Regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României (Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 588/2015)

5 Mar 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1274

Despre

  • M. Of. nr. 151 din 2 martie 2015
  • Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 588/2015
  • Regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 151 din 2 martie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.

Respectivul ordin a fost emis în baza următoarelor acte normative:

– în baza H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale (M. Of. nr. 364 din 13 mai 2008; cu modif. și compl. ult.);

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

– în baza O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 413 din 17 iunie 2009; cu modif. ult.); aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. și compl. ult.).

De asemenea, Ordinul a fost emis în conformitate cu următoarele prevederi:

– în conformitate cu prevederile H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M. Of. nr. 193 din 23 martie 2012; cu modif. și compl. ult.);

– în conformitate cu OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 (M. Of. nr. 37 din 23 ianuarie 2003; cu modif. ult.).

În sfârșit, Ordinul a fost emis în temeiul art. 8 alin. (4) din H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene (M. Of. nr. 98 din 19 februarie 2013; cu modif. și compl. ult.).

 

Prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 588/2015

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU pot depune, până la data de 31 martie 2015, cereri de plată, în conformitate cu mecanismul cererii de plată, indiferent de valoare, care să conțină facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziție aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor, dacă acestea au fost angajate în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în ultimul buget aprobat.

(2) Cererile de rambursare aferente cererilor de plată menționate la alin. (1) vor fi depuse în termenul menționat la art. 175 alin. (16) și (161) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare (maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării de către beneficiar a sumelor virate de către DG AMPOSDRU, dar nu mai târziu de data-limită stabilită prin instrucțiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice)”.

Potrivit art. 2, pentru proiectele a căror implementare s-a finalizat până la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU vor depune, până la data de 31 martie 2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, dacă nu au fost depuse anterior, cu condiția ca aceste cheltuieli să fi fost angajate în perioada de implementare a proiectului, cu încadrarea în ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finală, însă mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, le pot solicita la rambursare până la data de 31 martie 2015.

Art. 3 prevede faptul că beneficiarii care nu se vor încadra în termenele prevăzute la art. 1 și 2 pentru depunerea cererilor de plată/rambursare vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

Art. 4 stabilește faptul că pentru proiectele a căror implementare se va finaliza după data de 23 februarie 2015 nu se vor aplica prevederile respectivului ordin, termenele de depunere ale cererilor de plată/rambursare aplicabile fiind cele prevăzute în contractele semnate și/sau în instrucțiunile emise de către DG AMPOSDRU.

Potrivit art. 5, începând cu data intrării în vigoare a respectivului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.330/2012 pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (M. Of. nr. 637 din 7 septembrie 2012; cu modif. ult.), se abrogă.

Art. 6 prevede faptul că Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția generală Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane și organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României (Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 588/2015) was last modified: martie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter