Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (Ordonanța nr. 21/2015)

4 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 738

Despre

  • M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015
  • Ordonanța nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
  • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificator
Legea nr. 187/2014 (M. Of. nr. 961 din 30 decembrie 2014)Ordonanța nr. 21/2015 (M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015)


 
În M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015, s-a publicat Ordonanța nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul , aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014 (M. Of. nr. 961 din 30 decembrie 2014).
 
Vă prezentăm, în continuare, prevederile Ordonanței nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015:
 
Art. 1 Ordonanța nr. 21/2015
Art. 1 prevede faptul că bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.
 
Art. 2 Ordonanța nr. 21/2015
Art. 2 prevede la primul alineat faptul că influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

De asemenea, se dispune faptul că influențele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02 și 1/03.

Potrivit următorului alineat, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 40.011 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 889.522 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 929.533 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 40.011 mii lei.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Potrivit ultimului alineat, sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 55 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeași sumă.
 
Art. 3 Ordonanța nr. 21/2015
Art. 3 are următorul conținut: „(1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri cu suma de 21.468 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 122.835 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 144.303 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 68.748 mii lei, înregistrând un excedent de 47.280 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 8.178 mii lei și la cheltuieli cu suma de 13.801 mii lei, excedentul diminuându-se cu 5.623 mii lei.”.
 
Art. 4 Ordonanța nr. 21/2015
Art. 4 prevede faptul că se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015, capitolul 68.04 „Asigurări și asistență socială“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 15.000 mii lei și să majoreze alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ cu suma de 5.000 mii lei.
 
Art. 5 Ordonanța nr. 21/2015
Art. 5 stabilește faptul că prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 3 alin. (6) și (8) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, se modifică plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, potrivit prevederilor din prezenta ordonanță.
 
Art. 6 Ordonanța nr. 21/2015
Art. 6 prevede următoarele: „(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2015 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, detalierea influențelor aprobate.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. ”.
 
Art. 7 Ordonanța nr. 21/2015
Potrivit art. 7, Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 și 2 fac parte integrantă din respectiva ordonanță.

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (Ordonanța nr. 21/2015) was last modified: august 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter