Procedura de emitere a tichetului social pentru grădiniţă (OMFP/OMMFPSV nr. 125/165/2016)

15 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1324

Despre

  • M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016
  • OMFP/OMMFPSV nr. 125/165/2016
  • Procedura de emitere a tichetului social pentru grădiniţă

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMFP/OMMFPSV nr. 125/165/2016
(M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016)
Procedura de emitere a tichetului social pentru grădiniță– Clauzele cuprinse în contractul pentru achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță
– Comanda privind tichetele tipărite
– Datele înscrise în factura de livrare a tichetelor
Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină tichetul social
Contractele pentru prestarea serviciilor

 

În M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2016, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice (OMFP/OMMFPSV) nr. 125/165/2016 privind aprobarea procedurii de emitere și a modelului tichetului social pentru grădiniță, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Procedura de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniță prevăzută de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 

Clauzele cuprinse în contractul pentru achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Potrivit art. 1, contractul pentru achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță, încheiat între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și unitățile emitente, va cuprinde cel puțin următoarele clauze:

a) necesarul estimat anual de tichete sociale pentru grădiniță;

b) prețul imprimatului reprezentând tichetul social pentru grădiniță, al livrării acestuia, precum și alte costuri generate de achiziția tichetelor sociale pentru grădiniță;

c) condițiile în care tichetele sociale pentru grădiniță neutilizate de către titulari se restituie unității emitente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

d) informații cu privire la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la care reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, după caz, poate folosi tichetele sociale pentru grădiniță;

e) condițiile privind responsabilitățile părților și încetarea contractului;

f) obligația unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de a asigura instruirea reprezentantului familiei, respectiv a reprezentantului legal al copilului, după caz, în sensul de a nu vinde și de a folosi tichetele sociale pentru grădiniță doar cu scopul de a achiziționa produse alimentare, de igienă, produse de îmbrăcăminte și/sau rechizite, inclusiv cu privire la interdicția utilizării tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice, și doar de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de Legea nr. 248/2015, care afișează autocolantele speciale de identificare a unității care a emis tichetele sociale pentru grădiniță;

g) obligația unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de a nu distribui tichetele sociale pentru grădiniță, dacă până la data stabilită pentru distribuire acestea nu au achitat integral unității emitente, conform dispozițiilor H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, contravaloarea nominală a tichetelor, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele sociale pentru grădiniță;

h) alte clauze considerate necesare de către părți.

 

Comanda privind tichetele tipărite

Art. 2 stabilește faptul că Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială transmite către unitatea emitentă o comandă fermă în care se precizează numărul de tichete care urmează să fie tipărite în luna respectivă, valoarea nominală a unui tichet, precum și valoarea nominală totală a tichetelor sociale pentru grădiniță acordate reprezentantului familiei, respectiv reprezentantului legal al copilului, după caz.

 

Datele înscrise în factura de livrare a tichetelor

Potrivit art. 3, unitățile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor sociale pentru grădiniță:

a) numărul de tichete, prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul social pentru grădiniță, precum și valoarea totală a imprimatelor facturate;

b) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emiterii de tichete sociale pentru grădiniță a unității emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

c) valoarea nominală a unui tichet social pentru grădiniță, din seria livrată, imprimată pe acesta;

d) valoarea nominală totală corespunzătoare numărului de tichete sociale pentru grădiniță livrat;

e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.

 

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină tichetul social

Art. 4 stabilește faptul că imprimatul reprezentând tichetul social pentru grădiniță emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) seria numerică, într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete sociale pentru grădiniță comandat de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în baza contractului de achiziționare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

b) date care definesc unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială:

– denumirea și sediul;

– codul de înregistrare fiscală;

c) valoarea nominală a tichetului social pentru grădiniță, în cifre și în litere, care este înscrisă de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în comanda fermă transmisă unității emitente;

d) perioada de valabilitate a tichetului social pentru grădiniță;

e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice, precum și interdicția de valorificare a tichetului prin transformarea în bani;

f) denumirea și sediul unității emitente;

g) spațiul destinat înscrierii datei și aplicării unui semn distinctiv al operatorului economic la care titularul a utilizat tichetul social pentru grădiniță.

 

Contractele pentru prestarea serviciilor

Art. 5 la primul alineat stabilea faptul că în vederea desfășurării activității specifice sectorului tichetelor sociale pentru grădiniță, unitatea emitentă încheie contracte pentru prestarea serviciilor în baza Legii nr. 248/2015 cu operatori economici care comercializează produse alimentare, de igienă, produse de îmbrăcăminte și/sau rechizite.

Potrivit alineatului următor, operatorii economici care au încheiat contracte de servicii cu unitățile emitente trebuie să afișeze la intrarea în magazinele lor autocolantele speciale furnizate de către unitățile emitente.

 

Procedura de emitere a tichetului social pentru grădiniță (OMFP/OMMFPSV nr. 125/165/2016) was last modified: februarie 15th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter