Ghidul de clasificare a informațiilor în Ministerul Apărării Naționale (OMAPN nr. M.16/2016)

25 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 913
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMAPN nr. M.16/2016
(M. Of. nr. nr. 135 din 22 februarie 2016)
Ghidul de clasificare a informațiilor în Ministerul Apărării Naționale– Cap. I („Dispoziții generale)
– Cap. II („Întocmirea, aprobarea, completarea și modificarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale și a Listei cu informațiile secrete de serviciu specifice unității militare”)
– Cap. III („Stabilirea nivelului de clasificare al documentului care conține informații clasificate la elaborarea acestuia de către emitent”)
– Cap. IV („Declasificarea informațiilor)
– Cap. V („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 135 din 22 februarie 2016 a fost publicat Ordinul MAPN nr. M.16/2016 pentru aprobarea aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în Ministerul Apărării Naționale.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Ghidul este structurat pe capitole, astfel:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Întocmirea, aprobarea, completarea și modificarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale și a Listei cu informațiile secrete de serviciu specifice unității militare”)

Cap. III („Stabilirea nivelului de clasificare al documentului care conține informații clasificate la elaborarea acestuia de către emitent”)

Cap. IV („Declasificarea informațiilor”)

Cap. V („Dispoziții finale”)

Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre prevederile respectivului ghid:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. I stabilește, printre altele, faptul că se întocmesc: lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, nomenclatorul cu documentele care conțin informații clasificate secret de stat, pe domenii de activitate, specifice Ministerului Apărării Naționale (și termenele de clasificare ale acestora) și listele cuprinzând informațiile secrete de serviciu specifice unității militare.

De asemenea, listele cu informațiile secrete de serviciu specifice unității militare se întocmesc la nivelul fiecărei unități militare, în plus este redată definiția ghidului de clasificare a informațiilor în Ministerul Apărării Naționale, definiția și caracteristicile nomenclatorului cu documentele care conțin informații clasificate secret de stat, pe domenii de activitate, specifice Ministerului Apărării Naționale, și termenele de clasificare ale acestora.

Se stabilește, de asemenea, faptul că se clasifică „secret de serviciu” informațiile a căror compromitere poate:

a) prejudicia interesul Ministerului Apărării Naționale sau al uneia dintre structurile cu personalitate juridică din compunerea acestuia;

b) produce pagube de natură materială sau financiară unei structuri militare;

c) determina tulburarea activității zilnice din unitate;

d) afecta respectarea obligațiilor asumate de Ministerul Apărării Naționale, în cadrul relațiilor internaționale și interinstituționale;

e) determina deteriorarea încrederii în valorile istorice și morale ale instituției militare;

f) afecta eficiența operativă și logistică la nivel de unitate.

Cap. II: („Întocmirea, aprobarea, completarea și modificarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale și a Listei cu informațiile secrete de serviciu specifice unității militare”)

Cap. II prevede lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale cu dezvoltările aferente și lista cu informațiile secrete de serviciu specifice unității militare.

 

Cap. III („Stabilirea nivelului de clasificare al documentului care conține informații clasificate la elaborarea acestuia de către emitent”)

Printre alte prevederi, Cap. III dispune și încadrarea documentului care conține informații clasificate într-un nivel de clasificare și stabilirea termenului de clasificare, de asemenea, modul de trecere la un nivel inferior de clasificare.

Cap. IV („Declasificarea informațiilor”)

 Cap. IV, în ceea ce privește declasificarea categoriilor de informații, prevede: „Categoriile de informații din Listă se declasifică prin hotărâre a Guvernului”.

De asemenea, dispune faptul că propunerile de declasificare a categoriilor de informații se înaintează ministrului apărării naționale pentru aprobare, de către structurile centrale, după obținerea avizului Direcției contrainformații și securitate militară. În continuare, este prevăzută procedura de declasificare a informațiilor.

Mai stabilește și faptul că documentele clasificate de nivel SECRET și superior se declasifică de persoana împuternicită prin lege să atribuie nivelul de secretizare corespunzător, la solicitarea motivată a emitentului. În continuare este stabilită procedura de declasificare.

Cap. V („Dispoziții finale”)

 Cap. V, printre altele stabilește responsabilii de luarea măsurilor de actualizare a documentelor privind organizarea și administrarea securității, și anume șefii structurilor de securitate de la toate structurile militare.

De asemenea, prevede faptul că structurile inițiatoare de acte normative specifice, proceduri, precizări, potrivit domeniului de competență, precum și cele care solicită raportări, evaluări, dări de seamă și situații centralizatoare, după caz, stabilesc inițial și nivelul de clasificare al documentelor care se elaborează.

Mai dispune și faptul că nivelul de clasificare al informațiilor clasificate secret de stat, stabilit anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se modifică corespunzător Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naționale, aprobată prin H.G. nr. 464/2015, și Nomenclatorului anexat la respectivul ghid. Termenul de clasificare al informațiilor clasificate secret de stat, stabilit anterior intrării în vigoare a prezentului ghid, se menține până la distrugerea sau arhivarea documentului care conține aceste informații.

În plus, anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectivul ghid, cu excepția anexei nr. 1 care nu se publică în Monitorul Oficial al României, fiind clasificată potrivit legii.

Alte prevederi

La data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă „I.A.-40, Ghidul de clasificare a informațiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naționale”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S.-40/2009.

Ghidul de clasificare a informațiilor în Ministerul Apărării Naționale (OMAPN nr. M.16/2016) was last modified: februarie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter