OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA – modificări (OPANAF nr. 1964/2015)

6 aug. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1717

Despre

  • M. Of. nr. 566 din 29 iulie 2015
  • OPANAF nr. 1964/2015
  • Modificarea OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 17/2015
(M. Of. nr. 16 din 9 ianuarie 2015)
OPANAF nr. 1964/2015
(M. Of. nr. 566 din 29 iulie 2015)
modifică:
art. 8 alin. (6)-(8), art. 10 alin. (1)

 

În M. Of. nr. 566 din 29 iulie 2015, s-a publicat OPANAF nr. 1964/2015 pentru modificarea OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (M. Of. nr. 16 din 9 ianuarie 2015).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 8 alin. (6)-(8) OPANAF nr. 17/2015 (modificat prin OPANAF nr. 1964/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (6) prevedea faptul că, dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezenta la organul fiscal competent, dar nu furniza corect și complet datele și informațiile solicitate și nu clarifica intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifraudă competentă.

Art. 8 alin. (7) stabilea faptul că în urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă returna organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația, însoțite de un referat care cuprindea propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul care cuprindea propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA conținea și motivele de fapt și de drept care stăteau la baza propunerii de respingere.

Potrivit art. 8 alin. (8), în baza referatului de la alin. (7), organul fiscal competent emitea decizia prin care se aproba sau, după caz, se respingea solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (6)-(8) prevăd: „(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate și nu clarifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice va proceda după cum urmează:

a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA și/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul societăților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator;

b) transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situații, împreună cu toată documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifraudă fiscală care își desfășoară activitatea în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) În urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă fiscală returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația, însoțite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va conține și motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA”.

 

Art. 10 alin. (1) OPANAF nr. 17/2015 (modificat prin OPANAF nr. 1964/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) dispunea faptul că decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA era emisă în termen de:

a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2) lit. a) și b);

b) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) și (5);

c) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6)-(8).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) prevede: „Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:

a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) și b);

c) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) și (5);

d) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) și (7)”.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 1964/2015

Potrivit art. III următoarele instituții vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin:

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al ANAF;

– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili;

– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora;

– Direcția generală antifraudă fiscală.

OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA – modificări (OPANAF nr. 1964/2015) was last modified: august 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter