Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

20 ian. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9.453

Despre

  • M. Of. nr. 35 din 15.01.2015
  • Hotărârea nr. 11/2015
  • Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 35 din 15.01.2015, s-a publicat Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006.

La art. I, se prevede modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în M. Of. nr. 876 din 26.10.2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Abrogarea alin. (2)-(4) de la art. 38 din Regulament

La pct. 1, se dispune faptul că la art. 38, alin. (2)-(4) se abrogă. Anterior adoptării acestei măsuri, alin. (2)-(4) aveau următorul cuprins:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

„(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conducă și un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.

(3) Au dreptul să conducă vehicule din categoria Tr și posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:

a) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

b) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;

c) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

d) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului.

(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb – troleibuzˮ.

 Modificarea art. 97 din Regulament

La pct. 2, se dispune faptul că la art. 97, alin. (1) se modifică.

Vechea reglementare

Conform vechii reglementări, copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuiau să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportau numai în dispozitive de reținere omologate.

 Noua reglementare

Conform noii reglementări, copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranță, doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

La pct. 3, se dispune faptul că la art. 97, se introduc zece noi alineate, alin. (11)-(110), cu următorul cuprins:

„(11) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum și în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

(12) Copiii cu o înălțime de peste 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță doar dacă poartă centuri de siguranță pentru adulți, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feței, ori dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

(13) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înțelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziția șezut sau culcat, care poate cuprinde o combinație de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere și, în unele cazuri, un scaun suplimentar și/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parțial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranță cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranță pentru copii, pernă de înălțare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranță pentru adulți, portbebe-coșuleț pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum și centură și sisteme de centuri pentru copii.

(14) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) și (12) trebuie să fie omologat și adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare și utilizarea acestor dispozitive în funcție de grupele de masă și componența sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F.

(15) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucțiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicația electronică cu instrucțiuni care indică în ce mod și în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiții de siguranță.

(16) Prin excepție de ia prevederile alin. (15), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din față destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția opusă direcției normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situația în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar și în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezența dispozitivului instalat și blochează declanșarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.

(17) Dispozițiile prevăzute la alin. (16) se aplică în mod corespunzător și în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din față destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția normală de deplasare a autovehiculului.

(18) Se exceptează de la obligația de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranță pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranță.

(19) Transportul copilului în condițiile prevăzute la alin. (18) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

(110) Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condițiile prevăzute la alin. (18) are obligația să aibă asupra sa certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia. Dispozițiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzătorˮ.

La pct. 4, se dispune faptul că, la art. 97, alin. (2) se modifică.

Vechea reglementare

Conform vechii reglementări, conducătorilor de autovehicule le era interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din față, chiar dacă erau ținuți în brațe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță.

La pct. 5, se dispune faptul că, la art. 97, se introduc trei noi alineate, alin. (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportați sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum și în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față.

(22) Prin excepție de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (18) sunt transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispozițiile prevăzute la alin. (110) se aplică în mod corespunzător.

(23) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălțime de până la 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din fațăˮ.

Modificarea art. 148 din Regulament

La pct. 6, se prevede abrogarea pct. 5 al art. 148. Acesta prevedea faptul că era interzis conducătorului de autovehicul sau de tramvai, printre altele, să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din față al autovehiculului, chiar dacă erau ținuți în brațe de persoane majore.

Modificarea art. 225 din Regulament

La pct. 7, se dispune faptul că art. 225 se modifică.

Vechea reglementare

În vechea reglementare se dispune faptul că anexele nr. 1A – 1E făceau parte integrantă din respectivul regulament.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, anexele nr. 1A – 1F fac parte integrantă din prezentul regulament.

 Mențiune

La pct. 8, după art. 225 se introduce următoarea mențiune:

„Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile art. 1 alin. (3) și (4), art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii), lit. b) și c) și art. 5 tezele întâi, a doua și a treia din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 de armonizare a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, publicata în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 aprilie 2003 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță în vehiculele cu masa de sub 3,5 tone și prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de siguranță pentru copii în vehiculeˮ.

 Anexa nr. 1F

La pct. 9, se prevede faptul că se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1F („Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare și utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii în funcție de grupele de masă și componența sistemelorˮ), având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

La art. II alin. (1), se prevede faptul că pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poliția rutieră din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a participanților la trafic, astfel cum aceștia sunt definiți prin O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obligațiile conducătorului de autovehicul și la condițiile privind transportul copiilor în autovehicule prevăzute la art. 97 alin. (1)-(23) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare. Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe site-ul Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri.

La alin. (2), se dispune faptul că în scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), poliția rutieră din cadrul Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organizații, organisme responsabile de siguranță rutieră, organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.

Alte prevederi ale H.G. nr. 11/2015

 Art. III H.G. nr. 11/2015

Prevederile art. I pct. 2, 3 și 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Art. IV H.G. nr. 11/2015

H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în M. Of. nr. 876 din 26.10. 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial dându-se textelor o nouă numerotare.

Respectiva hotărâre transpune în legislația națională prevederile art. 1 alin. (1) (parțial) și alin. (2) din Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de siguranță pentru copii în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 59 din 28 februarie 2014.

 

Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice was last modified: martie 11th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter