Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică – modificări (OMADR nr. 1017/2015)

20 mai 2015
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2039

Despre

  • M. Of. nr. 333 din 15 mai 2015
  • OMADR nr. 1017/2015
  • Modificarea şi completarea OMADR nr. 1.253/2013
  • Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OMADR nr. 1253/2013
(M. Of. nr. 687 din 8 noiembrie 2013;
cu modif. și compl. ult.)
OMADR nr. 1017/2015
(M. Of. nr. 333 din 15 mai 2015)
introduce: art. 2 alin. (15), art. 2 alin. (101)
modifică: art. 2 alin. (21) lit. b), art. 2 alin. (26), anexa nr. 7 – sintagmă, anexa nr. 13 – sintagmă


În M. Of. nr. 333 din 15 mai 2015, s-a publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) nr. 1017/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică (M. Of. nr. 687 din 8 noiembrie 2013; cu modif. și compl. ult.).

Respectivul ordin a fost emis:

– având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole și strategii nr. 159.454 din 8 mai 2015, precum și prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările și completările ulterioare;

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) și art. 7 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001 (M. Of. nr. 172 din 21 aprilie 2000; cu modif. și compl. ult.);

– în temeiul art. 10 alin. (5) din H.G. nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M. Of. nr. 34 din 15 ianuarie 2015; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificarea adusă OMADR nr. 1.253/2013 prin OMADR nr. 1017/2015:

 Art. 2 alin. (15) OMADR nr. 1253/2013 (modificat prin OMADR nr. 1017/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (14) se introduce un nou alineat, alin. (15).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (15) prevede: „Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungește până la data de 30 iulie inclusiv”.

Art. 2 alin. (21) lit. b) OMADR nr. 1253/2013 (modificat prin OMADR nr. 1017/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (21) lit. b) prevedea faptul că asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice puteau întocmi, la solicitarea operatorilor, fișele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1- 7, verificau conformitatea datelor și transmiteau fișele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării și avizării;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (21) lit. b) prevede: „asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (22) [să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani; să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene], la solicitarea scrisă a operatorilor – pot întocmi fișele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează și ștampilează în numele acestora și transmit fișele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării și avizării”.

Art. 2 alin. (26) OMADR nr. 1253/2013 (modificat prin OMADR nr. 1017/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (26) dispunea faptul că operatorii se puteau înregistra la DAJ astfel:

– fie personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;

– fie prin asociațiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în situația în care operatorul optează pentru această variantă. Asociațiile puteau înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (26) prevede: „Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:

– personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;

– prin asociațiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (22) [să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani; să dețină filiale și/sau sucursale și/sau asociații județene], în situația în care operatorul optează pentru această variantă. Asociațiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociației”.

Art. 2 alin. (101) OMADR nr. 1253/2013 (modificat prin OMADR nr. 1017/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (101).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (101) prevede: „Documentele prevăzute la alin. (10) [Fișele de înregistrare sunt însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:a) contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare; b) abrogat; c) declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologica, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9] pot fi depuse și ulterior înregistrării fișelor de înregistrare prin modalitățile prevăzute la alin. (26) [Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel: personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică; prin asociațiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (22), în situația în care operatorul optează pentru această variantă. Asociațiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociației], dar nu mai târziu de termenul-limită de înregistrare”.

 

Alte prevederi ale OMADR nr. 1017/2015

La anexa nr. 7, în tabelul de la pct. 3, sintagma „Volumul estimat comercializat (kg/litri/buc.)” se înlocuiește cu sintagma „Volumul comercializat în anul anterior (kg/litri/buc.)”.

În anexa nr. 13, la pct. 1, ultima liniuță se modifică din „transferul total a activității cu profil ecologic” în „transferul parțial al exploatației ecologice a producătorului – producție vegetală, piscicolă sau animală”.

ISTORIC
Act modificatActe modificatoare
OMADR nr. 1253/2013
(M. Of. nr. 687 din 8 noiembrie 2013; cu modif. și compl. ult.)
OMADR nr. 1438/2013
(M. Of. nr. 798 din 18 decembrie 2013)
OMADR nr. 737/2014
(M. Of. nr. 362 din 16 mai 2014)
OMADR nr. 987/2014
(M. Of. nr. 454 din 20 iunie 2014)
OMADR nr. 1043/2014
(M. Of. nr. 489 din 1 iulie 2014)
OMADR nr. 1255/2014
(M. Of. nr. 572 din 31 iulie 2014)
OMADR nr. OMADR nr. 1017/2015
(M. Of. nr. 333 din 15 mai 2015)
Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică – modificări (OMADR nr. 1017/2015) was last modified: ianuarie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter