venit și de contribuții la asigurările sociale nu se vor aplica cetățenilor americani și angajaților forțelor Statelor Unite ale Americii care nu au cetățenie română sau contractanților Statelor Unite ale Americii care servesc în exclusivitate forțele în România.] și XI [1. În ceea ce privește art. X și XI din Acordul NATO/SOFA și în conformitate cu art. X din prezentul acord, membrii forței sau ai componentei civile nu vor fi ținuți responsabili de plata nici unei taxe sau obligații similare, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată (T.V.A.), în România, pentru dreptul de proprietate, posesia, utilizarea, transferul între ei sau transferul pentru cauză de moarte al bunurilor mobile corporale importate în România sau achiziționate aici, pentru uzul personal al acestora. Vehiculele cu motor aflate în proprietatea oricărui membru al forței sau al componentei civile ori a membrilor de familie ai acestuia vor fi exceptate de la taxele românești de circulație, înregistrare și autorizare și de la alte taxe similare. 2. Scutirea de taxe pe venit prevăzută la art. X din Acordul NATO/SOFA se va aplica, de asemenea, venitului dobândit de membrii forței sau ai componentei civile ori de membrii de familie ai acestora prin angajarea lor de către organizațiile prevăzute la paragraful 1 al art. I și la art. XVIII din prezentul acord și venitului provenit din surse din afara României] din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Respectivele norme conțin prevederi cu privire la:

– Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România (scutirea directă și scutirea prin restituire);

– Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România și pentru achizițiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite;

Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achizițiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre (scutirea directă și scutirea prin restituire).

 

Normele privind aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și SUA privind statutul forțelor SUA în România (OMFP nr. 4146/2015) was last modified: ianuarie 19th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter