Noul Cod fiscal (M. Of. nr. 688/10.09.2015)

14 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1800

Despre

  • M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015
  • Noul Cod fiscal

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Monitorul OficialAct normativ
M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015Noul Cod fiscal

 

În M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015, s-a publicat Noul Cod fiscal. Menționăm faptul că acesta a fost promulgat la data de 7 septembrie 2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, o parte dintre prevederile respectivului cod:

 

Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că respectivul cod stabilește: cadrul legal privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii, prevăzute la art. 2 alin. (2) care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și contribuții sociale; modul de calcul de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe și contribuții sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea respectivului cod și a legilor de ratificare a convențiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.

Potrivit alineatului următor, cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale obligatorii reglementate de respectivul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală.

În continuare, dispune faptul că, dacă orice prevedere a respectivului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.

În sfârșit, la ultimul alineat prevede faptul că orice masură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozițiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat.

 

Impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementare de Codul fiscal

Art. 2 prevede la primul alineat impozitele și taxele reglementate prin respectivul cod, astfel:

a) impozitul pe profit;

b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

c) impozitul pe venit;

d) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

f) taxa pe valoare adăugată;

g) accizele;

h) impozitele și taxele locale;

i) impozitul pe construcții.

Potrivit alineatului următor, contribuțiile sociale obligatorii reglementate prin respectivul cod sunt următoarele:

a) contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic

de asigurări sociale de sănătate;

c) contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate;

d) contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj;

e) contribuția de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale datorata de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;

f) contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

 

Principiile fiscalității

Potrivit art. 3, impozitele și taxele reglementate de respectivul cod au la bază următoarele principii:

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului român și străin;

b) certitudinea impunerii prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinilor fiscale;

c) justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia;

d) eficiența impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cat și în cele de criză; e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii;

e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii.

 

Intrarea în vigoare

Noul Cod fiscal intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepția cazului în care în respectivul cod se prevede altfel.

Noul Cod fiscal (M. Of. nr. 688/10.09.2015) was last modified: septembrie 14th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter