Modelul și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OPANAF nr. 1.053/2016)

24 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 689

Despre

  • M. Of. nr. 209 din 22 martie 2016
  • OPANAF nr. 1.053/2016
  • OPANAF nr. 587/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 587/2016
(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)
OPANAF nr. 1.053/2016
(M. Of. nr. 209 din 22 martie 2016)
– modifică:  Anexa nr. 3  pozițiile 66-68,  Anexa nr. 4  Cap. I pct. I supct. 1.1 lit. f),   Anexa nr. 4 Cap. I pct. 1 subpct. 1.3 lit. e),   Anexa nr. 4 Cap. II pct. 3 Secțiunea B subpct. 3.2.3, alin. (2)
– introduce:  Anexa nr. 3  pozițiile 70 și 71

În M. Of. nr. 209 din 22 martie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.053/2016 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M. Of. nr. 94 din 8 ferbuarie 2016).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de OPANAF nr. 1.053/2016 Ordinului nr. 587/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Pozițiile 66-68 din Anexa nr. 3 din OPANAF nr. 587/206 (modificat prin OPANAF nr. 1.053/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pozițiile 66-68 din Anexa nr. 3 prevedeau faptul că taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc trebuie să fie achitată în temeiul art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 21 din H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Poziția 67 prevedea faptul că taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc trebuie să fie achitată în temeiul art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 21 din H.G. nr. 870/2009, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, poziția nr. 68 stabilea faptul că taxa de acces pentru jocurile de noroc trebuie să fie achitată în temeiul art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 21 din H.G. nr. 870/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pozițiile 66-68 din Anexa nr. 3, care cuprinde „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, prevăd următoarele:

Nr. crt. Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
66.Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de norocart. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
67.Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de norocart. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
68.Taxa de acces pentru jocurile de norocart. 13 alin. (4) și art. 14 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016”

 

Pozițiile 70 și 71 din Anexa nr. 3 din OPANAF nr. 587/206 (modificat prin OPANAF nr. 1.053/2016)
 
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după poziția 69 „Contribuție individuală la bugetul de stat” se introduc două noi poziții, pozițiile 70 și 71.

 

Nr. crt. Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
70.Taxa de viciupct. 3 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
71.Taxa pentru videoloteriepct. 3 lit. A din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (3) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016”

 

Cap. I pct. I supct. 1.1 lit. f) din Anexa nr. 4 la OPANAF nr. 587/206 (modificat prin OPANAF nr. 1.053/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. I pct. I supct. 1.1 lit. f) din Anexa nr. 4 prevedea faptul că pentru obligațiile de plată reprezentând taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, termenul de depunere a declarației este lunar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. I pct. I supct. 1.1 lit. f) din Anexa nr. 4 dispune următoarele:  pentru obligațiile de plată reprezentând „taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa pentru videoloterie” termenul de depunere a declarației este lunar.

 
Cap. I pct. 1 subpct. 1.3 lit. e) din Anexa nr. 4 la OPANAF nr. 587/206 (modificat prin OPANAF nr. 1.053/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. I pct. 1 subpct. 1.3 lit. e) din Anexa nr. 4 stabilea faptul că termenul de depunere a declarației este până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. I pct. 1 subpct. 1.3 lit. e) din Anexa nr. 4 prevede următoarele: termenul de depunere a declarației este „până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale”.

 
Cap. II pct. 3 Secțiunea B subpct. 3.2.3, alin. (2) din Anexa nr. 4 la OPANAF nr. 587/206 (modificat prin OPANAF nr. 1.053/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. II pct. 3 din Secțiunea B subpct. 3.2.3, alin. (2) Anexa nr. 4 prevedea faptul că obligațiile prevăzute la pozițiile 66–68 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit O.U.G. nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 66–68 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completarea declarației se face astfel:

Rândul 1 „Suma datorată“ – se înscrie suma reprezentând taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, respectiv taxa de acces pentru jocurile de noroc datorate în perioada de raportare.

Rândul 3 „Suma de plată“ – se preia suma înscrisă la rândul 1 „Suma datorată“.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. II pct. 3 din Secțiunea B subpct. 3.2.3, alin. (2) Anexa nr. 4 dispune următoarele:

 „(2) Obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68 și 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.

Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68 și 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completarea declarației se face astfel:

Rândul 1 «Suma datorată» – se înscrie suma reprezentând taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa de viciu, respectiv taxa pentru videoloterie, datorate în perioada de raportare.

Rândul 3 «Suma de plată» – se preia suma înscrisă la rândul 1 «Suma datorată»”.

 

Modelul și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OPANAF nr. 1.053/2016) was last modified: martie 23rd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter