Gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă: O.U.G. nr. 64/2009 modificată prin O.G. nr. 12/2015

10 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3313

Despre

  • M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2015
  • O.G. nr. 12/2015
  • O.U.G. nr. 64/2009
  • Gestionarea financiară a instrumentelor structurale

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
 
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență a fost publicată în M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009, suferind ulterior mai multe modificări. Cele mai recente modificări ale O.U.G. nr. 64/2009 sunt cele aduse prin O.G. nr. 12/2015, publicată în M. Of. nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

Vom prezenta modificările respective, pe larg, în cele ce urmează:

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 2 alin. (3) lit. l) O.U.G. nr. 64/2009
 
 Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (3) lit. l), erau definite cererile de plată ca fiind cereri formulate de către beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale prin care aceștia solicită autorităților de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale și cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat, precum și pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt formulate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor ordinelor de finanțare, după caz, acceptate la plată de către beneficiari.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) lit. l) are următorul conținut: „Cereri de plată – cereri depuse de către beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale, atât în calitatea lor de beneficiari unici, cât și în cea de lideri de parteneriate, prin care aceștia solicită autorităților de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale și cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat, precum și pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt depuse de către beneficiari unici sau lideri de parteneriate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, după caz, acceptate la plată fie de către beneficiarii unici, fie de către oricare dintre membrii parteneriate lor, după caz”.

 

Art. 5 alin. (2) O.U.G. nr. 64/2009

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 5 alin. (2) prevedea: „Cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, se asigură integral de la bugetul de stat sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor, după cum urmează:

a) din bugetul Ministerului Transporturilor pentru proiectele proprii și pentru proiectele ai căror beneficiari sunt:

a1) Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A., Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” – S.A., Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu” – S.A., Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” – S.A., Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A., Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER;

a2) Autoritatea Feroviară Română – AFER, pentru realizarea proiectelor de importanță națională, precum și cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare;

a3) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare;

a4) Compania Națională de Radiocomunicații Navale «Radionav» – S.A., pentru realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale «Radionav» – S.A. Constanța;

b) din bugetul Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru proiectele în domeniul infrastructurii rutiere al căror beneficiar este Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

c) abrogată;

d) abrogată”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „Cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, se asigură integral din bugetul Ministerului Transporturilor sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii și a proiectelor ai căror beneficiari sunt:

a) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» – S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» – S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» – S.A., Regia Autonomă «Administrația Fluvială a Dunării de Jos» Galați, Compania Națională «Administrația Porturilor Maritime» – S.A. Constanța, Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Maritime» – S.A. Galați, Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» – S.A. Giurgiu, Compania Națională «Administrația Canalelor Navigabile» – S.A., Compania Națională «Aeroportul Internațional Henri Coandă – București» – S.A., Societatea Națională «Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu» – S.A., Societatea Națională «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța» – S.A., Societatea Națională «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» – S.A., Centrul National de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER;

b) Autoritatea Feroviară Română – AFER, pentru realizarea proiectelor de importanță națională, precum și cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare;

d) Compania Națională de Radiocomunicații Navale «Radionav» – S.A., pentru realizarea proiectelor finanțate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale «Radionav» – S.A. Constanța”.

 

Art. 8 lit. o) din O.U.G. nr. 64/2009

Vechea reglementare

Art. 8 prevede sumele cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, cu excepția Autorității de management pentru Programul operațional „Asistență tehnică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 lit. o), are următorul conținut: „sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. i) și n), stabilite în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 12 alin. (9) și (10) O.U.G. nr. 64/2009

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (9) dispunea faptul că, în cazul proiectelor de finanțare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, se include la titlul din calificația bugetară referitor la proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială începând cu luna ianuarie 2015, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (9) prevede: „În cazul proiectelor de finanțare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, se include la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect”.

De asemenea, la art. 12, s-a introdus un nou alineat, alin. (10). Potrivit art. 12 alin. (10): „La titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se includ cheltuielile menționate la alin. (9), efectuate de la data semnării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/actelor adiționale încheiate după data de 31 ianuarie 2015 și până la finalizarea proiectului”.

 

Art. 141 alin. (1), (2), (4) și (5) O.U.G. nr. 64/2009

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 141 alin.  (1) prevedea faptul că sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat și se utilizează numai pentru cofinanțarea programelor operaționale respective.

Art. 141 alin. (2) stabilea, faptul că sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

Potrivit art. 141 alin. alin. (4), pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

În sfârșit, art. 141 alin. (5) prevedea faptul că pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 141 alin. (1) prevede: „Sumele rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară se fac venit la bugetul de stat și se utilizează numai pentru cofinanțarea programelor operaționale de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu excepția proiectelor aferente Programului operațional sectorial «Transport», altele decât cele finanțate din axa prioritară de asistență tehnică ai căror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizează de către Ministerul Transporturilor pentru cofinanțarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuți la art. 5 alin. (2) și de către Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni generale pentru cofinanțarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari.

Conform art. 141 alin. (2): „Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar din cele alocate conform alin. (1) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite prevăzuți la alin. (1).

La art. 141 alin. (4), se dispune: „Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificări în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuți la alin. (1).

Potrivit art. 141 alin. (5): „Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se emit norme metodologice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene”.

Art. 174 alin. (2), (3), (4) și (5) O.U.G. nr. 64/2009

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 174 alin. (2) prevedea faptul că mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(31).

De asemenea, art. 174 alin. (3) prevedea faptul că, pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, au obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 174 alin. (2) prevede: „Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale în calitatea lor de beneficiari unici/lideri de parteneriate/parteneri, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(31)”.

De asemenea, art. 174 alin. (3) stabilește: „Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, au obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată”.

Menționăm faptul că prin O.G. nr. 12/2015, s-au introdus la art. 174 din O.U.G. nr. 64/2009 două noi alinete, alin. (4) și (5).

Noua reglementare

Potrivit art. 174 alin. (4): „Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică inclusiv proiectelor implementate în parteneriat, finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale”.

Conform art. 174 alin. (5): „Pentru evitarea blocajului financiar în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, prin excepție de la alin. (2), beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(31), în calitate de lideri ai parteneriatului, pot depune cereri de plată, în numele partenerilor lor, cu condiția ca partenerii să nu se încadreze în prevederile art. 5 alin. (1)-(31)”.

 

Art. 175 alin. (1) O.U.G. nr. 64/2009

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 175 alin. (1), prevedea faptul că în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, precum și a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 175 alin. (1) prevede: „În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum și de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia. În cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, la cererea de plată va fi anexată și dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3)”.

 
Art. 175 alin. (12) și (13) din O.U.G. nr. 64/2009

Menționăm faptul că prin pct. 10 al art. unic din O.G. nr. 12/2015, se introduc la art. 175 două noi alineate, după alin. (1), și anume, alin. (12) și (13).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 175 alin. (12) prevede: „În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea facturilor de către partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum și de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, acesta are obligația de a le transmite liderului parteneriatului în vederea depunerii, în maximum 5 zile lucrătoare, de către liderul de parteneriat la organismul intermediar/Autoritatea de management cererii de plată și documentele justificative aferente acesteia. În cazul partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, la cererea de plată va fi anexată și dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3)”.

De asemenea, art. 175 alin. (13), prevede: „În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderii de parteneriat, în situația în care aceștia nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1)-(31), vor putea solicita prin cererile de plată și documentele justificative aferente acestora, depuse la organismul intermediar/Autoritatea de management sumele cuvenite acestora în calitate de beneficiar și vor face dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3)”.

 

Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență: O.U.G. nr. 64/2009 modificată prin O.G. nr. 12/2015 was last modified: februarie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter