Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare – modificări (Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 36/2015)

17 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 682

Despre

  • M. Of. nr. 694 din 15 septembrie 2015
  • Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 36/2015
  • Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare (M. Of. nr. 692 din 9 octombrie 2012; cu modif. ult.)Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 36/2015 (M. Of. nr. 694 din 15 septembrie 2015)introduce: art. 12 alin. (21), (22) și (23), art. 12 alin. (6) și (7), art. 30 alin. (4), art. 31 lit. o2)
modifică: titlul secț. a 4-a Cap. III, art. 41 alin. (1), art. 46 alin. (2)


 

În M. Of. nr. 694 din 15 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 36/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012 (M. Of. nr. 692 din 9 octombrie 2012; cu modif. ult.).

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 12 alin. (21), (22) și (23) din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21), (22) și (23).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (21), (22) și (23) prevăd următoarele:

(21) Convocarea adunării generale și comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acesteia, cu cel puțin o zi înainte de data ședinței Comunicarea ordinii de zi se face și către personalul din aparatul propriu al Inspecției Judiciare, prin afișare într-un loc accesibil acestuia sau prin publicare în rețeaua intranet proprie. Secretariatul adunării generale este asigurat de persoana desemnată de inspectorul-șef din cadrul secretariatului Inspecției Judiciare.

(22) În funcție de problemele supuse dezbaterii, la ședințele adunării generale pot fi invitate și alte persoane, care nu au drept de vot.

(23) Ședințele adunării generale nu sunt publice”.

 
Art. 12 alin. (6) și (7) din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (6) și (7) dispun:

(6) Punctele de vedere ale membrilor prezenți asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile și hotărârile adunării generale se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul adunării și semnat de persoana care a prezidat lucrările acesteia. Hotărârile adunării generale se aduc la cunoștință celor interesați.

(7) Procesele-verbale încheiate potrivit alin. (6) se păstrează într-o mapă specială de secretariatul adunării generale”.

 
Secț. a 4-a Cap. III din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, secț. a 4-a avea denumirea: „Direcția registratură, sinteze și contencios”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, secț. a 4-a are denumirea: „Direcția sinteze, contencios și registratură”.

 
Art. 30 alin. (4) din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Noua reglementare

La art. 30, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (4) stabilește: „În cadrul direcției, cele două servicii sunt conduse de șefi de serviciu ale căror atribuții sunt stabilite prin fișa postului”.

 
Art. 31 lit. o2) din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Noua reglementare

La art. 31, după lit. o1) se introduce o nouă literă, lit. o2).

Potrivit noii reglementări, art. 31 lit. o2) dispune: „Directorul Direcției sinteze, contencios și registratură îndeplinește următoarele atribuții:

(…)

o2) emite dispoziții obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale”.

 
Art. 41 alin. (1) din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41 alin. (1) prevedea faptul că purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare poate fi un inspector judiciar ori un absolvent al unei facultăți de jurnalistică sau un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41 alin. (1) prevede: „Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare numește purtătorul de cuvânt și pe înlocuitorul acestuia din rândul inspectorilor judiciari, judecătorilor sau procurorilor detașați în funcții de specialitate juridică în aparatul propriu al Inspecției Judiciare ori al consilierilor juridici asimilați magistraților; de asemenea, poate fi numit purtător de cuvânt, prin concurs, un absolvent al unei facultăți de jurnalistică sau un specialist în comunicare”.

 
Art. 46 alin. (2) din Regulament (modificat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 24/2012)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 46 alin. (2) dispunea faptul că stabilirea obiectului și a complexității sesizării se face de către șeful direcției de specialitate sau de către o altă persoană desemnată de inspectorul-șef, în baza unui nomenclator care cuprinde o clasificare a complexității în funcție de obiect, stabilit prin ordin al inspectorului-șef.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 46 alin. (2) dispune: „Stabilirea obiectului și a complexității sesizării se face de către directorul direcției de specialitate sau de către o altă persoană desemnată de inspectorul-șef, în baza unui nomenclator care cuprinde o clasificare a complexității în funcție de obiect, stabilit prin ordin al inspectorului-șef”.

 
Alte prevederi ale Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 36/2015

Potrivit art. II, la data intrării în vigoare a respectivului ordin orice dispoziții contrare se abrogă.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare (M. Of. nr. 692 din 9 octombrie 2012; cu modif. ult.)Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 60/2014 (M. Of. nr. 724 din 2 octombrie 2014)
Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 36/2015 (M. Of. nr. 694 din 15 septembrie 2015)

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare – modificări (Ordinul inspectorului-șef al Inspecției Judiciare nr. 36/2015) was last modified: septembrie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter