Procedura de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 (OPANAF nr. 2963/2015)

1 Dec 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 729

Despre

  • M. Of. nr. 879 din 24 noiembrie 2015
  • OPANAF nr. 2963/2015
  • Procedura de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OPANAF nr. 2963/2015
(M. Of. nr. 879 din 24 noiembrie 2015)
Procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015Aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor

 

În M. Of. nr. 879 din 24 noiembrie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 837/2015, precum și a modelului și conținutului formularului 602 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

OPANAF nr. 2963/2015 aprobă procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin OMFP nr. 837/2015 (M. Of. nr. 549 din 23 iulie 2015).

 

Aprobarea modelului și al conținutului formularului 602

De asemenea, aprobă modelul și conținutul formularului 602 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”.

 

Referirile la Codul de procedură fiscală

Respectivul ordin mai prevede faptul că referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Obiectul procedurii de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

Respectiva procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, potrivit dispozițiilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin OMFP nr. 837/2015, cu privire la interpretarea și aplicarea unitară a prevederilor art. 29621 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Persoanele fizice care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, sunt:

a) persoanele fizice, indiferent de cetățenie și de domiciliul stabil sau reședință, care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligația de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituția competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

b) persoanele fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și care nu beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la anterior depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, însoțită de documente care atestă faptul că se încadrează în una din situațiile prevăzute la mai sus, cum sunt:

a) Document portabil A1;

b) TR/R1 – Formular privind legislația aplicabilă;

c) PM/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă;

d) MD/RO101 – Certificat privind legislația aplicabilă etc.

Dacă din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplinește condițiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidența fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuia de asigurări sociale de sănătate.

Procedura de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 (OPANAF nr. 2963/2015) was last modified: noiembrie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter