Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii (OMS nr. 527/2015)

8 Mai 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1645

Despre

  • M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015
  • OMS nr. 527/2015
  • Stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
OMS nr. 527/2015 privind stabilirea
procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii
având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din Ministerul Sănătății din unitățile
sanitare finanțate integral de la bugetul de stat,
precum și pentru personalul ale cărui drepturi se
asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sănătății (M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015)
Art. 1-8


 
În M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015, s-a publicat Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 527/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătății, din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.
 
Art. 1 OMS nr. 527/2015

Potrivit art. 1, drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătății, din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare și altele asemenea.

 Art. 2 OMS nr. 527/2015

Art. 2 dispune faptul că procedura de efectuare a plății drepturilor de natură salarială, devenite executorii, se desfășoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
 Art. 3 OMS nr. 527/2015

Conform art. 3, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerul Sănătății, din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, devenite executorii, se realizează potrivit art. 34 și 35 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015.

 Art. 4 OMS nr. 527/2015

Art. 4 prevede faptul că fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranșelor prevăzute la art. 34 alin. (1) și art. 35 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătății în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 Art. 5 OMS nr. 527/2015

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) În vederea alocării fondurilor necesare, Direcția generală buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății va solicita unităților din subordinea Ministerului Sănătății, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, datele necesare asigurării plății sumelor prevăzute în conformitate cu art. 34 și 35 din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015.

(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terțiari de credite vor transmite datele aferente plăților, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătorești și pe alineatele clasificației economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanțare pentru personalul ale cărui drepturi salariale se asigură de la bugetul de stat.

(3) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terțiari de credite, precum și pe cele reprezentând necesarul propriu și le vor transmite Direcției generale buget și contabilitate din cadrul Ministerului Sănătății.

(4) Direcția generală buget și contabilitate va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari și terțiari de credite din finanțare, precum și pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice și va elabora proiectul de hotărâre de guvern în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 186/2014”.

 Art. 6 OMS nr. 527/2015

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor bănești personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, și nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plății.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari”.

 Art. 7 OMS nr. 527/2015

Conform art. 7, ordonatorii secundari și terțiari de credite din subordinea Ministerului Sănătății au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

 Art. 8 OMS nr. 527/2015

Potrivit art. 8, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 883/2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătății, din unitățile sanitare finanțate integral de la bugetul de stat, precum și pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății (M. Of. nr. 397 din 7 iunie 2011).

Procedura de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătății (OMS nr. 527/2015) was last modified: mai 7th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter