Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar (OMADR nr. 1762/2015)

20 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 794

Despre

  • M. Of. nr. 627 din 18 august 2015
  • OMADR nr. 1762/2015
  • Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMADR nr. 1762/2015
(M. Of. nr. 627 din 18 august 2015)
Procedura de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentarArt. 1-6

În M. Of. nr. 627 din 18 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) nr. 1762/2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole și/sau alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național.

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vă prezentăm, în continuare, procedura de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar:

 

Procedura de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar

 

Art. 1 Procedură

Potrivit art. 1, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate, verifică documentația în vederea transmiterii la Comisia Europeană pentru înregistrarea și dobândirea protecției sistemelor de calitate a produselor agricole și/sau alimentare.

Art. 2 Procedură

Art. 2 prevede următoarele: „(1) Documentația pentru înregistrarea unui produs agricol și/sau alimentar, în vederea dobândirii protecției unui sistem de calitate, prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, denumit în continuare Regulament, se elaborează de către grupul de producători sau procesatori în conformitate cu prevederile acestuia.

(2) Documentația pentru înregistrarea unui produs agricol și/sau alimentar, în vederea dobândirii protecției unui sistem de calitate, se transmite în format letric pe adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și electronic pe adresa de e-mail: [email protected]

(3) Documentația este însoțită de următoarele:

a) cererea de înregistrare pentru dobândirea protecției denumirii de origine protejată (DOP)/indicației geografice protejate (IGP)/specialității tradiționale garantate (STG), prevăzută în anexa nr. 1a care face parte integrantă din prezenta procedura;

b) actul de asociere, indiferent de forma sau componența juridică a grupului de producători sau procesatori și statutul; în asociație pot fi incluse și organizații de promovare a produsului care reprezintă un interes economic al producătorilor sau procesatorilor incluși în aceasta;

c) declarație pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;

d) caietul de sarcini care trebuie să conțină elementele prevăzute la art. 7 și art. 19 din Regulament. În cazul sistemului din domeniul calității STG, caietul de sarcini trebuie să conțină elementele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare;

e) documentul unic, numai în cazul sistemelor din domeniul calității DOP sau IGP, care trebuie să conțină elementele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014;

f) date, înscrisuri sau alte dovezi care să evidențieze legătura cu arealul geografic, legătura dintre zona geografică și calitatea sau caracteristicile produsului ori o calitate specifică, reputația sau alte caracteristici ale produsului, din care să rezulte că produsul pentru care se solicită protecția prezintă caracteristici din domeniul calității care îl diferențiază de produsele din aceeași categorie obținute în afara zonei de producție;

g) date, înscrisuri, referințe bibliografice sau alte dovezi din care să rezulte legătura istorică de realizare a produsului cu aria geografică;

h) date socioeconomice conținând următoarele informații:

– producția actuală;

– cantitatea estimată pe 5 ani;

– numărul clienților (actuali și potențiali) pe fiecare segment al filierei produsului (producție, distribuție, comercializare);

– destinația geografică a produsului actuală și estimată pe 5 ani;

– situația economică actuală și estimată pe 5 ani;

i) hartă color de dimensiune adecvată care să permită delimitarea precisă a zonei de producție sau granițele stabilite;

j) copie a contractului încheiat cu un organism privat de inspecție și certificare a produselor agricole și alimentare pentru verificarea și certificarea realității datelor cuprinse în caietul de sarcini;

k) alte date și informații din care să rezulte necesitatea dobândirii protecției”.

Art. 3 Procedură

Art. 3 stabilește faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate, examinează dacă documentația este în conformitate cu art. 8 alin. (1) și art. 20 alin. (1) din Regulament și îndeplinește condițiile prevăzute în respectiva procedură.

Art. 4 Procedură

Potrivit art. 4, în cazul în care documentația nu este completă, se va informa în scris grupul aplicant, în termen de 30 de zile, în vederea completării acesteia. Dacă în termenul stabilit grupul aplicant transmite informații inadecvate sau nu transmite informațiile solicitate, documentația este respinsă.

Art. 5 Procedură

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care documentația depusă este completă, aceasta se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea acordării unei perioade de 60 de zile în care orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în țară, își poate declara opoziția față de cererea de înregistrare în conformitate cu anexa nr. 2 la ordin.

(2) La finalizarea perioadei de opoziție, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 2 la ordin, grupul aplicant transmite pe adresa de e-mail: [email protected], documentația finală însoțită de o copie a certificatului de conformitate a realității datelor cuprinse în caietul de sarcini, eliberat de către organismul privat de inspecție și certificare a produselor agricole și alimentare.

(3) Documentația finală se transmite la Comisia Europeană cu respectarea prevederilor din anexa nr. 3 la ordin”.

Art. 6 Procedură

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Direcția de specialitate cu atribuții în domeniul sistemelor din domeniul calității din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înființează și administrează Registrul sistemelor din domeniul calității protejate național, denumit în continuare RSCPN.

(2) RSCPN se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se actualizează ori de câte ori este transmisă la Comisia Europeană o cerere de înregistrare a unui produs agricol și/sau alimentar, în vederea dobândirii protecției unui sistem de calitate și/sau ca urmare a solicitărilor venite din partea Comisiei Europene de modificare a documentației.

(3) Un produs agricol ori alimentar dobândește protecție națională de la data înregistrării în RSCPN. Produsele înregistrate în RSCPN vor fi marcate cu un logo național în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin. Protecția națională încetează la data dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene sau în cazul în care Comisia Europeană respinge cererea de înregistrare a unui produs agricol și/sau alimentar”.

Alte prevederi ale OMADR nr. 1762/2015

Potrivit art. 1 OMADR nr. 1762/2015, se aprobă procedura de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar, procedura de declararea opoziției la nivel național și procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole și/sau alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din respectivul ordin.

 Abrogări

Potrivit art. 2 OMADR nr. 1762/2015, odată cu intrarea în vigoare a respectivului ordin, se abrogă următoarele ordine:

– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 906/2007 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei indicații geografice sau denumirii de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicațiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național (M. Of. nr. 754 din 6 noiembrie 2007);

– Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unei specialități tradiționale garantate, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialității tradiționale garantate, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național (M. Of. nr. 227 din 25 martie 2008).

 

Procedura de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar (OMADR nr. 1762/2015) was last modified: august 20th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter