O.U.G. nr. 88/2014. (II) Modificări aduse unor acte normative

6 ian. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1631

Despre

  • M. Of. nr. 949 din 23.12.2014
  • O.U.G. nr. 88/2014
  • O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
  • O.U.G. nr. 70/2014
  • O.U.G. nr. 69/2014
  • O.U.G. nr. 25/2014

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 949 din 23.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 88/2014 pentru modificare și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (publicată în M. Of. nr. 549 din 29.08.2013), aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 (publicată în M. Of. nr. 301 din 24.04.2014).

La adoptarea ordonanței s-au avut în vedere următoarele elemente:

– necesitatea reglementării unor măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai și la termen a prevederilor angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, referitoare la termenele de depunere, de către operatorii economici, a bugetelor de venituri și cheltuieli anuale și multianuale;

– derularea unor programe cu organismele financiare internaționale, în care indicatorii economico-financiari „plăți restante” și „rezultat brut operațional” sunt monitorizați în vederea încadrării în țintele stabilite;

– respectarea angajamentelor față de instituțiile financiare internaționale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcționare care să creeze condițiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menționate, oferind astfel continuitate și coerență actului de administrare a participațiilor statului,

– necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale și eficientizarea activității operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la întărirea disciplinei financiare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional, precum și necesitatea reglementării unor aspecte insuficient reglementate sau care dau naștere la interpretări diferite, rezultate de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 26/2013 întrucât neadoptarea de urgență a măsurilor propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană referitoare la încadrarea în țintele stabilite a indicatorilor economico-financiari „plăți restante” și „rezultat brut operațional”;

– reglementarea unor aspecte insuficient legiferate de O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 (publicată în M. Of. nr. 811 din 6.11.2014), ce pot duce la apariția unor discriminări pentru aceeași categorie socioprofesională din cadrul sistemului public de asistență socială.

Aspectele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

O.U.G. nr. 88/2014 este constituită din șase articole care modifică și completează O.G. nr. 26/2013, dar și alte acte normative. În continuare, vom prezenta art. II, III și IV, care aduc modificări unor acte normative, altele decât O.G. nr. 26/2013.

Astfel, art. II prevede modificarea art. 3 din O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015. Acesta va dispune faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, prin sistemul public de asistență socială se înțelege, în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 (publicată în M. Of. nr. 905 din 20.12.2011), instituțiile și unitățile publice de asistență socială care furnizează servicii sociale, serviciile publice de asistență socială de la nivelul consiliilor județene, sectoarelor municipiului București, Consiliului General al Municipiului București, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și persoanele care asigură serviciile de îngrijire personală la domiciliu.

Art. III din ordonanță prevede modificarea art. VII din O.U.G. nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr. 807 din 5.11.2014), prin introducerea unui nou alineat, alin. (2), conform căruia, în anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, prin hotărâre a Guvernului, sume Ministerului Apărării Naționale pentru plata echipamentelor contractate și realizate de furnizori, precum și a elementelor de suport logistic, în vederea introducerii acestora în înzestrarea armatei.

În continuare, art. IV stabilește modificare art. 9 din O.U.G. nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare (publicată în M. Of. nr. 377 din 21.05.2014). Astfel, art. 9 prevede faptul că în situația în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la sfârșitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligațiilor alte obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, obligațiile și accesoriile care au fost anulate se repun în sarcina debitorului [alin. (1)]. De asemenea, respectivii operatori economici nu datorează, pe perioada celor trei ani, accesorii aferente obligațiilor anulate și repuse în sarcina acestora [alin. (2)].

O.U.G. nr. 88/2014. (II) Modificări aduse unor acte normative was last modified: ianuarie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter