OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OMFP nr. 2935/2017)

16 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 275

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 587/2016
(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016; cu modif. ult.)
OMFP nr. 2935/2017
(M. Of. nr. 812 din 13 octombrie 2017)

– modifică: anexa nr. 4, anexa nr. 5

– introduce: anexa nr. 1, anexa nr. 2,

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: subpunctul 3.1.5 de la punctul 3 din anexa nr. 4

În M. Of. nr. 812 din 13 octombrie 2017, a fost publicat OMFP nr. 2935/2017 din 11 octombrie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OPANAF nr. 587/2016 prin OMFP nr. 2935/2017.

Art. I din OMFP nr. 2935/2017

Potrivit art. I, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OMFP nr. 2935/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1 avea următorul conținut:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, se înlocuiește cu anexa nr. 1 la respectivul ordin, având următorul conținut:

 

Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OMFP nr. 2935/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 2 avea următorul conținut:

Noua reglementare

Conform noii reglementări, anexa nr. 2 „Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, se înlocuiește cu anexa nr. 2 la respectivul ordin, având următorul conținut:

 

 

Anexa nr. 4 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OMFP nr. 2935/2017)

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări, anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, se modifică și se completează după cum urmează:

La capitolul I „Depunerea declarației”, după al treilea paragraf se introduce următorul text:

„În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența”.

De asemenea, la capitolul II „Completarea declarației”, subpunctul 3.1.5 de la punctul 3 se abrogă.

 

Anexa nr. 5 din OPANAF nr. 587/2016 (modificat prin OMFP nr. 2935/2017)

 

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la anexa nr. 5 „Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativă», cod 14.13.01.00/r”, la capitolul I „Depunerea declarației”, după al patrulea paragraf se introduce următorul text:

„În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența”.

 

Art. II din OMFP nr. 2935/2017

Potrivit art. II, prevederile respectivul ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

 

Art. III din OMFP nr. 2935/2017

Conform art. III, anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Art. IV din OMFP nr. 2935/2017

Potrivit art. IV, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Art. V din OMFP nr. 2935/2017

Conform art. V, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OMFP nr. 2935/2017) was last modified: octombrie 16th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter