Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat (OMFP nr. 666/2015)

24 iun. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1538

Despre

  • M. Of. nr. 442 din 22 iunie 2015
  • OMFP nr. 666/2015
  • Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Act normativSumar
OMFP nr. 666/2015
(M. Of. nr. 442 din 22 iunie 2015)
Art. 1-8

În M. Of. nr. 442 din 22 iunie 2015, s-a publicat OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat.

Redăm, în continuare, prevederile respectivului ordin:

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
Art. 1 OMFP nr. 666/2015

Potrivit art. 1, prevederile respectivului ordin se aplică persoanelor juridice cuprinse în anexa care face parte integrantă din ordin, denumite entități în cuprinsul ordinului.

Art. 2 OMFP nr. 666/2015

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Pentru exercițiile financiare ale anilor 2016 și 2017, entitățile întocmesc, în scop informativ, un set de situații financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În scopul aplicării alin. (1), entitățile întocmesc o situație care să reflecte, pentru fiecare element de bilanț și cont de profit și pierdere, diferențele dintre tratamentul contabil potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și tratamentul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situația prevăzută la alin. (2) se întocmește în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 3 OMFP nr. 666/2015

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, entitățile întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

(2) În scopul întocmirii situațiilor prevăzute la alin. (1), entitățile aplică prevederile Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), inclusiv prevederile IFRS 1 «Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaționale de raportare financiară». În acest sens, situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2016, cuprinde informații corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare, sfârșitului exercițiului financiar anterior celui de raportare și începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situația rezultatului global cuprinde două coloane de info-mații, corespunzătoare exercițiului financiar curent (de raportare) și exercițiului financiar anterior celui de raportare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităților care au declarat explicit și fără rezerve că au întocmit situații financiare anuale în baza IFRS și care se încadrează în cazurile prevăzute expres ele IFRS 1.

(4) În scopul întocmirii situațiilor financiare prevăzute la alin. (1), entitățile procedează la înregistrarea în contabilitatea operațiunilor de retratare, obținându-se balanța de verificare care cuprinde informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

(5) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale prevăzute la alin. (1)”.

Art. 4 OMFP nr. 666/2015

Art. 4 alin. (1) explică înțelesul termenului retractare ca fiind efectuarea și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de trecerea de la Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, la alineatul următor prevede faptul că pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retractării prevăzute la alin. (1) se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 OMFP nr. 666/2015

Conform art. 5, pentru exercițiul financiar al anului 2017, entitățile întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS, prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014.

Art. 6 OMFP nr. 666/2015

Art. 6 alin. (1) prevede faptul că situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menționate la art. 2 alin. (1), se întocmesc în limba română și în moneda națională și se publică pe pagina proprie de internet a fiecărei entități prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Potrivit alineatului următor, situațiile financiare anuale menționate la alin. (1) se auditează potrivit legii.

Art. 7 OMFP nr. 666/2015

Conform art. 7, pentru exercițiile financiare ale anilor 2016 și 2017, situațiile financiare anuale prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

Art. 8 OMFP nr. 666/2015

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, entitățile organizează și conduc contabilitatea potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin OMFP, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2017 conform OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2018, entitățile întocmesc o situație care să cuprindă diferențele dintre valorile înscrise în balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2017 și cele înregistrate în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2018, însoțite de explicații detaliate privind natura acestora, precum și modul de transpunere a soldurilor conturilor. Se prezintă, de asemenea, modificările aduse politicilor contabile, determinate de trecerea la aplicarea, ca bază contabilă, a reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.

(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2018, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite potrivit reglementărilor contabile conforme cu IFRS, precum și o raportare anuală, al cărei conținut se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Consultați sursa informației, site-ul Monitorului Oficial (www.monitoruloficial.ro).

Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat (OMFP nr. 666/2015) was last modified: iunie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter