Implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale” (OMFE nr. 2399/2015)

10 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 715

Despre

  • M. Of. nr. 577 din 31 iulie
  • OMFE nr. 2399/2015
  • Implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
OMFE nr. 2399/2015
(M. Of. nr. 577 din 31 iulie)
Art. 1-4

 

În M. Of. nr. 577 din 31 iulie, s-a publicat Ordinul ministrului fondurilor europene (OMFE) nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Respectivul ordin a fost emis în baza:

H.G. nr. 398/2015 privind stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, a OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și a Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

– adoptării unor măsuri financiare pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene;

OMFE nr. 1.063/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenție 1.3, a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenție 2.1, a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up” finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.1, și a schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori” finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.1;

Instrucțiunii nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

De asemenea, ordinul a fost emis în temeiul art. 8 alin. (4) din H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1 OMFE nr. 2399/2015

Potrivit art. 1, contribuția proprie în proiectele finanțate în cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up” se asigură după cum urmează:

(1) A. pentru partea de finanțare care nu intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, contribuția proprie este asigurată de către beneficiar și/sau partener/parteneri în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, ale Acordului de parteneriat și ale Instrucțiunilor AM POSDRU;

(2) B. pentru partea de finanțare care intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, contribuția proprie este asigurată de către întreprinderea creată (beneficiarul schemei de ajutor de minimis), în procentul de cofinanțare asumat la nivelul proiectului, conform prevederilor Instrucțiunii AM POSDRU nr. 108/11.05.2015;

(3) C. mecanismul asigurării contribuției proprii este următorul:

a) cereri de rambursare – beneficiarul va depune cereri de rambursare care vor include cheltuieli angajate și plătite de beneficiar/partener către întreprindere (respectiv tranșe de subvenție aferente întreprinderii, conform planului de afaceri selectat), la valoarea integrală. Totodată, fiecare întreprindere va trebui să facă dovada, la momentul transmiterii cererii de rambursare, a depunerii/virării/transferului către beneficiar/partener a sumei aferente contribuției proprii corespunzătoare valorii subvenției cuprinse în cererea de rambursare. Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) va rambursa valoarea asistenței financiare nerambursabile aferente cheltuielilor eligibile validate cuprinse în cererile de rambursare;

b) cereri de plată – beneficiarul va depune cereri de plată aferente cheltuielilor angajate de beneficiar/partener (respectiv în una sau mai multe tranșe de subvenție aferente întreprinderii, conform planului de afaceri selectat). Totodată, întreprinderea va trebui să facă dovada, la momentul transmiterii cererii de plată, a depunerii/virării/transferului, într-un cont distinct deschis la o unitate bancară, cont notificat în prealabil beneficiarului, a sumei aferente contribuției proprii corespunzătoare valorii cererii de plată. OIR POSDRU va rambursa valoarea asistenței financiare nerambursabile aferente tranșelor de subvenție eligibile validate cuprinse în cererile de plată. După primirea sumelor, în termen de două zile lucrătoare, beneficiarul/partenerul va transfera sumele cuvenite întreprinderilor, în contul notificat;

c) la nivel beneficiar – întreprindere nou-înființată, mecanismul decontării ajutorului de minimis este următorul:

1. dacă cheltuielile nu au fost angajate și plătite de către întreprindere înainte de încasarea subvenției în contul notificat, după validarea/verificarea de către beneficiar/partener a documentelor care angajează cheltuielile întreprinderii, întreprinderea va face dovada, către beneficiar, a plății integrale a cheltuielilor, adică inclusiv contribuția proprie, doar din contul notificat;

2. dacă cheltuielile au fost angajate și plătite integral de către întreprindere din contul său curent înainte de încasarea subvenției, sumele aferente vor fi transferate (restituite/rambursate) din contul notificat beneficiarului în contul curent al întreprinderii, imediat după validarea/verificarea cheltuielilor de către beneficiar/partener a cheltuielilor.

Art. 2 OMFE nr. 2399/2015

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că prin derogare de la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent Cererii de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up”, în situația în care selecția beneficiarilor de subvenții (planurilor de afaceri) nu a putut fi finalizată în termen de 4 luni de la semnarea contractului de finanțare, ceea ce poate conduce la nerealizarea țintelor asumate ale indicatorilor, procesul de selecție a planurilor de afaceri poate fi reluat.

Potrivit alineatului următor, activitatea de selecție a planurilor de afaceri se poate realiza până în luna a 7-a de implementare, concomitent cu semnarea acordurilor de finanțare și/sau cu operaționalizarea întreprinderilor pentru care procesul de selecție s-a finalizat.

În sfârșit, în acest sens, beneficiarul finanțării nerambursabile va depune la OIR POSDRU responsabil un act adițional pentru reintroducerea activității de selecție a planurilor de afaceri.

Art. 3 OMFE nr. 2399/2015

Conform art. 3, operaționalizarea întreprinderilor se va realiza până cel târziu în luna a 8-a de implementare a proiectului.

Art. 4 OMFE nr. 2399/2015

Art. 4 prevede faptul că OIR POSDRU vor procesa cu celeritate actele adiționale depuse în scopul reintroducerii activității de selecție a planurilor de afaceri.

Implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale” (OMFE nr. 2399/2015) was last modified: august 7th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter