Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă tehnică” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 – modificări (Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377)

5 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 566

Despre

  • M. Of. nr. 792 din 26 octombrie 2015
  • Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul MDLPL și al MEF nr. 1.147/2007/620/2008 (M. Of. nr. 197 din 14 martie 2008; cu modif. ult.)Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015 (M. Of. nr. 792 din 26 octombrie 2015)modifică: art. 2, art. 3 alin. (1), (3) și (4), art. 4 alin. (2) și (3), art. 5 alin. (1) lit. j) și art. 7 alin. (3) lit. a)


În M. Of. nr. 792 din 26 octombrie 2015 s-au publicat Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015 pentru modificarea art. 2, art. 3 alin. (1), (3) și (4), art. 4 alin. (2) și (3), art. 5 alin. (1) lit. j) și art. 7 alin. (3) lit. a) din Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistență tehnică” din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, aprobate prin Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor (MDLPL și al MEF) nr. 1.147/2007/620/2008 (M. Of. nr. 197 din 14 martie 2008; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm modificările aduse respectivelor norme prin Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 2 din Ordinul MDLPL și al MEF nr. 1.147/2007/620/2008 (modificat prin Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că respectivele cheltuieli efectuate de către organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională și din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale și/sau Autoritatea de management pentru implementarea măsurilor din cadrul domeniilor majore de intervenție prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile astfel:

a) pentru organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională, de la data aprobării înființării organismului intermediar de către Consiliul de Dezvoltare Regională;

b) pentru organismul intermediar din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, de la data aprobării oficiale a POR de către Comisia Europeană;

c) pentru Autoritatea de management, de la data aprobării oficiale a POR de către Comisia Europeană.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede: ‚‚Cheltuielile efectuate de către organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională și din cadrul Autorității Naționale pentru Turism și de către Autoritatea de management pentru implementarea măsurilor din cadrul domeniilor majore de intervenție prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile astfel:

a) pentru organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională, de la data aprobării înființării organismului intermediar de către Consiliul de Dezvoltare Regională;

b) pentru organismul intermediar din cadrul Autorității Naționale pentru Turism, de la data aprobării oficiale a POR de Către Comisia Europeană;

c) pentru Autoritatea de management, de la data aprobării oficiale a POR de către Comisia Europeană”.

 

Art. 3 alin. (1), (3) și (4) din Ordinul MDLPL și al MEF nr. 1.147/2007/620/2008 (modificat prin Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 la primul alineat prevedea faptul că sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator, ale personalului de conducere și de execuție încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parțială sau întreagă de lucru, având atribuții în procesul de gestionare a POR încadrat în următoarele structuri:

– organismele intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regionale;

– organismul intermediar din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale;

– Autoritatea de management POR.

De asemenea, art. 3 la al doilea alineat stabilea faptul că sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parțială sau întreagă de lucru, pentru activitățile adiacente de natură tehnică, financiar contabilă, juridică sau audit încadrat în structura organismelor intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regionale.

Potrivit art. 3 alin. (3), cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) și (2) se decontează conform contractului individual de muncă sau proporțional cu procentul prevăzut în fișa postului/foaie de prezență aferent atribuțiilor specifice gestionării POR sau activităților adiacente gestionării POR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1), (3) și (4) prevăd următoarele: „(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator, ale personalului de conducere și de execuție numit în funcții publice sau încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parțială sau întreagă de lucru, având atribuții în procesul de gestionare a POR, încadrat în următoarele structuri:

– organismele intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regionale;

– Autoritatea de management pentru POR.

(…)

(3) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) și (2) se decontează conform contractului individual de muncă/actului de numire în funcția publică, proporțional cu procentul prevăzut în fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice gestionării POR sau activităților adiacente gestionării POR.

(4) În cadrul cheltuielilor de personal, considerate eligibile, pentru personalul de conducere și de execuție încadrat potrivit alin. (1) și (2) în Autoritatea de management pentru POR și în organismele intermediare din cadrul agențiilor de dezvoltare regională sunt incluse și sporurile, primele, orele suplimentare al căror cuantum este prevăzut în actele de numire/fișele de post pentru Autoritatea de management pentru POR, respectiv în contractele colective de muncă, aprobate prin hotărâre a Consiliului de Dezvoltare Regională Sporurile, primele, orele suplimentare se atribuie potrivit legislației în vigoare la momentul acordării”.

 

Art. 4 alin. (2) și (3) din Ordinul MDLPL și al MEF nr. 1.147/2007/620/2008 (modificat prin Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea faptul că respectivele cheltuieli efectuate de personalul cu atribuții în domeniul gestionării POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu ocazia deplasărilor, pentru transport, inclusiv cei efectuat cu autoturismul personal, caz în care se decontează combustibilul, cazare și diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documente justificative și dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele stabilite de H.G. nr. 1.860/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, art. 4 alin. (3) stabilea faptul că acele cheltuieli de tipul celor prevăzute la alin. (2) sunt eligibile și pentru înalții funcționari publici care coordonează, potrivit atribuțiilor stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, activitatea aferentă implementării POR, respectiv a organismului intermediar pentru POR, conform atribuțiilor stabilite pentru Autoritatea de management prin Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 și prin H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) și (3) prevăd: „(2) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuții în domeniul gestionării POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și din cadrul organismului intermediar constituit la Autoritatea Națională pentru Turism, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, inclusiv cel efectuat cu autoturismul personal, caz în care se decontează combustibilul, cazare și diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documente justificative și dacă sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele stabilite de H.G. nr. 1.860/2006, cu modificările și completările ulterioare, și de H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cheltuielile de tipul celor prevăzute la alin. (2) sunt eligibile și pentru înalții funcționari publici care coordonează, potrivit atribuțiilor stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, activitatea aferentă implementării POR, respectiv a organismului intermediar pentru POR din cadrul Autorității Naționale pentru Turism, conform atribuțiilor stabilite pentru Autoritatea de management prin Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 și prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013”.

 

Art. 5 alin. (1) lit. j) din Ordinul MDLPL și al MEF nr. 1.147/2007/620/2008 (modificat prin Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) lit. j) prevedea faptul că respectivele categorii de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în gestionarea POR și pentru instruirea potențialilor beneficiari ai POR, conform Strategiei de asistență tehnică și a planului de transfer al personalului în structurile implicate în gestionarea POR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) lit. j) va avea următorul cuprins:Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:

(…)

j) cheltuielile pentru instruirea personalului cu atribuții specifice gestionării POR din cadrul Autorității de management pentru POR și adiacente gestionării acestuia din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al organismelor intermediare, precum și cheltuielile pentru instruirea potențialilor beneficiari ai POR, conform Strategiei de asistență tehnică, a planurilor de instruire aprobate”.

 

Art. 7 alin. (3) din Ordinul MDLPL și al MEF nr. 1.147/2007/620/2008 (modificat prin Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) lit. a) prevedea faptul că acele cheltuielile generale de administrație sunt eligibile după cum urmează:

a) în limită de maximum 20% din costurile eligibile rambursate ale proiectului pentru organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională și din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului efectuate în cadrul domeniului de intervenție prevăzut la art. 1 lit. a).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (3) lit. a) va avea următorul cuprins: „Cheltuielile generale de administrație sunt eligibile după cum urmează:

a) în limită de maximum 20% din costurile eligibile rambursate ale proiectului pentru organismul intermediar din cadrul agențiilor de dezvoltare regională și din cadrul Autorității Naționale pentru Turism efectuate în cadrul domeniului de intervenție prevăzut la art. 1 lit. a)”.

 

ISTORIC

 

Act modificatActe modificatoare
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.147/2007/620/2008 (M. Of. nr. 197 din 14 martie 2008; cu modif. ult.)Ordinul nr. 441/2305/2009 (M. Of. nr. 500 din 20 iulie 2009)
Ordinul nr. 2435/2631/2010 (M. Of. nr. 745 din 08 noiembrie 2010)
Ordinul nr. 950/1682/2011 (M. Of. nr. 173 din 11 martie 2011)
Ordinul nr. 929/730/1063/2012 (M. Of. nr. 573 din 13 august 2012)
Ordinul nr. 661/2720/1377/2015 (M. Of. nr. 792 din 26 octobrie 2015)
Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistență tehnică” din cadrul Programului operațional regional 2007-2013 – modificări (Ordinul MDRAP/MFE/MFP nr. 661/2720/1377) was last modified: noiembrie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter