Solicitarea certificatelor de atestare fiscală (OPANAF nr. 570/2016)

12 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 711

Despre

  • M. Of. nr. 350 din 6 mai 2016
  • OPANAF nr. 570/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 570/2016
(M. Of. nr. 350 din 6 mai 2016)
Se aprobă Procedura privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 350 din 6 mai 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 570/2016 pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (Procedura).

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei proceduri.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 din Procedură
 
Art. 1 prevede scopul Procedurii, și anume: stabilește etapele și regulile pentru solicitarea și primirea de către direcția de specialitate care asigură secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și de structurile de specialitate care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2 din Procedură
 
Art. 2 stabilește domeniul de aplicare al Procedurii, și anume, aceasta se aplică pentru solicitările privind autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Procedura se aplică de către direcția de specialitate care asigură secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, respectiv Direcția generală management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcție de specialitate, de către structurile de specialitate care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale A.N.A.F., denumite în continuare autorități teritoriale, și de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale.

Art. 3 din Procedură
 
Art. 3 dispune asupra procedurii de solicitare a eliberării CAF; după analiza documentației de autorizare, în cazul în care se constată că aceasta este completă, titularul lucrării solicită persoanei desemnate din cadrul direcției de specialitate/autorității teritoriale sau înlocuitorului acesteia să se adreseze organului fiscal în vederea obținerii CAF-ului pentru contribuabilul care a depus cererea de autorizare.

În continuare, este prevăzut faptul că pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MFP, macheta „Cerere de eliberare CAF”, completând-o cu următoarele informații:

a) denumirea direcției de specialitate sau a autorității teritoriale;
b) motivul solicitării (de exemplu, autorizare destinatar înregistrat);
c) codul unic de înregistrare (CUI) și denumirea contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;
d) numărul și data de înregistrare la MFP a cererii de autorizare a contribuabilului;
e) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;
f) adresa de poștă electronică a contribuabilului, pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;
g) adresa de poștă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;
h) numele și prenumele expeditorului, funcția și denumirea postului.

De asemenea, informațiile completate în machetă sunt direcționate automat de către sistemul informatic prin poșta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul „Cerere de eliberare a CAF pentru {CUI}”, conform anexei A.

Mesajul este direcționat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CUI.

Art. 4 din Procedură
 
Art. 4 dispune asupra emiterii CAF-ului.

În baza cererii primite pe această cale, organul fiscal procedează astfel:

a) tipărește mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor și îl înregistrează;
b) verifică respectarea tuturor condițiilor de eliberare a CAF-ului;
c) emite CAF-ul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora;
d) asigură semnarea CAF-ului de către conducătorul organului fiscal;
e) aplică ștampila pe CAF;
f) transpune CAF-ul, fără semnătură și ștampilă, într-un fișier electronic de tip pdf.

Art. 5 din Procedură
 
Art. 5 stabilește modul de transmitere a CAF-ului.

CAF-ul în fișier de tip pdf se transmite de persoana desemnată de către organul fiscal, prin intermediul sistemului informatic, la adresa de poștă electronică a expeditorului și la adresa de poștă electronică a contribuabilului și se atașează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În continuare, este prevăzut faptul că mesajul transmis la adresa de poștă electronică a expeditorului, al cărui conținut este prezentat în anexa B, are ca subiect „Certificat de atestare fiscală pentru {CUI}” și are atașat CAF-ul.

De asemenea, mesajul transmis la adresa de poștă electronică a contribuabilului, al cărui conținut este prezentat în anexa C, are ca subiect „Certificat de atestare fiscală pentru {CUI}” și are atașat CAF-ul.

Art. 6 din Procedură
 
Art. 6 prevede faptul că în cadrul direcției de specialitate/autorității teritoriale, persoana desemnată cu aplicarea prezentei proceduri monitorizează jurnalul electronic ce conține toate perechile de mesaje ce însoțesc solicitările/emiterile de CAF-uri, jurnalul fiind disponibil în sistem informatic.

În continuare, este prevăzut faptul că persoana desemnată de către organul fiscal are răspunderea verificării conformității și autenticității datelor din mesajele electronice adresate expeditorului și contribuabilului cu cele înscrise în CAF-ul tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal și arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

De asemenea, Direcția generală de tehnologia informației, prin intermediul sistemului informatic, asigură arhivarea tuturor mesajelor care însoțesc solicitările/emiterile de CAF.

În situația în care apar defecțiuni în funcționarea sistemului informatic, acestea se anunță de către persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport tehnic din cadrul Direcției generale de tehnologia informației, conform procedurii în vigoare.

În fine, incidente de altă natură se raportează, după caz, direcției de specialitate/autorității teritoriale sau organului fiscal.

Alte prevederi relevante din Procedură
 
Anexele A – C fac parte integrantă din respectiva procedură.

Solicitarea certificatelor de atestare fiscală (OPANAF nr. 570/2016) was last modified: mai 11th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter