Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015 (OMFP nr. 1004/2015)

7 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 615

Despre

  • M. Of. nr. 659 din 31 august 2015
  • OMFP nr. 1004/2015
  • Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
OMFP nr. 1004/2015
(M. Of. nr. 659 din 31 august 2015)
Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2015
Prospect de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2015

 

În M. Of. nr. 659 din 31 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 1004/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2015

 

Vă prezentăm, în continuare, conținutul Prospectului de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2015:

 

Potrivit art. 1, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna septembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoarea emisiunii – lei –
RO1516CTN0G817.09.201521.09.201519.09.2016364700.000.000
R01516CTNGH628.09.201530.09.201507.03.2016159500.000.000

Art. 2 prevede faptul că valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3 stabilește faptul că metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Potrivit art. 4, Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 5.000 lei”.

Potrivit art. 6, prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P=1 – dxr/360

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7 la primul alineat prevede faptul că ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.

Potrivit alineatului următor, ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8 prevede faptul că rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Potrivit art. 9, evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Art. 10 stabilește faptul că dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 11 dispune faptul că regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

Prospect de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2015

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile Prospectului de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2015:

 

Potrivit art. 1, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna septembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 7 și 10 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – SA, aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” – S.A.

Art. 2 prevede faptul că valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3 stabilește faptul că valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4 prevede următoarele:

(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISINOrdinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițialeLuna lansării
R01418DBN0401.344/02.10.2014Octombrie 2014
R00717DBN038266/28.05.2007Iunie 2007
R01320DBN022287/01.03.2013Martie 2013
R01121DBN0321.924/26.04.2011Mai 2011
R01425DBN029855/27.06.2014Iulie 2014

(2) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN R01519DBN037, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 29 aprilie 2016 și terminând cu 29 aprilie 2019 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

(4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că la licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

Potrivit alineatului următor, în cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și în cont propriu.

Art. 6 prevede faptul că la licitația de referință:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

3.Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

4.Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

5.În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Conform art. 7, pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din Secțiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piața primară” din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3.În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare,

4.Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012.

Art. 8 stabilește faptul că ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON, în intervalul orar 10,00-11,00.

Potrivit alineatului următor, ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9 prevede faptul că rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Potrivit art. 10, evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare – SaFIR.

Art. 11 stabilește faptul că, dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Conform art. 12, regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2015 (OMFP nr. 1004/2015) was last modified: septembrie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter