Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată – modificat (OMFP nr. 178/2015)

24 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1911

Despre

  • M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015
  • OMFP nr. 178/2015
  • Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 130 din 20 februarie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 178/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008 (M. Of. nr. 628 din 28 august 2008; cu modif. ult.).

Art. 1 lit. c) din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. c) prevedea faptul că respectivul regulament stabilește, printre altele și obligațiile entității mandatate de Ministerul Economiei și Finanțelor să administreze sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. c) prevede faptul că regulamentul stabilește, printre altele și „obligațiile entităților mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze sistemele de depozitare și decontare a titlurilor de stat”.

 
Art. 4 alin. (2) și (3) din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea faptul că vânzarea titlurilor de stat pe piața primară se realizează prin subscripție publică, licitație sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piață și agreată de emitent.

De asemenea, art. 4 alin. (3) stabilea faptul că entitatea mandatată de Ministerul Economiei și Finanțelor organizează și conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, aplică sancțiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile respectivului regulament.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) prevede: „Vânzarea titlurilor de stat pe piața primară se realizează prin subscripție publică, licitație sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piață și agreată de emitent, precum și în alte condiții prevăzute de prezentul regulament.

De asemenea, art. 4 alin. (3) prevede: „Entitatea mandatată de Ministerul Finanțelor Publice organizează și conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop, respectiv alte documente relevante, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplică sancțiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament”.

 
Cap. II Secț. 2.1 din Regulament

La Cap. II, după art. 4, se introduce Secț. 2.1, cuprinzând art. 5-7. Secț. 2.1 are denumirea: „Piața primară reglementată și supravegheată de Banca Națională a României”.

 
Art. 6 lit. b) din Regulament

Art. 6 conține prevederi cu privire la dealerii primari.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 lit. b) prevedea faptul că dealerii primari pot fi și societățile de servicii de investiții financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 lit. b) prevede faptul că dealerii primari pot fi: „societăți de servicii de investiții financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară”.

 
Cap. II Secț. 2.2 art. 71 din Regulament

La Cap. II, după art. 7, se introduce o nouă secțiune, Secț. 2.2, cuprinzând art. 71, articol, de asemenea, nou-introdus.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Secț. 2.2 are denumirea „Piața primară reglementată administrată de Bursa de Valori București, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară”.

În cadrul Secț. 2.2, se introduce un nou articol, art. 71.

Potrivit art. 71 prevede:„(1) Pe piața primară reglementată administrată de Bursa de Valori București și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanțelor Publice poate emite titluri de stat pentru diferite categorii de investitori, cum ar fi persoane fizice, sau alte categorii de investitori.

(2) Derularea operațiunilor se va efectua în conformitate cu prevederile convenției încheiate între Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, precum și cu documentele emise în aplicarea acesteia, care pot viza și alte elemente specifice pentru derularea operațiunilor de piață primară, cum ar fi perioada de alocare, metoda de alocare, dreptul unor alți participanți la Bursa de Valori București de a efectua operațiuni de cumpărare și altele.

(3) Metoda de vânzare, categoriile de investitori, caracteristicile emisiunilor de titluri de stat, precum și intermediarii care vor asigura vânzarea acestora se anunță de Ministerul Finanțelor Publice prin prospecte de emisiune.

(4) Derularea activităților de intermediere prevăzute la alin. (3) se va efectua de către intermediarii care au calitatea de participanți la Bursa de Valori București, conform reglementărilor acesteia”.

 
Art. 9 din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 stabilea faptul că piața secundară a titlurilor de stat se organizează și funcționează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României sau, după caz, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 prevede: „Piața secundară a titlurilor de stat se organizează și funcționează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României sau, după caz, de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice”.

 
Art. 10 din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevede faptul că tranzacționarea titlurilor de stat se realizează pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pe piața reglementată autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A., în conformitate cu prevederile convențiilor încheiate de Ministerul Economiei și Finanțelor cu administratorii celor două piețe.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „Tranzacționarea titlurilor de stat s-a realizat pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile convențiilor încheiate de Ministerul Finanțelor Publice cu administratorii celor două piețe”.

 
Art. 16 din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 prevedea faptul că reglementările emise de administratorii de piață trebuie să cuprindă obligațiile participanților decurgând din:

1. organizarea și administrarea pieței titlurilor de stat;

2. condițiile privind criteriile de acces și categoriile de participanți;

3. regulile privind plasamentul și tranzacțiile desfășurate pe piața titlurilor de stat;

4. standardele profesionale impuse participanților pe aceste piețe;

5. condițiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piață, dacă este cazul;

6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piață.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 prevede: „(1) Reglementările emise de administratorii de piață trebuie să cuprindă obligațiile participanților decurgând din:

1. organizarea și administrarea pieței titlurilor de stat;

2. condițiile privind criteriile de acces și categoriile de participanți;

3. regulile privind plasamentul și tranzacțiile desfășurate pe piața titlurilor de stat;

4. standardele profesionale impuse participanților pe aceste piețe;

5. condițiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piață, dacă este cazul;

6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piață.

(2) Pentru piața primară reglementată administrată de Bursa de Valori București și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, reglementările specificate la alin. (1) includ și documente emise de Bursa de Valori București în aplicarea prezentului regulament, conform cadrului specific de derulare a operațiunilor de piață primară.

 
Titlul Cap. V al Regulamentului

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. V avea denumirea „Depozitarul titlurilor de stat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul Cap. V se modifică. Astfel, titlul Cap. V este: Depozitarii titlurilor de stat”.

 
Art. 18 din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea faptul că depozitarea și decontarea operațiunilor cu titluri de stat au avut loc în cadrul sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat, administrat de entitatea mandatată de Ministerul Economiei și Finanțelor în calitate de depozitar unic al titlurilor de stat.

Art. 18 alin. (2) dispunea faptul că sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat asigura funcția de depozitar unic pentru aceste instrumente și era organizat pe baza sistemului deținerilor indirecte, caracterizat prin existența unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul titlurilor de stat și deținătorul final al titlurilor de stat.

Art. 18 alin. (21) stabilea faptul că în sensul respectivului regulament, prin intermediar se înțelegea entitatea care păstrează în custodie și administrează titluri de stat pentru clienții săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 18 alin. (3) prevedea faptul că dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanții la sistemul de depozitare și decontare, s-a dobândit prin înscrierea titlurilor de stat în conturile în nume propriu deschise în evidențele depozitarului unic. În toate celelalte cazuri dreptul de proprietate se dobândește prin înscrierea în conturile deschise în evidențele intermediarilor, sub rezerva existenței titlurilor de stat în evidențele depozitarului unic.

Art. 18 alin. (31) dispunea faptul că dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum și determinarea opozabilității, conținutului, întinderii și efectelor asupra titlurilor de stat constituiau drept garanție sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și ale art. 13 din O.G. nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004.

Art. 18 alin. (4) prevedea faptul că procesarea operațiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat s-a făcut în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  art. 18 prevede următoarele: „(1) Depozitarea și decontarea operațiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemelor de depozitare și decontare a titlurilor de stat, administrate de entitățile mandatate de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de depozitari ai titlurilor de stat, în conformitate cu cadrul legal incident sistemelor respective și cu regulile acestora.

(2) Sistemele de depozitare și decontare a titlurilor de stat asigură funcția de depozitar pentru aceste instrumente și sunt organizate pe baza sistemului deținerilor directe și/sau indirecte, sistemul deținerilor indirecte fiind caracterizat prin existența unuia sau mai multor niveluri de intermediari între depozitarul titlurilor de stat și deținătorul final al titlurilor de stat.

(21) În sensul prezentului capitol, prin intermediar se înțelege entitatea care păstrează în custodie și administrează titluri de stat pentru clienții săi, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanții la sistemul de depozitare și decontare, se dobândește prin înscrierea titlurilor de stat în conturile în nume propriu deschise în evidențele depozitarului. În toate celelalte cazuri dreptul de proprietate se dobândește prin înscrierea în conturile deschise în numele clienților în evidențele intermediarilor, sub rezerva existenței titlurilor de stat în evidențele depozitarului, precum și prin înscrierea în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului, după caz.

(31) Dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat, precum și determinarea opozabilității, conținutului, întinderii și efectelor asupra titlurilor de stat constituite drept garanție sunt guvernate de legea statului unde drepturile au fost valabil înscrise, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din O.G. nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Procesarea operațiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare și decontare a tranzacțiilor cu titluri de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarii titlurilor de stat”.

 
Art. 19 alin. (1) din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) prevedea faptul că intermediarii vor evidenția deținerile clienților lor separat de deținerile proprii; în cazul în care un client al acestora este intermediar, vor evidenția separat deținerile intermediarului respectiv de cele ale clienților acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1) prevede: „Intermediarii vor evidenția deținerile clienților lor separat de deținerile proprii”.

 
Art. 20 din Regulament

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea la alin. (1) faptul că transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat în cadrul sistemului de depozitare și decontare se face cu respectarea principiului „livrare contra plată” (principiul DvP), asigurându-se astfel că debitarea conturilor de evidență a titlurilor de stat are loc dacă și numai dacă are loc decontarea fondurilor.

De asemenea, art. 20 prevede la alin. (2) faptul că depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidențele intermediarilor.

În sfârșit, art. 20 dispunea la alin. (3) faptul că Intermediarii pieței titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru operațiunile derulate în numele clienților lor, inclusiv în numele altor participanți pentru care acționează în calitate de agent de decontare în sistem.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 prevede: „(1) Decontarea tranzacțiilor cu titluri de stat în cadrul sistemelor de depozitare și decontare se face cu respectarea principiului «livrare contra plată» (principiul DvP), potrivit căruia livrarea instrumentelor financiare se realizează dacă și numai dacă are loc plata fondurilor bănești corespunzătoare.(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidențele intermediarilor.

(3) Intermediarii pieței titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru decontarea tranzacțiilor derulate în numele clienților lor, inclusiv în numele altor participanți pentru care acționează în calitate de agent de decontare în sistem, în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.

(4) În cazul titlurilor de stat admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București autorizată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se realizează în conformitate cu cadrul juridic aplicabil piețelor de capital”.

 

Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată – modificat (OMFP nr. 178/2015) was last modified: februarie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter