Modificarea şi completarea unor reglementări contabile (OMFP nr. 4160/2015)

14 Ian 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1253

Despre

  • M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2016
  • OMFP nr. 4160/2015
  • Modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatorActele modificate
OMFP nr. 4160/2015 (M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2016)Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 (M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.);
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012 (M. Of. nr. 687 și 687 bis din 4 octombrie 2012; cu modif. ult.)

 

În M. Of. nr. 21 din 12 ianuarie 2016, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 4160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Actele modificate

OMFP nr. 4160/2015 modifică:

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 (M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.);

Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012 (M. Of. nr. 687 și 687 bis din 4 octombrie 2012; cu modif. ult.).

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 4160/2015

Art. II prevede la primul alineat faptul că pentru exercițiul financiar al anului 2015, entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din reglementările respective.

Potrivit alineatului următor, încadrarea în criteriile prevăzute la pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează pe baza balanței de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

Art. III stabilește la primul alineat faptul că entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

Conform alineatului următor, entitățile care, pe baza balanței de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2015, depășesc criteriile de mărime prevăzute la pct. 563 alin. (2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul auditului statutar. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2016.

Art. IV stabilește faptul că începând cu exercițiul financiar al anului 2016, entitățile care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale cu respectarea prevederilor pct. 12-14 și ale pct. 563 alin. (2) din reglementările respective.

Art. VI are următorul conținut:

„(1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc situații financiare anuale în condițiile prevăzute de prezentul articol.

(2) La întocmirea bilanțului, respectiv a situației poziției financiare, pe lângă sumele corespunzătoare celor două date de raportare, se vor înscrie și soldurile la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora, potrivit prevederilor art. 27 a in. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La întocmirea contului de profit și pierdere, respectiv a situației rezultatului global sumele corespunzătoare perioadei precedente celei de raportare vor cuprinde rulajele înregistrate de la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și alege ca dată de raportare pentru situațiile financiare anuale data de 31 martie 2016:

– bilanțul care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 martie 2016 cuprinde 3 coloane cu solduri la următoarele date: 1 ianuarie 2015, 1 aprilie 2015 și 31 martie 2016;

– contul de profit și pierdere care este parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 martie 2016 cuprinde două coloane cu rulaje corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015-31 martie 2015 și 1 aprilie 2015-31 martie 2016.

(4) Entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și din ale căror situații financiare anuale face parte, de asemenea, situația modificărilor capitalului propriu, prezintă modificările capitalurilor proprii prin raportare la începutul și finalul perioadei de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și alege ca dată de raportare pentru situațiile financiare anuale data de 31 martie 2016, modificările capitalurilor proprii se prezintă prin raportare la data de 1 aprilie 2015, respectiv 31 martie 2016.

(5) Entitățile care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și din ale căror situații financiare anuale face parte, de asemenea, situația fluxurilor de trezorerie, prezintă pentru exercițiul financiar precedent celui de raportare fluxurile de trezorerie înregistrate de la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se referă situațiile financiare anuale, până la începutul acelei perioade de raportare. De exemplu, în cazul unei entități care aplică Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și alege ca dată de raportare pentru situațiile financiare anuale data de 31 martie 2016, fluxurile de trezorerie raportate corespund perioadelor 1 ianuarie 2015-31 martie 2015 și 1 aprilie 2015-31 martie 2016.

(6) Modalitatea de raportare prevăzută de alin. (2)-(5) se aplică ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și se prezintă în notele explicative care însoțesc respectivele situații financiare anuale.

(7) În cazul în care, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare”.

Conform art. VII, prevederile respectivului ordin se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015.

Art. VIII prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OMFP nr. 1.878/2010 privind întocmirea situațiilor financiare anuale de către entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 (M. Of. nr. 461 din 6 iulie 2010).

 

Modificarea și completarea unor reglementări contabile (OMFP nr. 4160/2015) was last modified: ianuarie 13th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter