Gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 (O.G. nr. 29/2015)

1 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1079

Despre

  • M. Of. nr. 646 din 26 august 2015
  • O.G. nr. 29/2015
  • Gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
O.G. nr. 29/2015
(M. Of. nr. 646 din 26 august 2015)
Cap. I („Obiectul reglementării. Definiții”)
Cap. II („Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului «Cooperare teritorială europeană»”)
Cap. III („Contribuția publică națională totală”)
Cap. IV („Plata în avans”)
Cap. V („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană»”)
Cap. VI („Controlul de prim nivel”)
Cap. VII („Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli”)
Cap. VIII („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 646 din 26 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Structura respectivei ordonanțe este următoarea:

Cap. I („Obiectul reglementării. Definiții”)

Cap. II („Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului «Cooperare teritorială europeană»”)

Cap. III („Contribuția publică națională totală”)

Cap. IV („Plata în avans”)

Cap. V („Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană»”)

Cap. VI („Controlul de prim nivel”)

Cap. VII („Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli”)

Cap. VIII („Dispoziții finale”)

 

Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei ordonanțe:

 

Obiectul reglementării

Potrivit art. 1, respectiva ordonanță stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, precum și a plăților în avans și contribuției publice naționale aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”

Art. 3 prevede faptul că fondurile externe nerambursabile se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” finanțate din FEDR, IPA II și ENI, precum și a prevederilor programelor aprobate de Comisia Europeană.

Art. 4 la primul alineat prevede programele finanțate prin FEDR. Acestea sunt următoarele:

a) Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

b) Programul Interreg V-A România-Ungaria;

c) Programul transnațional Dunărea;

d) Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

e) Programul de cooperare URBACT III;

f) Programul de cooperare INTERACT III;

g) Programul de cooperare ESPON 2020.

De asemenea, la alineatul următor, prevede faptul că IPA II finanțează Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilește faptul că ENI finanțează următoarele programe operaționale comune:

a) Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;

b) Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

c) Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

d) Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria- Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Art. 5 dispune următoarele:

„(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, IPA II și ENI, prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului și/sau la instituții financiar – bancare.

(3) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile stabilite pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a)-c) se transferă de către Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în contul analitic în valută deschis la Banca Națională a României/În conturi în euro deschise la instituții financiar-bancare.

(4) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (3) către beneficiarii lideri, în conturi de disponibil deschise de către aceștia la instituții financiar-bancare. Plata sumelor prevăzute la alin. (3) se face în euro.

(5) Beneficiarii lideri au obligația transferării către beneficiarii parteneri a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proporțional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finanțare.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistență tehnică din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective”.

 

Contribuția publică națională totală

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Sumele necesare finanțării proiectelor implementate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România după cum urmează:

a) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanțării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun, precum și părților de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora;

b) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun, precum și părților de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora;

c) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum și ale celor care sunt autorități ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind, din toate sursele de finanțare, inclusiv contribuția proprie, sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun finanțat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum și ale celor care sunt autorități ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către Autoritatea de management.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile cu aprobarea autorității deliberative sau cu garanția aprobată de aceasta, după caz”.

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se aplică următoarele prevederi:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi plătite în avans beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de disponibilități deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri sau în conturile de venituri ale bugetelor din care este finanțat proiectul;

b) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care sunt finanțate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management/Autoritatea națională, după caz, conform prevederilor legale europene și naționale.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) și alin. (3) lit. d) se aplică următoarele prevederi:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, după caz, după certificarea/autorizarea și rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management din statul partener;

b) beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligația de a transmite, la solicitarea Autorității naționale, date privind proiectele implementate.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, se virează de către Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, după caz, pe baza contractelor de cofinanțare încheiate conform prevederilor legale europene și naționale în vigoare”.

Gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 (O.G. nr. 29/2015) was last modified: august 31st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter