Autorizarea și/ sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României – modificări (OMFP nr. 564/2015)

1 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 895

Despre

  • M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015
  • OMFP nr. 564/2015
  • Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OMFP nr. 664/2012
(M. Of. nr. 341 din 19 mai 2012; cu modif. și compl. ult.)
OMFP nr. 564/2015
(M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015)
modifică: art. 8, pct. II art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1, pct. II art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1, pct. II art. 7 alin. (2) din anexa nr. 1, art. 5 alin. (2) din Cap. III anexa nr. 2, art. 5 alin. (3) din Cap. III anexa nr. 2, art. 7 din Cap. V anexa nr. 2,  art. 24 alin. (2) lit. j) din Cap. VIII anexa nr. 2;
introduce: art. 72, pct. II art. 4 alin. (11) din anexa nr. 1, pct. II art. 5 alin. (11) din anexa nr. 1,  art. 5 alin. (1) lit. e1) din Cap. III anexa nr. 2, art. 5 alin. (31)-(32) din Cap. III anexa nr. 2, art. 24 alin. (2) lit. o) din Cap. VIII anexa nr. 2, art. 24 alin. (21) din Cap. VIII anexa nr. 2, art. 25 alin. (5) și (6) din Cap. VIII anexa nr. 2, anexa nr. 9;

abrogă: pct. 1 subpct. 1 lit. m) și n) din anexa nr. 3.


 
În M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015, s-a publicat OMFP nr. 564/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României (M. Of. nr. 341 din 19 mai 2012; cu modif. și compl. ult.).

 

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Vom prezenta, în continuare, modificările și completările aduse OMFP nr. 664/2012 prin OMFP nr. 564/2015:

 

Art. 72 OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

După art. 71 se introduce un nou articol, art. 72.

Potrivit noii reglementări, art. 72 prevede: „Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală este prevăzută în anexa nr. 9”.

 

Art. 8 OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea faptul că Anexele nr. 1-8 făceau parte integrantă din respectivul ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Pct. II art. 4 alin. (11) din anexa nr. 1 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

Noua reglementare

În anexa nr. 1, la pct, II art. 4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, pct. II art. 4 alin. (11) din anexa nr. 1 prevede: „Datele în care au loc ședințele Comisiei se afișează pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, după fiecare ședință a Comisiei, pentru luna următoare”.

 

 

Pct. II art. 5 alin. (1) la OMFP nr. 664/2012 din anexa nr. 1 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. II art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1 prevedea faptul că Direcția de specialitate punea la dispoziția membrilor Comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședinței, ordinea de zi, documentațiile aferente și nota de prezentare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. II art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1 prevede: „Direcția de specialitate va pune la dispoziția membrilor Comisiei, cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea ședinței, ordinea de zi, documentațiile aferente și nota de prezentare, ordinea de zi fiind afișată și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, cu respectarea termenului prevăzut mai sus”.

 

Pct. II art. 5 alin. (11) la OMFP nr. 664/2012 din anexa nr. 1 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 1, la pct. II art. 5, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, pct. II art. 5 alin. (11) din anexa nr. 1 prevede: „Pe ordinea de zi se înscriu numai solicitările cu documentații complete, care au fost depuse la registratura Ministerului Finanțelor Publice, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ședinței Comisiei”.

 

Pct. II art. 7 alin. (2) din anexa nr. 1 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. II art. 7 alin. (2) din anexa nr. 1 prevedea faptul că Direcția de specialitate sau Comisia aveau dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la entități, cât și de la alți operatori economici sau instituții ale statului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. II art. 7 alin. (2) din anexa nr. 1 prevede: „Direcția de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații atât de la entități, cât și de la alți operatori economici sau alte instituții ale statului. În aceste situații, Comisia amână luarea oricărei decizii până la primirea documentelor, declarațiilor sau informațiilor solicitate”.

 

Art. 5 alin. (1) lit. e1) din Cap. III anexa nr. 2  la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la capitolul III art. 5 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. e1), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. e1) din Cap. III anexa nr. 2 are următorul conținut: „acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității au obligația să depună câte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar fără autorizație de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare”.

 

Art. 5 alin. (2) din Cap. III anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) din Cap. III anexa nr. 2 prevedea faptul că nu se acorda autorizație de schimb valutar în următoarele situații:

a) entitățile înregistrează la data depunerii cererii obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

b) împotriva reprezentanților legali, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea și pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin;

c) administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, au fost condamnați pentru spălare de bani, terorism ori finanțarea terorismului, atât pe plan intern, cât și internațional. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situația în care persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracțiunile menționate anterior;

d) acționarii semnificativi/asociații care dețineau părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și de administratorii sau reprezentanții legali ai entității au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali ai unei entități a cărei autorizație de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile;

e) entitatea, asociații care dețineau părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, acționarii semnificativi și reprezentanții legali ai acestora au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) din Cap. III anexa nr. 2 prevede: „Nu se acordă autorizație de schimb valutar în cazul în care:

a) entitățile înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat, conform certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

b) împotriva reprezentanților legali, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, la care a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea și pentru care nu a intervenit reabilitarea în România ori într-un stat străin;

c) administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, au fost condamnați pentru spălare de bani, terorism ori finanțarea terorismului, atât pe plan intern, cât și internațional. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, sunt persoane juridice, se va lua în considerare inclusiv situația în care persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect, au fost condamnate pentru infracțiunile menționate anterior;

d) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali ai unei entități a cărei autorizație de schimb valutar a fost anulată sau revocată de Comisie în ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rămas definitivă/definitive în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive;

e) entitatea, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, acționarii semnificativi și reprezentanții legali ai acestora au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară, fapte care se regăsesc în cazierul fiscal;

f) acționarii semnificativi/asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, precum și administratorii sau reprezentanții legali ai entității au deținut/dețin calitatea de acționari/asociați, precum și de administratori ori reprezentanți legali la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar fără autorizație de schimb valutar/cod statistic potrivit constatărilor făcute de organele de control competente în ultimii 5 ani anteriori datei soluționării cererii de autorizare”.

 

Art. 5 alin. (3) din Cap. III anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) din Cap. III anexa nr. 2 prevedea faptul că nu se considerau obligații de plată restante în sensul alin. (2) lit. a):

a) obligațiile restante pentru care operatorii economici obținuseră înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data depunerii documentației;

b) obligațiile datorate și neachitate; cuprinse în titluri executorii pentru care instanța judecătorească dispusese suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite avusese loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;

c) obligațiile de plată pentru care se dispusese suspendarea actului administrativ fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) din Cap. III anexa nr. 2 prevede: „În sensul alin. (2) lit. a) nu se consideră obligații de plată restante dacă:

a) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cereri de restituire, iar suma obligațiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent operatorul economic are înscrise obligații de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide și exigibile pe care acesta le are de încasat de la autoritățile contractante;

c) în certificatul de atestare fiscală sau alt document emis de organul fiscal competent operatorul economic nu are înscrise obligații de plată, dar are înscrise mențiuni cum ar fi eșalonare/amânare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;

d) obligațiile sunt stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) obligațiile sunt cuprinse în titluri executorii pentru care s-a dispus suspendarea executării silite potrivit legii”.

 

 

Art. 5 alin. (31) și (32) din Cap. III anexa nr. 2  la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la Cap. III art. 5, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (31)-(32) din Cap. III anexa nr. 2 prevăd următoarele:

„(31) În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) lit. a), certificatul de atestare fiscală al operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală de către direcția de specialitate. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.

(32) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) lit. e) se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al entității, asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, acționarilor semnificativi și reprezentanților legali ai entității care solicită autorizarea, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului și conținutului formularisticii necesare pentru solicitarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare și acces la informațiile din cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

 

Art. 7 din Cap. V anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 din Cap. V anexa nr. 2 prevedea faptul că entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) puteau desfășura activități de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul punctelor de schimb valutar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 din Cap. V anexa nr. 2 prevede: „Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot desfășura activități de schimb valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul și în incinta punctelor de schimb valutar”.

 

 

Art. 24 alin. (2) lit. j) Cap. VIII anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (2) lit. j) din Cap. VIII anexa nr. 2 prevedea faptul că în situația aplicării măsurii de suspendare a activității din punctul de schimb valutar pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare de cel puțin două ori într-un interval de 12 luni consecutive, Comisia putea dispune măsura revocării autorizației emise în favoarea unei entități ori a unuia sau mai multor coduri statistice atribuite acesteia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) lit. j) din Cap. VIII anexa nr. 2 prevede: Comisia poate dispune măsura revocării autorizației emise în favoarea unei entități ori a unuia sau mai multor coduri statistice atribuite acesteia în cazul în care „aplicarea măsurii de suspendare a activității din punctul de schimb valutar pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare de cel puțin două ori într-un interval de 12 luni consecutive, inclusiv a măsurilor de suspendare a activității în punctul de lucru dispuse în baza prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 24 alin. (2) lit. o) din Cap. VIII anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la Cap. VIII art. 24 alin. (2), după lit. n) se introduce o nouă literă, lit. o).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) lit. o) din Cap. VIII anexa nr. 2 prevede: Comisia poate dispune măsura revocării autorizației emise în favoarea unei entități ori a unuia sau mai multor coduri statistice atribuite acesteia în cazul în care „desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice în afara incintei punctelor de schimb valutar”.

 

 

Art. 24 alin. (21) din Cap. VIII anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la Cap. VIII art. 24, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (21) din Cap. VIII anexa nr. 2 prevede: „Comisia poate dispune revocarea autorizației de schimb valutar emise în favoarea unei entități și a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, în situația în care entitatea în cauză este sancționată prin revocarea/suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar și continuă să desfășoare activitate de schimb valutar după data comunicării deciziei de revocare/suspendare a codului statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste măsuri”.

 

Art. 25 alin. (6) și (7) din Cap. VIII anexa nr. 2 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la capitolul VIII art. 25, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7).

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (5) și (6) din Cap. VIII anexa nr. 2 prevăd următoarele: „(6) Direcția de specialitate solicită ori de câte ori este necesar Inspectoratului General al Poliției Române și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor rezultatele acțiunilor de control întreprinse la entitățile care desfășoară activitate de schimb valutar, cu privire la situațiile în care au fost constatate fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor prezentului ordin.

(7) Organele cu atribuții în ceea ce privește controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor, potrivit legii, au obligația de a înștiința Comisia cu privire la suspendarea activității în punctele de lucru ale entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar, dispusă în baza prevederilor O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Pct. I subpct. 1 lit. m) și n) anexa nr. 3 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Pct. 1 subpct. 1 lit. m și n)  din anexa nr. 3 prevedeau, printre alte documente ncesare și următoarele obținerea autorizației și codului statistic:

m) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru entitate, acționarii semnificativi, asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare și administratorii entității care solicită autorizarea;

Noua reglementare

Pct. 1 subpct. 1 lit. m) și n) din anexa nr. 3 – Abrogate.

 

Anexa nr. 9 la OMFP nr. 664/2012 (modificat prin OMFP nr. 564/2015)

După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 564/2015

Potrivit art. II, începând cu data intrării în vigoare a respectivului ordin, cererile pentru obținerea autorizațiilor de schimb valutar și/sau înregistrarea punctului de schimb valutar depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, aflate în curs de analiză, se soluționează potrivit Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. III, prevederile respectivului ordin intră în vigoare la data de 20 mai 2015.

Autorizarea și/ sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României – modificări (OMFP nr. 564/2015) was last modified: iunie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter