Normele privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice (aprobare) și alte norme în domeniul contabilităţii publice – modificări (OMFP nr. 465/2015)

27 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3570

Despre

  • M. Of. nr. 263 din 20 aprilie 2015
  • OMFP nr. 465/2015
  • Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015
  • Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
  • Alte norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 Normele aprobate/modificateActul normativ de aprobare/de modificareSumar
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015OMFP nr. 465/2015
(M. Of. nr. 263 din 20 aprilie 2015)
aprobă normele
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009 aprobate prin OMFP nr. 629/2009modifică: anexele nr. 3, 27 și 41
Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005modifică Cap. I, anexa nr. 2
Întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin OMFP nr. 96/2015elimină o sintagmă

În M. Of. nr. 263 din 20 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul MFP nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005 (M. Of. nr. 1186 din 29 decembrie 2005; cu modif. ult.), precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Art. 1 OMFP nr. 465/2015

Art. 1 OMFP nr. 465/2015 prevede aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015 sunt alcătuite din doua capitole. Primul capitol reglementează situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare, pe când cel de-al doilea capitol conține dispoziții cu privire la depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare.

Art. 2 OMFP nr. 465/2015

Potrivit art. 2 OMFP nr. 465/2015, se modifică Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP nr. 629/2009 (M. Of. nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009; cu modif. și compl. ult.).

Astfel, în cadrul Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009 se modifică următoarele:

– anexa 3 („Situația fluxurilor de trezorerie”) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2;

– anexa 27 („Situația plăților efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»”) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3;

– anexa 41 („Corelații între formularele de situații financiare”) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4.

Art. 3 OMFP nr. 465/2015

Art. 3 OMFP nr. 465/2015 prevede modificarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005.

Astfel, în cadrul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005 se modifică următoarele:

I. Capitolul VI („Planul de conturi general pentru instituții publice”) se modifică și se completează astfel:

1) Clasa 1 („Conturi de capitaluri”), grupa 10 („Capital, rezerve, fonduri”) se modifică și se completează după cum urmează:

– La contul sintetic de gradul I: 102 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”) se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
10200 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”);
1020000 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”.

– După contul sintetic de gradul I: 102 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
10201 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”;
1020101 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”);
1020102 („Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice”).

– La contul sintetic de gradul I: 104 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale”) se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

10400 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale”);

1040000 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale”).

– După contul sintetic de gradul I: 104 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale”) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

10401 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale”);

1040101 („Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale”);

1040102 („Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală”).

2) Clasa 5 („Conturi la trezorerii și instituții de credit”), grupa 56 („Disponibil al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii”) se modifică și se completează astfel:

– La contul sintetic de gradul II: 56201 („Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii”) se elimină următorul cont sintetic de gradul III:
5620100 („Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii”).

– După contul sintetic de gradul II: 56201 („Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii”) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III:

5620101 („Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”);

5620102 („Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la instituții de credit”);

5620103 („Disponibil în valută al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la instituții de credit”).

3) Clasa 6 („Conturi de cheltuieli”), grupa 65 („Alte cheltuieli operaționale”) se modifică și se completează astfel:

– La contul sintetic de gradul I: 658 („Alte cheltuieli operaționale”) se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

65800 („Alte cheltuieli operaționale”);

6580000 („Alte cheltuieli operaționale.

– După contul sintetic de gradul I: 658 („Alte cheltuieli operaționale”) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

65801 („Alte cheltuieli operaționale”);

6580101 („Alte cheltuieli operaționale – transfer active fixe și stocuri între instituții publice”);

6580109 („Alte cheltuieli operaționale – alte operațiuni”).

4) Clasa 7 („Conturi de venituri și finanțări”), grupa 77 („Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială”) se modifică și se completează astfel:

– La contul sintetic de gradul I: 779 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit”) se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

77900 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit”);

7790000 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit”).

– După contul sintetic de gradul I: 779 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit”) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II și III:

77901 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit”);

7790101 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe și stocuri între instituții publice”);

7790109 („Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit – alte operațiuni”).

II. Anexa nr. 2 („Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice”) la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M. Of. nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013), se modifică și se completează astfel:

– contul 4280101 („Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an”) se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor numai în cazul în care operațiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituției (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificația cheltuielilor în situația garanțiilor gestionarilor care se păstrează într-un cont de disponibil distinct și nu reprezintă o cheltuială în bugetul instituției la momentul restituirii);

– contul 4500600 („Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori – fonduri externe nerambursabile postaderare”) se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor numai în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor la Autoritatea de Certificare și Plată);

– contul 791 („Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”) se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor numai în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificația veniturilor în cazul pieselor rezultate din dezmembrarea unui activ fix și care se folosesc în continuare);

– contul 5620101 („Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”) se dezvoltă pe clasificația veniturilor;

– contul 5620102 („Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la instituții de credit”) se dezvoltă pe clasificația veniturilor și clasificația funcțională și economică a cheltuielilor;

– contul 5620103 („Disponibil în valută al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la instituții de credit”) se dezvoltă pe clasificația veniturilor și clasificația funcțională și economică a cheltuielilor.

III. În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor pct. I din anexa nr. 5.

Art. 4 OMFP nr. 465/2015

Potrivit art. 4 OMFP nr. 465/2015, la pct. 2.8.(1) lit. d) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin OMFP nr. 96/2015 (M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015) sintagma: „în contabilitatea trezoreriei centrale se evidențiază plățile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune prin înregistrarea 658 (682) = 770” se elimină.

Art. 5 OMFP nr. 465/2015

Potrivit art. 5 OMFP nr. 465/2015, Anexele nr. 1-5 la OMFP nr. 465/2015 fac parte integrantă din ordin.

Art. 6 OMFP nr. 465/2015

Potrivit art. 6 OMFP nr. 465/2015, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.

Normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice (aprobare) și alte norme în domeniul contabilității publice – modificări (OMFP nr. 465/2015) was last modified: aprilie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter