Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit – modificări (OPANAF nr. 1301/2015)

25 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1243

Despre

  • M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015
  • OPANAF nr. 1301/2015
  • Modificarea şi completarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit,
aprobată prin OPANAF nr. 2.365/2014 (M. Of. nr. 615 din 20 august 2014)
OPANAF nr. 1301/2015
(M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015)
modifică: pct. I subpct. 1 lit. a)
introduce: pct. III subpct. 14


 

În M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015, s-a publicat OPANAF nr. 1301/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit (M. Of. nr. 615 din 20 august 2014).

Pct. I („Dispoziții generale”) subpct. 1 lit. a) din Procedură (modificată prin OPANAF nr. 1301/2015)

Vechea reglementare

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

În vechea reglementare, pct. I subpct. 1 lit. a) prevedea faptul că procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplica pentru următoarele situații:

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria era exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă. Pentru situațiile în care interveneau modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, erau aplicabile dispozițiile art. 83 alin. (11) din cuprinsul aceluiași act normativ (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. I subpct. 1 lit. a) prevede: „Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situații:

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă. Pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) și (71) [(7) În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. (71) În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 62 alin. (11) și în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final] din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii au obligația depunerii declarației privind veniturile realizate.

În cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final (…)”.

 

Pct. III („Recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit”) subpct. 14 din Procedură (modificată prin OPANAF nr. 1301/2015)
Noua reglementare

La pct. III („Recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit”), după subpct. 13, se introduce un nou subpunct, subpct. 14.

Potrivit noii reglementări, pct. III subpct. 14 stabilește: „În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal 2015, a contractelor încheiate între părți, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, începând cu 1 iunie 2015 organul fiscal competent recalculează plățile anticipate, stabilite potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) [Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum și din silvicultură și piscicultură, cu excepția veniturilor din arendare, sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă] din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative”.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 1301/2015

Potrivit art. II, următoarele direcții vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin:

– Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor;

– Direcția generală de tehnologia informației;

– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit – modificări (OPANAF nr. 1301/2015) was last modified: iunie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter