Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii – modificări (OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

21 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 930

Despre

  • M. Of. nr. 699 din 16 septembrie 2015
  • OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015
  • Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMDRAP/OMAI nr. 2.142/91/2013
(M. Of. nr. 396 din 1 iulie 2013)
OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015
(M. Of. nr. 699 din 16 septembrie 2015)
abrogă: art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2) lit. g)
modifică: art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) în partea introductivă, art. 7 alin. (5), art. 11 lit. f) și h), art. 12, art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1) și (2)
introduce: art. 5 alin. (4) și (5)

 

În M. Of. nr. 699 din 16 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (OMAI/OMDRAP) nr. 108/374/2015 pentru modificarea și completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, aprobată prin OMDRAP/OMAI nr. 2.142/91/2013 (M. Of. nr. 396 din 1 iulie 2013).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 2 lit. b) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) prevedea faptul că respectiva procedură este elaborată în aplicarea și în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

(…)

b) O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Art. 2 lit. b) – Abrogată.

 
Art. 4 alin. (1) și (2) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) dispunea faptul că pentru evaluarea tehnică europeană a produselor pentru construcții potrivit Regulamentului se desemnează OET-uri înființate în temeiul legislației naționale, cu personalitate juridică, evaluate în prealabil de către organismul național de acreditare cu privire la îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 30 din Regulament, precum și în art. 5 alin. (1) și (2) din respectiva procedură.

De asemenea, art. 4 alin. (2) stabilea faptul că constatările și concluziile evaluării realizate de către organismul național de acreditare se consemnează într-un raport de evaluare care conține, într-un capitol distinct, chestionarul prevăzut în anexa nr. 1.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) dispune: „Pentru evaluarea tehnică europeană a produselor pentru construcții potrivit Regulamentului se desemnează OET-uri înființate în temeiul legislației naționale, cu personalitate juridică, evaluate în prealabil de către comisiile de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1.236/2012, cu privire la îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 30 din Regulament, precum și în art. 5 din prezenta procedură”.

De asemenea, art. 4 alin. (2) stabilește: „Constatările și concluziile evaluării realizate de către comisiile de evaluare se consemnează într-un proces-verbal care conține, într-un capitol distinct, chestionarul prevăzut în anexa nr. 1”.

 
Art. 4 alin. (3) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (3) prevedea faptul că raportul de evaluare prevăzut la alin. (2) se transmite în copie autorității de desemnare relevante, precum și OET-ului evaluat.

Noua reglementare

Art. 4 alin. (3) – Abrogat.

 
Art. 5 alin. (1) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) dispunea faptul că OET-urile trebuie să nu fie în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic, să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, să fie instituții de învățământ tehnic superior și/sau să aibă cuprins în obiectul de activitate activități de cercetare-dezvoltare în domenii relevante pentru categoriile de produse pentru care solicită desemnarea și să nu fie legate de operatori economici.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) dispune: „OET-urile trebuie să nu fie în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic, să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și să aibă cuprins în obiectul de activitate activități de cercetare în domenii relevante pentru categoriile de produse pentru care solicită desemnarea și să nu fie legate de operatori economici”.

 
Art. 5 alin. (2) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) stabilea faptul că OET-urile cu activități de cercetare-dezvoltare trebuie să fie unități/instituții din sistemul național de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Art. 5 alin. (2) – Abrogat.

 
Art. 5 alin. (4) și (5) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) și (5) au următorul conținut:

(4) Personalul de conducere și personalul care execută activități pentru elaborarea unui document european de evaluare și/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul ori operatorul de întreținere a produselor respective și nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părți.

(5) Personalul de conducere și personalul care execută activități pentru elaborarea unui document european de evaluare și/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie implicat în proiectarea, fabricarea ori construcția, comercializarea, montarea, utilizarea sau întreținerea produselor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități”.

 
Art. 6 alin. (1) partea introductivă Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) în partea introductivă prevedea faptul că desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către comisiile de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1.236/2012 de către una din cele două autorități responsabile cu desemnarea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) în partea introductivă prevede: „Desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către comisiile de evaluare, după cum urmează”.

 

Art. 7 alin. (2) lit. g) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) lit. g) stabilea faptul că cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

(…)

g) raportul de evaluare întocmit de organismul național de acreditare, în copie.

Noua reglementare

Art. 7 alin. (2) lit. g) – Abrogat.

 
Art. 7 alin. (5) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (5) prevedea faptul că prin transmiterea la autoritatea competentă a cererii de desemnare, OET-ul se obligă implicit să fie de acord ca organismul național de acreditare să pună la dispoziția autorității responsabile cu desemnarea și autorității de notificare rapoartele de evaluare și monitorizare, precum și, la cerere, oricare alte documente și informații în legătură cu evaluarea sau monitorizarea sa.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (5) prevede: „Prin transmiterea la autoritatea competentă a cererii de desemnare, OET-ul se obligă implicit să fie de acord să pună la dispoziția autorității responsabile cu desemnarea și autorității de notificare, la cerere, oricare documente și informații în legătură cu evaluarea sau supravegherea sa”.

 
Art. 11 lit. f) și h) Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 lit. f) și h) dispuneau faptul că un OET desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerințele care au stat la baza deciziei de desemnare, obligațiile ce îi revin potrivit Regulamentului, precum și următoarele cerințe de funcționare:

(…)

f) să permită organismului național de acreditare să efectueze evaluările de supraveghere anuale și, dacă este cazul, evaluări extraordinare, precum și Inspectoratului de Stat în Construcții/Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să efectueze inspecții de supraveghere, în condițiile prevăzute la art. 13;

(…)

h) să comunice imediat organismului național de acreditare și autorității relevante care l-a desemnat schimbarea directorului tehnic sau a locțiitorului său permanent și să facă cunoscute, cu cel puțin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intențiile de modificare în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), precum și orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerințelor pentru desemnare; OET-ul va comunica totodată și data punerii în aplicare a modificării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 lit. f) și h) dispun: „Un OET desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerințele care au stat la baza deciziei de desemnare, obligațiile ce îi revin potrivit Regulamentului, precum și următoarele cerințe de funcționare:

(…)

f) să permită Inspectoratului de Stat în Construcții/Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să efectueze inspecții de supraveghere, în condițiile prevăzute la art. 13;

(…)

h) să comunice imediat autorității relevante care l-a desemnat schimbarea directorului tehnic sau a locțiitorului său permanent și să facă cunoscute, cu cel puțin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intențiile de modificare în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), precum și orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerințelor pentru desemnare; OET-ul va comunica totodată și data punerii în aplicare a modificării”.

 

Art. 12 Procedură (modificată prin OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 la primul alineat prevedea faptul că OET-urile desemnate sunt supuse supravegherii de către organismul național de acreditare, prin evaluări de supraveghere anuale efectuate potrivit procedurilor acestuia.

De asemenea, la alineatul următor dispunea faptul că la solicitarea întemeiată a autorității de notificare sau a autorității care a acordat desemnarea privind nerespectarea cerințelor de acreditare, organismul național de acreditare realizează evaluări extraordinare ale OET-ului desemnat în cauză.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 dispune: „(1) OET-urile desemnate sunt supuse supravegherii anuale de către comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/Ministerului Afacerilor Interne care verifică menținerea cerințelor care au stat la baza acordării desemnării.

(2) În acest scop, OET transmite autorității de notificare, în primul trimestru al fiecărui an pentru anul precedent, un raport de activitate însoțit de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, actualizat.

(3) La eventuale sesizări și reclamații, comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/Ministerului Afacerilor Interne realizează evaluări extraordinare ale OET-ulul desemnat în cauză”.

Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții – modificări (OMAI/OMDRAP nr. 108/374/2015) was last modified: septembrie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter