Recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice (O.G. nr. 32/2015)

1 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1502

Despre

  • M. Of. nr. 651 din 27 august 2015
  • O.G. nr. 32/2015
  • O.G. nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 37/2005
(M. Of. nr. 652 din 22 iulie 2005; cu modif. ult.)
O.G. nr. 32/2015
(M. Of. nr. 651 din 27 august 2015)
abrogă: art. 13, art. 2 lit. d), art. 7, art. 17 și 18
modifică: art. 14, art. 2 lit. b), c), f) și g), art. 31, art. 4-6, art. 8 alin. (1) și (2), art. 9-13, art. 14 alin. (1), art. 16, art. 19
introduce: art. 191

 

În M. Of. nr. 651 din 27 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (M. Of. nr. 652 din 22 iulie 2005; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005 (M. Of. nr. 1098 din 6 decembrie 2005).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 13 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că pentru a beneficia de avantaje financiare în cadrul organizării comune de piață după integrarea României în Uniunea Europeană, persoanele juridice menționate la art. 12 alin. (2) care activează în sectorul fructe și legume și au ca scop comercializarea în comun a producției membrilor vor fi recunoscute ca organizații de producători sau ca grupuri de producători recunoscute preliminar, conform criteriilor stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

Noua reglementare

Art. 13 – Abrogat.

 

Art. 14 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 stabilea faptul că persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot beneficia de sprijinul financiar acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru înființarea grupurilor și organizațiilor de producători, în condițiile enunțate de prevederile art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 stabilește: „(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot beneficia de sprijin financiar acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru înființarea grupurilor și organizațiilor de producători, în condițiile prevăzute la art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru Dezvoltare Rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului și în conformitate cu regulile prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia CE nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac organizațiile de producători care beneficiază de sprijin financiar acordat prin Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) pentru implementarea programelor operaționale, în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului și organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate”.

 
Art. 2 lit. b), c), f) și g) O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b), c), f) și g) explicau semnificațiile următorilor termeni și expresii:

(…)

b) grup de producători – orice persoană juridică recunoscută de către autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

c) organizație de producători – orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), care activează în domeniul fructelor și legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli, are ca scop comercializarea producției membrilor și îndeplinește condițiile de recunoaștere;

(…)

f) recunoaștere preliminară – drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2), care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca organizație de producători, au aprobat un plan de recunoaștere și beneficiază de o perioadă de tranziție;

g) valoarea producției comercializate – valoarea fără TVA a producției realizate de membrii grupului sau ai organizației de producători și valorificate prin intermediul acestora.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b), c), f) și g) explică semnificația următorilor termeni și expresii:

()

b) grup de producători din sectorul agricol și/sau silvic – orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;

c) organizație de producători din sectorul agricol și/sau silvic – orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, cu excepția organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor și al laptelui și produselor lactate;

(…)

f) primul an de la recunoașterea grupului/organizației de producători reprezintă anul care începe în ziua următoare obținerii avizului de recunoaștere și se împlinește în ziua corespunzătoare din anul următor recunoașterii;

g) valoarea producției comercializate – valoarea fără TVA a producției realizate de membrii grupului sau ai organizației de producători și valorificate prin intermediul acestora, al cărei mod de calcul se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe”.

 

Art. 2 lit. d) O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. d) explica semnificația grupului de producători recunoscut preliminar, adică orice persoană juridică prevăzută la art. 12 alin. (2), care activează în domeniul fructelor și legumelor, este constituită exclusiv din producători agricoli și are ca scop comercializarea producției membrilor, dar care nu îndeplinește condițiile de recunoaștere ca organizație de producători;

Noua reglementare

Art. 2 lit. d) – Abrogată.

 

Art. 31 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 prevedea faptul că în condițiile respectivei ordonanțe autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 prevede: „În condițiile respectivei ordonanțe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru recunoașterea și verificarea respectării condițiilor de recunoaștere a organizațiilor și grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, iar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea competentă pentru recunoașterea și verificarea respectării condițiilor de recunoaștere a organizațiilor și grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice”.

 
Art. 4 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 dispunea faptul că persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoașterea sau recunoașterea preliminară, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 dispune: „Persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) pot solicita autorității competente a statului recunoașterea ca grup sau organizație de producători, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță”.

 
Art. 5 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 stabilea faptul că grupurile și organizațiile de producători, precum și grupurile de producători recunoscute preliminar funcționează și pot fi recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a respectivei ordonanțe.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 stabilește: „(1) Grupurile și organizațiile de producători din sectorul agricol și/sau silvic funcționează și pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe produse ori pentru una sau mai multe grupe de produse care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și al laptelui și produselor lactate”.

 
Art. 6 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 la primul alineat prevedea faptul că principalele criterii de recunoaștere a grupului de producători sunt:

a) să se înființeze la inițiativa producătorilor agricoli și silvici;

b) să îndeplinească condițiile minime de recunoaștere privind numărul de membri și valoarea producției comercializate în comun, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe;

c) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut următoarele obligații ale membrilor:

1. să aplice deciziile adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea producției, tehnicile de producție și protecția mediului înconjurător;

2. să comercializeze cel puțin 75% din producția proprie prin intermediul grupului de producători;

3. să facă parte dintr-un singur grup de producători pentru aceeași grupă de produse;

4. să pună la dispoziție informațiile solicitate de grupul de producători referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

5. să plătească contribuțiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înființarea și funcționarea grupului de producători;

d) să se prevadă în actul constitutiv sau în statut dispoziții privind:

1. proceduri de promovare, adoptare și modificare a deciziilor grupului de producători;

2. reglementări care să permită producătorilor membri să verifice grupul și deciziile adoptate de acesta;

3. penalități pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special pentru neplata contribuțiilor financiare sau pentru nerespectarea deciziilor adunării generale;

4. reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, care nu poate fi mai mică de un an;

5. reguli de excludere și retragere a membrilor din grupul de producători;

6.măsuri contabile și bugetare necesare pentru funcționarea grupului de producători;

e) să dispună de organe de conducere și de mijloace tehnice care să îi permită să asigure managementul comercial și bugetar pentru funcționarea grupului de producători.

Potrivit alineatului următor, criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători, precum și criteriile de recunoaștere preliminară a grupurilor de producători vor fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că perioada minimă de funcționare a grupurilor și organizațiilor de producători, precum și a grupurilor de producători recunoscute preliminar, în condițiile respectivei ordonanțe, nu poate fi mai mică de un an.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 prevede: „(1) Criteriile generale de recunoaștere a grupului de producători și a organizației de producători sunt:

a) să fie constituit/ă din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici;

b) să dețină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;

c) să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să își prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;

d) să prevadă în actul constitutiv și/sau statut cel puțin următoarele obligații ale membrilor:

 1. să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale, care privesc date tehnice legate de producție și să raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;

2. să pună la dispoziția grupului/organizației de producători informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;

3. să comercializeze un procent minim din producția proprie prin intermediul grupului/organizației de producători, după cum urmează:

(i) 50 % în primul an de la recunoaștere;

(ii) 55 % în al doilea an de la recunoaștere;

(iii) 60 % în al treilea an de la recunoaștere;

(iv) 65 % în al patrulea an de la recunoaștere;

(v) 75 % începând cu al cincilea an de la recunoaștere;

e) să prevadă în actul constitutiv și/sau statut dispoziții privind:

1. procedurile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor grupului/organizației de producători;

2. reglementările care să permită membrilor să verifice grupul/organizația de producători și deciziile adoptate de acesta/aceasta;

3. regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, prevăzută la art. 153 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;

4. regulile de excludere și retragere a membrilor;

5. penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;

6. modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la lit. c), membrilor săi asistență tehnică de specialitate. Asistența tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizației, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, și se acordă la cererea membrului/membrilor.

(2) Criteriile specifice de recunoaștere sunt:

a) pentru grupuri de producători, începând cu anul al doilea de la recunoaștere, trebuie să dovedească prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum și faptul că cel puțin 51% din această producție provine din producția proprie a membrilor;

b) pentru organizații de producători:

(i) începând cu anul al doilea de la recunoaștere trebuie să dovedească prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 100.000 de euro echivalentei lei, precum și faptul că cel puțin 51 % din această producție provine din producția proprie a membrilor;

(ii) să asigure managementul comercial și bugetar adecvat și să pună efectiv la dispoziție membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare și comercializare a producției acestora.

(3) Perioada minimă de funcționare a grupurilor și organizațiilor de producători recunoscute, în condițiile prezentei ordonanțe, este de minimum 12 luni.

(4) Un membru poate face parte dintr-un singur grup sau o singură organizație de producători recunoscut/ă pentru aceeași grupă/aceleași grupe de produse, respectiv pentru același produs/aceleași produse.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în situația în care un membru al unui grup de producători/organizație de producători deține unități proprii de producție separate, amplasate în zone geografice diferite, poate face parte din mai multe grupuri de producători/organizații de producători recunoscute pentru aceeași grupă/aceleași grupe de produse, respectiv pentru același produs/aceleași produse, în funcție de locația unităților de producție, dacă respectă procedura de justificare a acestei situații stabilită în normele metodologice de aplicare ale prezentei ordonanțe.

(6) Grupurile și organizațiile de producători pot comercializa produse care sunt cuprinse în avizul de recunoaștere, obținute de către alți producători agricoli care nu sunt membri ai grupului/organizației”.

 

Art. 7 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea faptul că avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară se solicită de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 alin. (2) în condițiile stabilite prin normele de aplicare a respectivei ordonanțe.

Noua reglementare

Art. 7 – Abrogat.

 

Art. 8 alin. (1) și (2) O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 la primul alineat prevedea faptul că autoritatea competentă a statului:

a) ia decizia de acordare a recunoașterii/recunoașterii preliminare în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele necesare;

b) face verificări la intervale regulate pentru a stabili dacă sunt respectați termenii și condițiile de recunoaștere/recunoaștere preliminară, iar în caz de nerespectare aplică penalități și decide, dacă este cazul, retragerea recunoașterii/recunoașterii preliminare.

De asemenea, potrivit alineatului următor, respingerea cererii de recunoaștere/recunoaștere preliminară se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 90 de zile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „(1) Autoritatea competentă a statului:

a) ia decizia de acordare a recunoașterii sau respinge cererea de acordare a recunoașterii în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele necesare;

b) face verificări anuale pentru a stabili dacă sunt respectați termenii și criteriile de recunoaștere, iar, în caz de nerespectare a acestora, aplică sancțiunea retragerii recunoașterii.

(2) În termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de acordare a recunoașterii, autoritatea competentă a statului emite avizul de recunoaștere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaștere, după caz”.

 

Art. 9 O.G. nr. 37/2005 (modificată prin O.G. nr. 32/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 dispunea faptul că responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor și condițiilor de recunoaștere/recunoaștere preliminară, precum și a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autorității competente a statului, care eliberează avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 dispune: „Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaștere revine autorității competente a statului, care eliberează avizul de recunoaștere sau decizia de respingere, după caz”.

Recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (O.G. nr. 32/2015) was last modified: septembrie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter