Normele de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre UE şi ţările partenere (OPANAF nr. 654/2015 )

7 Apr 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1033

Despre

  • M. Of. nr. 218 din 1 aprilie 2015
  • OPANAF nr. 654/2015
  • Normele metodologice de autorizare a exportatorilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OPANAF nr. 654/2015
(M. Of. nr. 218 din 1 aprilie 2015)
Normele de autorizare a exportatorilor
în vederea emiterii în procedură simplificată
a dovezilor de origine preferențială în cadrul
acordurilor care reglementează
comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere
Cap. I: „Autorizația pentru întocmirea declarației pe factură în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere

Cap. II: „Autorizația pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă Circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia”

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. III: „Autorizația pentru întocmirea declarației de origine prevăzută de Acordul dintre UE și Republica Coreea”

Cap. IV: „Autorizația unică”

Cap. V: „Dispoziții comune”

În M. Of. nr. 218 din 1 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF (OPANAF) nr. 654/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere, precum și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia.

Respectivul ordin a fost emis având în vedere:

– O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014 (M. Of. nr. 777 din 24 octombrie 2014), cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile protocoalelor și anexelor privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrative din acordurile preferențiale în cadrul cărora Uniunea Europeană acordă preferințe tarifare, Convenția regională privind regulile de origine paneuromediteraneene, Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia care stabilește regulile de aplicare a Deciziei 1/95 a Consiliului de Asociere CE-Turcia, Regulamentul (CE) nr. 1.207/2001 al Consiliului din 11 iunie 2001 privind procedurile prevăzute de dispozițiile ce reglementează schimburile preferențiale între Comunitatea Europeană și anumite țări, destinate să faciliteze eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, întocmirea declarațiilor pe factură și a formularelor EUR.2 și eliberarea unor autorizații de exportatori desemnați, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.351/83, Regulamentul (CE) nr. 1.617/2006 al Consiliului din 24 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.207/2001 privind consecințele introducerii sistemului de cumul paneuromediteranean al originii,

De asemenea, Ordinul a fost emis în temeiul art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, conținutul respectivelor norme:

Normele metodologice din 11 martie 2015 de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere, precum și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia

Cap. I: „Autorizația pentru întocmirea declarației pe factură în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre Uniunea Europeană și țările partenere”

Potrivit art. 1, în vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declarației pe factură” depun la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competență se află sediul lor principal o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Conform art. 2, cererea este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societății;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obținere a produselor finite;

e) structura de preț a produsului finit în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare și regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime și materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincție clară între materialele originare, neoriginare și cele achiziționate de pe piața internă;

g) copiile documentelor care au însoțit la import/plasare sub regim vamal suspensiv materialele folosite la obținerea produselor finite exportate, pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni, cum ar fi declarația vamală, dovada de origine, factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare;

h) copiile documentelor care însoțesc la export/plasare sub regim vamal suspensiv produsele finite pentru operațiuni derulate în ultimele 12 luni, ce lichidează operațiunile de import corespunzătoare, cum ar fi: declarația vamală, dovada de origine (dacă este cazul), factura aferentă, lista de colisaj, documentul de transport, certificatul de nonmanipulare, declarația furnizorului, precum și copii ale documentelor de regularizare privind plata taxelor vamale aferente materiilor prime neoriginare conform prevederilor regulii non-drawback;

i) orice alte documente care susțin cele declarate în cerere.

Art. 3 prevede faptul că direcțiile regionale vamale analizează cererea depusă și eliberează autorizația de „exportator autorizat” având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) volumul și frecvența exporturilor;

c) existența unor contracte ferme;

d) originea materiilor prime și a materialelor folosite;

e) respectarea prevederilor referitoare la interzicerea drawbackului sau a scutirii de la plata taxelor vamale;

f) respectarea regulii transportului direct și a principiului teritorialității.

 

Cap. II: „Autorizația pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă Circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia”

Potrivit art. 4, în vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate A.TR. în procedură simplificată depun la direcțiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competență se află sediul lor principal, o cerere conform modelului din anexa nr. 1.

Art. 5 prevede faptul că cererea este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societății;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.

Art. 6 dispune faptul că Direcțiile regionale vamale analizează cererea depusă și eliberează autorizația având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) volumul și frecvența exporturilor;

b) existența unor contracte ferme;

c) respectarea regulii transportului direct.

Potrivit art. 7, certificatele A.TR. emise în procedură simplificată pot fi vizate în caseta 12 în avans de autoritatea vamală sau pot fi vizate de către exportator cu o ștampilă conform modelului din anexa nr. 2. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizație se menționează numele biroului vamal care va viza certificatele.

Art. 8 prevede faptul că în cazul în care certificatele A.TR. sunt ștampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta 8 „Observații” se va înscrie expresia „Procedură simplificată” în una dintre variantele lingvistice prevăzute de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia.

Art. 9 dispune faptul că în cazul în care exportatorul folosește ștampila prevăzută în anexa nr. 2, acesta prezintă specimenul de ștampilă direcției regionale vamale pentru a se verifica dacă este conform modelului prevăzut de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia. Specimenul de ștampilă se anexează la dosarul cu documente depuse în vederea autorizării. În cazul înlocuirii ștampilei, ca urmare a pierderii sau deteriorării, se urmează aceeași procedură și pentru noua ștampilă.

 

Cap. III: „Autorizația pentru întocmirea declarației de origine prevăzută de Acordul dintre UE și Republica Coreea”

Potrivit art. 10, în vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii prin întocmirea „declarației de origine” pentru transporturi constituite din unul sau mai multe pachete care conțin produse originare a căror valoare depășește 6.000 euro depun la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competență se află sediul lor principal o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 11 prevede faptul că cererea este însoțită de următoarele documente, în fotocopie:

a) actul constitutiv al societății;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;

c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;

d) descrierea procesului tehnologic de obținere a produselor finite;

e) structura de preț a produsului finit, în cazul în care la fabricarea produselor finite sunt folosite materiale neoriginare și regula de origine este una valorică;

f) liste centralizatoare care să cuprindă date referitoare la toate materiile prime și materialele efectiv folosite – cantitate, valoare, origine, încadrare tarifară – la fabricarea produselor finite, suficient de detaliate pentru a face o distincție clară între materialele originare, neoriginare și cele achiziționate de pe piața internă;

g) orice alte documente care susțin cele declarate în cerere.

Potrivit art. 12, direcțiile regionale vamale analizează cererea depusă și eliberează autorizația de „exportator autorizat” având în vedere, în special, următoarele aspecte:

a) criteriul de origine aplicat;

b) existența unor contracte;

c) originea materiilor prime și a materialelor folosite;

d) respectarea regulii transportului direct și a principiului teritorialității.

 

Cap. IV: „Autorizația unică”

Art. 13 prevede faptul că, un exportator care realizează frecvent exporturi din alte state membre poate folosi autorizațiile menționate la art. 1-8 și pentru aceste exporturi.

Potrivit art. 14, exportatorul trebuie să menționeze în cererea de autorizare statele membre din care și firmele prin care se vor realiza exporturile. Direcția regională vamală va comunica aceste informații Direcției Generale a Vămilor.

Conform art. 15, prevederile art. 1-8 se aplică corespunzător și la eliberarea autorizației unice.

Cap. V: „Dispoziții comune”

Art. 16 prevede faptul că în termen de 30 de zile de la primirea cererii, direcția regională vamală emite autorizația sau comunică în scris exportatorului refuzul justificat. În cazul în care dosarul nu este complet și direcția regională vamală solicită documente suplimentare, termenul curge de la data prezentării acestora.

Art. 17 are următorul conținut:

„(1) Autorizația se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Fiecare direcție regională vamală va acorda un număr autorizațiilor emise începând cu cifra 1. Numărul autorizației va fi înscris pe autorizație sub forma RO/XXXXX/ZZZ unde «XXXXX» reprezintă codul direcției regionale vamale emitente, iar «ZZZ» numărul autorizației. Codurile utilizate de către direcțiile regionale vamale vor fi următoarele:

a) DRVB – Direcția Regională Vamală București;

b) DRVBV – Direcția Regională Vamală Brașov;

c) DRVCJ – Direcția Regională Vamală Cluj;

d) DRVCR – Direcția Regională Vamală Craiova;

e) DRVGL – Direcția Regională Vamală Galați;

f) DRVIS – Direcția Regională Vamală Iași;

g) DRVPL – Direcția Regională Vamală Ploiești;

h) DRVTM – Direcția Regională Vamală Timișoara.

(2) Autorizația se emite în 2 exemplare. Exemplarul 1 se transmite exportatorului și exemplarul 2 rămâne în evidențele direcției regionale vamale emitente.

(3) O copie a autorizației se transmite Direcției Generale a Vămilor, precum și tuturor direcțiilor regionale vamale care, la rândul lor, le înaintează birourilor vamale din raza lor teritorială de competență.

(4) Autorizația eliberată pentru un exportator este valabilă și pentru sediile secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale acelui exportator”.

Art. 18 prevede următoarele:

„(1) Controlul folosirii autorizației și al respectării condițiilor avute în vedere la autorizare este efectuat de către direcția regională vamală care a emis autorizația, semestrial sau ori de câte ori este necesar. Controlul este finalizat printr-o notă de constatare care se prezintă exportatorului pentru luare la cunoștință și se anexează la dosarul cu documentele depuse de acesta în vederea autorizării.

(2) În situația în care în circulația mărfurilor sunt implicate birouri vamale și unități ale exportatorului care se află în raza teritorială de competență a altor direcții regionale vamale, acestea colaborează cu direcția regională vamală emitentă la efectuarea controlului, atât în cazul controlului periodic, cât și în cazul unui control ulterior.

(3) În cazul în care în urma controalelor efectuate se constată nerespectarea condițiilor avute în vedere la autorizare sau nerespectarea prevederilor legale referitoare la regulile de origine, direcția regională vamală emitentă anulează autorizația”.

Potrivit art. 19, autorizația se anulează și la cererea titularului. Anularea se notifică în scris exportatorului, Direcției Generale a Vămilor și tuturor direcțiilor regionale vamale care vor informa birourile vamale din raza teritorială de competență, indicând data de la care autorizația este anulată.

Art. 20 prevede faptul că modificările survenite față de datele înscrise în cererea de autorizare se comunică de exportator, în termen de 10 zile de la producerea acestora, direcției regionale vamale emitente. Direcția regională vamală emitentă notifică direcțiilor regionale vamale și Direcției Generale a Vămilor modificările survenite față de datele înscrise în autorizație. Notificările se anexează la autorizație.

Art. 21 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care un exportator autorizat pentru una din autorizațiile prevăzute la cap. I, II și III dorește autorizarea și pentru celelalte autorizații sau obținerea autorizației unice, acesta depune o nouă cerere completată corespunzător în vederea obținerii autorizației dorite și anexează documentele necesare. La cerere anexează și originalul autorizației în vederea efectuării completărilor corespunzătoare.

(2) Direcția regională vamală completează autorizația existentă fără a emite o nouă autorizație.

(3) Pentru exportatorii autorizați înainte de 30 iunie 2011 care doresc obținerea autorizației de la cap. III, se va înlocui formularul autorizației cu formularul prevăzut în anexa nr. 3, completându-se corespunzător toate datele privind autorizațiile deținute. Se va menține același număr de autorizație”.

Potrivit art. 22, anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 654/2015:

Potrivit art. 2 OPANAF nr. 654/2015, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor ce reglementează comerțul preferențial dintre Comunitate și țările partenere și a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulație în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia (M. Of. nr. 283 din 27 aprilie 2007; cu modif. ult.) se abrogă.

Potrivit art. 3 OPANAF nr. 654/2015, autorizațiile emise până la data respectivului ordin rămân valabile.

 

 

 

Normele de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferențială în cadrul acordurilor care reglementează comerțul preferențial dintre UE și țările partenere (OPANAF nr. 654/2015 ) was last modified: aprilie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter