O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative. (II) Modificări aduse Codului fiscal

1 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1223

Despre

  • M. Of. nr. 957 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 957 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

La adoptarea O.U.G. nr. 92/2014 s-a avut în vedere Scrisoarea de punere în întârziere – încălcarea nr. 2013/4216 a Comisiei Europene, prin care se atrage atenția asupra anumitor dispoziții din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, care par să ridice probleme de compatibilitate cu principiile fundamentale ale libertății de a presta servicii, reglementate de art. 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în care se formulează obiecții cu privire la lipsa de coerență a cadrului juridic românesc privind jocurile de noroc. Ordonanța propune reglementări legislative pentru a se evita încălcarea prevederilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, dar în același timp și pentru a servi intereselor consacrate prin monopolul de stat în domeniul jocurilor de noroc.

De asemenea, s-au avut în vedere necesitatea instituirii unor măsuri fiscale privind asigurarea surselor de finanțare a dezvoltării economice și faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2009. Astfel, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Ținând cont de situațiile prezentate mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătățirea cadrului normativ prin promovarea acestei ordonanțe de urgență.

Astfel, se adoptă ordonanța, în vederea asigurării condițiilor necesare realizării obligațiilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, privind activitățile de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor.

Ordonanța este constituită din unsprezece articole în cadrul cărora prevede reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și, de asemenea, modificările și completările aduse unor acte normative.

În continuare, vom prezenta modificările și completările aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în M. Of. nr. 927 din 23.12.2003), cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt prevăzute în art. III din O.U.G. nr. 92/2014.

Astfel, pct. 1 prevede faptul că la art. 75, alin. (2) se modifică. Conform vechii reglementări, veniturile din jocuri de noroc cuprindeau câștigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

După modificarea survenită, alin. respectiv prevede faptul că veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

La pct. 2, se prevede modificarea denumirii marginale și a conținutului art. 76. Anterior modificării, art. 76, intitulat „Stabilirea venitului net din premii și din jocuri de noroc”, prevedea faptul că venitul net era diferența dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc și suma reprezentând venit neimpozabil.

Potrivit noii reglementări, denumirea marginală a art. 76 este „Stabilirea venitului net din premii”. Articolul dispune faptul că venitul net este diferența dintre venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil.

Pct. 3 și 4 prevăd modificarea art. 77. Astfel la pct. 3, se dispune modificarea alin. (2) și (4) din cadrul art. 77. Anterior modificării, alin. (2) prevedea faptul că veniturile din jocuri de noroc se impuneau, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net. Venitul net se calcula la nivelul câștigurilor realizate într-o zi de la același organizator sau plătitor.

Conform noii reglementări, veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care depășesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar veniturile care depășesc echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%.

Alin. (4), în vechea reglementare, prevedea faptul că nu erau impozabile veniturile obținute din premii și din jocuri de noroc, în bani și/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru câștigurile din jocuri de noroc, de la același organizator sau plătitor într-o singură zi.

După modificare, alin. (4) prevede faptul că nu sunt impozabile veniturile obținute din premii, în bani și/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Conform pct. 4, în cadrul art. 77, se introduc trei noi alineate, alin. (7), (8) și (9).

Alin. (7) stabilește faptul că nu sunt impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker.

Conform alin. (8), persoanele fizice care obțin venituri din jocurile de noroc prevăzute la alin. (7) au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent are obligația de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declarației privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

Alin. (9) are următorul conținut: cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc prevăzute la alin. (7) este de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între 15.000-99.999 euro și 25% pentru sumele care depășesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc prevăzute la alineatul (7) are obligativitatea de a păstra o evidență nominală a persoanelor fizice care au obținut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro și a le declara organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului următor, celui de realizare a venitului.

Pct. 5 prevede modificarea art. 93 prin introducerea unui nou alineat, alin. (3), conform căruia, prin excepție de la prevederile alin. (2), plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de a depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind veniturile totale plătite, precum și impozitele totale calculate, reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.

Alin. (2), la care se face referire, prevede faptul că plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

La pct. 6, se prevede faptul că se modifică, la art. 115 alin. (1), lit. p), care înainte de modificare prevedea faptul că printre veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile erau primite în România sau în străinătate, erau și veniturile obținute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obținute de la același organizator într-o singură zi de joc.

Conform noii reglementări, printre veniturile impozabile obținute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt și veniturile obținute la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate sumele încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.

La pct. 7, se prevede modificarea, la art. 116 alin. (1), a lit. c), care, în vechea reglementare, avea următorul conținut: impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotei de 25% pentru veniturile obținute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p).

Conform noii reglementări, impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotei de 1% pentru veniturile obținute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p), cu excepția jocurilor de noroc prevăzute la art. 77 alin. (7).

Potrivit pct. 8, art. 151 se abrogă.

O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative. (II) Modificări aduse Codului fiscal was last modified: ianuarie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter