Aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate – modificări (Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

12 feb. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 726

Despre

  • M. Of. nr. 92 din 8 februarie 2016
  • Ordinul ANCPI nr. 117/2016
  • Ordinul ANCPI nr. 1738/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul ANCPI nr. 1738/2015
(M. Of. nr. 959 din 24 decembrie 2015)
Ordinul ANCPI nr. 117/2016
(M. Of. nr. 92 din 8 februarie 2016)
modifică: art. 1 alin. (1) și (3); art. 2; art. 3 alin. (3); art. 4, art. 5; anexa
abrogă: art. 1 alin. (2); art. 3 alin. (4)
introduce: art. 21

În M. Of. nr. 92 din 8 februarie 2016 s-a publicat Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nr. 117/2016 care a modificat Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (M. Of. nr. 959 din 24 decembrie 2015) privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom prezenta în continuare modificările aduse Ordinului ANCPI nr. 1738/2015 prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016:

 

Titlul Ordinului ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 avea următorul titlu: Ordin – privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 este intitulat: „Ordin privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate”.

 

Art. 1 alin. (1) și (3) din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că termenele în vederea soluționării cererilor care aveau ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate se aprobau conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă a ordinului anterior menționat.

În același sens, art. 1 alin. (3) prevedea în vechea reglementare că cererea va fi soluționată în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate, dacă printr-o singură cerere sunt solicitate înscrieri succesive. În plus, dacă respectivele înscrieri succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională, cererea va fi rezolvată în termenul de soluționare a ipotecii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) stabilește: „Se aprobă termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

De asemenea, art. 1 alin. (3) dispune: „În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului Prima Casă, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă”.

 

Art. 1 alin. (2) din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că directorii oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, pentru serviciile prestate de acestea, pot stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute de același ordin în anexă.

Noua reglementare

Art. 1 alin. (2) – Abrogat

 

Art. 2 din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că termenele se calculează pe zile lucrătoare, având în vedere și faptul că atât ziua înregistrării cererii în registrul general, cât și ziua eliberării nu intră în calculul acestui termen.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 stabilește: „Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora”.

 

Art. 21 din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Noua reglementare

După art. 2, se introduce un nou articol, art. 21.

Potrivit noii reglementări, art. 21 dispune: „Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial”.

 

Art. 3 alin. (3) din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

 

Vechea reglementare:

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) prevedea faptul că pentru soluționarea în regim de urgență a cererilor, termenele erau cele prevăzute în anexă, acestea calculându-se de la data achitării tarifului de urgență, iar dovada achitării tarifului pentru soluționarea unei cereri conform regimului de urgență trebuie să fi fost atașate la dosar de îndată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) stabilește: „Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul genera: de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici”.

 

Art. 3 alin. (4) din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (4) prevedea faptul că în situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii, termenul de soluționare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Noua reglementare

Art. 3 alin. (4) – Abrogat.

 

Art. 4 din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 la primul alineat prevedea faptul că în vederea furnizării serviciilor în regim normal, termenul este unul fix, iar eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate pentru a fi realizate în regim normal se face la împlinirea termenului.

De asemenea, la următorul alineat stabilea faptul că în vederea furnizării serviciilor în regim de urgență, termenul este unul maximal, iar eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim de urgență se poate realiza oricând în intervalul alocat soluționării cererii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede:

„(1) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.

(2) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen”.

 

Art. 5 din Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că faptele de nerespectare a prevederilor ordinului vor atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 stabilește: „Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condițiile legii”.

 

Anexa la Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 (modificat prin Ordinul ANCPI nr. 117/2016)
Anexa la Ordinul ANCPI nr. 1738/2015 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

 

 

 

 

Aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate – modificări (Ordinul ANCPI nr. 117/2016) was last modified: februarie 12th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter