Modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale – modificări (Ordinul nr. 101/3.180/2015)

5 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1476

Despre

  • M. Of. nr. 146 din 27 februarie 2015
  • Ordinul nr. 101/3.180/2015
  • Modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
În M. Of. nr. 146 din 27 februarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării științifice nr. 101/3.180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală (M. Of. nr. 671 din 1 octombrie 2007; cu modif. și compl. ult.).

 
Vom prezenta, în continuare, completările aduse Regulamentului din 28 iunie 2007 de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007.

 
După art. 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, se introduc șapte noi articole, art. 211-217.
 
 
Art. 211 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 211 prevede: „Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al șefului de secție/secție clinică din unitatea sanitară respectivă”.

 
 
Art. 212 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Noua reglementare

De asemenea, art. 212 dispune: „Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenții și specialiștii prevăzuți la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al șefului de secție/secție clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, însoțite de o copie a carnetului de rezident – prima pagină”.

 
Art. 213 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Noua reglementare

Art. 213 prevede: „Structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică prelucrează solicitările și întocmește o adresă de repartiție către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea și o adresă de repartiție către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiștilor aflați în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, întocmește numai adresa de repartiție către secția/secția clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcția de sănătate publică transmite unităților sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiție”.

 
Art. 214 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Noua reglementare

Art. 214 stabilește: „La primirea adreselor de repartiție unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenților/specialiștilor adresele de repartiție prevăzute la art. 213, pe care aceștia au obligația să le depună la secția/secția clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfășoară modulul și, după caz, la unitatea angajatoare”.

 
Art. 215 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Noua reglementare

Art. 215 prevede: „După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenții/specialiștii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident – prima pagina și pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică”.

 
Art. 216 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Noua reglementare

Art. 216 dispune: „Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidențiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București”.

 
Art. 217 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.141/1.386/2007

Noua reglementare

Art. 217 prevede: „Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi și altele asemenea)”.

 

Alte prevederi ale Ordinului nr. 101/3.180/2015

Potrivit art. II din Ordinul nr. 101/3.180/2015, respectivul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

Potrivit art. III alin. (1) din Ordinul nr. 101/3.180/2015, pentru Centrul Universitar București, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 și 215 din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor prin rezidențiat și a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul București, care realizează activitățile prevăzute la art. 213. De asemenea, conform art. III alin. (2), după data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

Modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale – modificări (Ordinul nr. 101/3.180/2015) was last modified: martie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter