Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din MAI, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din MAI (OMAI nr. 119/2016)

23 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 973

Despre

  • M. Of. nr. 634 din 18 august 2016
  • OMAI nr. 119/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMAI nr. 119/2016
(M. Of. nr. 634 din 18 august 2016)
Cap. I („Organizarea și funcționarea consiliilor de onoare”)
Cap. II („Organizarea și funcționarea consiliilor de judecată”)
Cap. III („Contestarea sancțiunii”)

În M. Of. nr. 634 din 18 august 2016, a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată în unitățile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne.

În continuare, vom prezenta structura respectivului regulament.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Organizarea și funcționarea consiliilor de onoare”)

Cap. II („Organizarea și funcționarea consiliilor de judecată”)

Cap. III („Contestarea sancțiunii”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre dispozițiile respectivului regulament.

Cap. I („Organizarea și funcționarea consiliilor de onoare”) din OMAI nr. 119/2016

Cap. I dispune asupra  organizării consiliilor do onoare, care se constituie la nivelul unităților militare în care efectivul este de minimum 15 cadre militare, precum și la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, precum și asupra funcționării consiliilor de onoare, asupra activității consiliilor de onoare, în fine, dispune și asupra hotărârii consiliilor de onoare.

Cap. II („Organizarea și funcționarea consiliilor de judecată”) din OMAI nr. 119/2016

Cap. II stabilește organizarea consiliilor de judecată, adică pentru fiecare caz ce urmează a fi judecat, la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne/unităților militare în care sunt constituite consilii de onoare în condițiile art. 1, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea secretarului de stat care coordonează activitatea structurii din care face parte cadrul militar care urmează să fie judecat/ordin/dispoziție al/a comandanților/șefilor, dispune asupra funcționării consiliilor de judecată, precum și asupra hotărârii consiliilor de judecată.

Cap. III („Contestarea sancțiunii”) din OMAI nr. 119/2016

Cap. III prevede faptul că cadrul militar sancționat poate formula contestație împotriva sancțiunii disciplinare, care se depune la secretariatul unității conduse de persoana care a dispus sancțiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. Cu această ocazie pot fi contestate și celelalte acte care au stat la baza emiterii ordinului/dispoziției de sancționare.

În această situație, persoana prevăzută la alin. (1) înaintează, cu celeritate, șefului unității ierarhic superioare dosarul cauzei și un raport motivat cu privire la sancțiunea disciplinară dispusă și la motivele propunerii de respingere sau de admitere a contestației.

De asemenea, în cazul sancțiunilor dispuse de ministrul afacerilor interne, acestea pot fi contestate de cadrul militar nemulțumit, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004; cu modif. și compl. ult.

Alte prevederi relevante din OMAI nr. 119/2016

Art. 2 prevede faptul că comandanții/Șefii unităților militare dispun de prerogativa disciplinară, astfel:

a) acordă recompense, în scopul recunoașterii publice a meritelor personalului militar care se evidențiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a misiunilor, precum și pentru motivarea acestuia în vederea obținerii unor rezultate superioare în activitatea profesională;

b) aplică sancțiuni disciplinare, potrivit legii, personalului militar din subordine ori de câte ori constată că acesta a săvârșit o abatere disciplinară, în mod direct sau pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile ori a hotărârilor consiliilor de onoare sau ale consiliilor de judecată, după caz, în condițiile respectivului ordin.

Recompensele se acordă de către comandanții/șefii unităților militare care au competența de numire în funcție a personalului militar, din proprie inițiativă sau la propunerea comandanților/șefilor personalului militar care nu au competență de numire în funcție a acestuia ori, după caz, de către șefii ierarhici superiori ai acestora, care au competență de gestiune a resurselor umane.

De asemenea, sancțiunile disciplinare se aplică de către comandanții/șefii unităților militare care au competență de gestiunea resurselor umane și au dispus cercetarea prealabilă a personalului militar, trimiterea în fața consiliului de onoare sau trimiterea în fața consiliului de judecată, după caz, respectiv de către șefii unităților ierarhic superioare care soluționează contestațiile formulate împotriva sancțiunilor disciplinare, în condițiile respectivului ordin.

Art. 3 dispune faptul că prevederile capitolului I-IV și VII din anexa la Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.64/2013 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 și 399 bis din 3 iulie 2013, se aplică și militarilor din Ministerul Afacerilor Interne, cu excepția dispozițiilor care reglementează în materii ce fac obiectul respectivului ordin.

Art. 4 stabilește faptul că prevederile respectivului ordin sunt incidente cadrelor militare în activitate, soldaților și gradaților profesioniști, rezerviștilor pe timpul concentrării sau mobilizării, elevilor și studenților înmatriculați pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Afacerilor Interne, cu modif. și compl. ult.;

b) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 116 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 461 din 25 iulie 2013.

 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată în unitățile militare din MAI, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din MAI (OMAI nr. 119/2016) was last modified: august 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter