Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – modificări (OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

16 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 950

Despre

  • M. Of. nr. 762 din 13 octombrie 2015
  • OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015
  • Modificarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin OMDRL/OMFP/OMAI nr. 163/540/23/2009 (M. Of. nr. 194 din 27 martie 2009; cu modif. ult.)OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015
(M. Of. nr. 762 din 13 octombrie 2015)
modifică: art. 2 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și (15), art. 15, prima liniuță de la al treilea paragraf anexa nr. 2, primul paragraf de la pct. 4 anexa nr. 8, anexele nr. 7, 9, 91 și 10, anumite sintagme

 

În M. Of. nr. 762 din 13 octombrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice (OMDRAP/OMFP) nr. 589/1154/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 163/540/23/2009 (M. Of. nr. 194 din 27 martie 2009; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 2 alin. (1) lit. a) din Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. a) prevedea faptul că în conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 18/2009, coordonatorul local desfășoară următoarele acțiuni:

a) identificarea blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în cadrul unității administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. a) prevede: „În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 18/2009, coordonatorul local desfășoară următoarele acțiuni:

a) identificarea blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până în anul 1990 în cadrul unității administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului București”.

 

Art. 11 alin. (1) și (15) Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) dispunea faptul că indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiții se aprobă de consiliul local, condiționat de însușirea acestora de către coordonatorul local, primirea acordului scris al asociației de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine asociației, precum și de obținerea avizului conform și prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(…)

De asemenea, art. 11 alin. (15) stabilea faptul că netransmiterea acordului scris în termen conduce la întreruperea procedurii de avizare/aprobare prevăzută la art. 11 alin. (22) din O.U.G. nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociația de proprietari.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) dispune: „Indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiții se aprobă de consiliul local, condiționat de însușirea acestora de către coordonatorul local și primirea acordului scris al asociației de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine asociației”.

(…)

De asemenea, art. 11 alin. (15) stabilește: „Netransmiterea acordului scris în termen conduce la întreruperea procedurii de aprobare prevăzute la art. 11 alin. (22) din O.U.G. nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociația de proprietari”.

 

Art. 15 Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 la primul alineat prevedea faptul că contractarea executării lucrărilor de intervenție se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

Potrivit alineatului următor, pe durata executării lucrărilor de intervenție, în cazuri temeinic motivate și în limita indicatorilor tehnico-economici aprobați, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condițiile legii, acte adiționale la contractul de execuție, astfel:

a) în baza deciziei coordonatorului local, cu acordul prealabil al asociației de proprietari, dacă valoarea adiționată cumulată majorează cu până la 10% prețul contractului inițial;

b) în baza avizului prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, condiționat de existența și încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în situații excepționale, temeinic motivate, dacă valoarea adiționată cumulată majorează cu mai mult de 10% prețul contractului inițial, și numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiție în termenul aprobat.

În continuare, stabilea faptul că în aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiționale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate și oportunitate privind încheierea actelor adiționale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri și executantul lucrărilor, însușite de către asociația de proprietari și însoțite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecție, dispoziții de șantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiționale, note de renunțare și altele asemenea, după caz.

În sfârșit, la ultimul alineat dispunea faptul că în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), la solicitarea de emitere a avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va anexa referatele de necesitate și oportunitate privind încheierea actelor adiționale, însoțite de copii de pe documentele justificative prevăzute la alin. (3), precum și de graficul de execuție cu eșalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenție în termenul aprobat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 prevede: „(1) Contractarea executării lucrărilor de intervenție se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenție, în situații excepționale, temeinic motivate, și în limita indicatori/or tehnico – economici aprobați, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condițiile legii, în baza hotărârii consiliului local, condiționat de existența și încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație în bugetul local, acte adiționale la contractul de execuție, cu acordul prealabil scris al asociației de proprietari, dacă valoarea adiționată cumulată majorează cu până la 10% prețui contractului inițial și numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiție în termenul aprobat.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiționale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate și oportunitate privind încheierea actelor adiționale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri și executantul lucrărilor, însușite de către asociația de proprietari și însoțite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecție, dispoziții de șantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiționale, note de renunțare și altele asemenea, după caz, precum și de graficul de execuție cu eșalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenție în termenul aprobat”.

 

Al treilea paragraf prima liniuță din anexa nr. 2 la Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, prima liniuță de la al treilea paragraf avea următorul conținut: lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, prima liniuță de la al treilea paragraf are următorul conținut: „lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate până în anul 1990”.

 
Pct. 4 primul paragraf din anexa nr. 8 la Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, primul paragraf de la pct. 4 stabilea faptul că lucrările de intervenție la blocul de locuințe prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/m2 și an, în condiții de eficiență economică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, primul paragraf de la pct. 4 stabilește: „Lucrările de intervenție la blocul de locuințe prevăzute la art. 4 alin. (2), (3) și (31) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/m2 și an, în condiții de eficiență economică”.

 

Anexele nr. 7, 9, 91 și 10 la Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Noua reglementare

Anexele nr. 7, 9, 91 și 10 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Înlocuirea unor sintagme din Norme (modificate prin OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015)

Noua reglementare

În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagmele „program național multianual”, „program local multianual” și, respectiv, „programe multianuale local și național” se înlocuiesc cu sintagmele „program național”, „program local” și, respectiv, „programe local și național”.

 

ISTORIC

Act modificat Acte modificatoare
Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin OMDRL/OMFP/OMAI nr. 163/540/23/2009 (M. Of. nr. 194 din 27 martie 2009; cu modif. ult.)OMDRT/OMFP/OMAI nr. 1203/927/103/2010 (M. Of. nr. 289 din 3 mai 2010)
OMDRT/OMFP/OMAI nr. 2596/2867/299/2011
(M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2012)
OMDRAP/OMFP nr. 18/251/2014 (M. Of. nr. 171 din 10 martie 2014)
OMDRAP/OMFP nr. 282/259/2015 (M. Of. nr. 193 din 23 martie 2015)
OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015 (M. Of. nr. 762 din 13 octombrie 2015)

 

Normele de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – modificări (OMDRAP/OMFP nr. 589/1154/2015) was last modified: octombrie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter