Instrucţiunile privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate (OMFP nr. 668/2015)

18 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 854

Despre

  • M. Of. nr. 424 din 15 iunie 2015
  • OMFP nr. 668/2015
  • Instrucţiunile privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMFP nr. 668/2015
(M. Of. nr. 424 din 15 iunie 2015)
Instrucțiunile privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuateCap. I („Valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie”)
Cap. II („Evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate”)


 
În M. Of. nr. 424 din 15 iunie 2015, s-a publicat OMFP nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate.

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivelor instrucțiuni:

Cap. I („Valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie”)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

La Cap. I sunt prevăzute următoarele:

1. Măsurile dispuse prin dispozițiile obligatorii emise ca urmare a acțiunilor de inspecție economico-financiară se centralizează la nivelul fiecărei structuri de inspecție economico-financiară, într-o situație care cuprinde, în principal, informații cu privire la entitatea verificată, măsurile dispuse, temeiul de drept și termenele de ducere la îndeplinire a acestora.

2. Situația centralizatoare a măsurilor dispuse se utilizează pentru:

– eliminarea riscului de neducere la îndeplinire a acestora;

– elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ;

– programarea activității de inspecție economico-financiară;

– inițierea de acțiuni de control;

– identificarea necesităților de pregătire profesională.

3. În termen de maximum 5 zile de la scadența termenelor de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, echipa de control procedează la verificarea modului de ducere la îndeplinire, urmărind:

– respectarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin H.G. nr. 101/2012;

– îndeplinirea măsurilor în termenul dispus în dispoziția obligatorie, procedând la analiza informării transmise de entitate și a documentelor justificative, după caz.

4. Dacă în urma analizei efectuate cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse se constată că entitatea a dus la îndeplinire în totalitate și la termen măsurile dispuse, echipa de inspecție economico-financiară întocmește un referat prin care propune închiderea acțiunii și care se arhivează la dosarul acțiunii de control. Referatul cuprinde datele de identificare ale entității, măsurile dispuse, termenele și modul de ducere la îndeplinire a acestora.

5. În situația în care entitatea verificată nu informează organul de inspecție economico-financiară sau informarea transmisă privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie este insuficient documentată și/sau nu rezultă că acesta a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie, organul de inspecție economico-financiară solicită entității verificate comunicarea, în termen de maximum 10 zile, de clarificări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor și/sau documente justificative suplimentare în susținerea ducerii la îndeplinire a măsurilor.

6. Organul de inspecție economico-financiară efectuează o acțiune de control la entitate, pentru verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, în următoarele situații:

a) dacă entitatea nu informează organul de inspecție economico-financiară cu privire la modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie;

b) dacă entitatea informează organul de inspecție economico-financiară că nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie;

c) dacă în termenul prevăzut la pct. 5 nu au fost comunicate clarificări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor și/sau documente justificative suplimentare în susținerea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie;

d) dacă din documentele justificative transmise de entitate nu rezultă că măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie au fost duse la îndeplinire în totalitate.

7. După finalizarea acțiunii de control declanșate pentru verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, prevăzută la pct. 6, organul de control întocmește, după caz, următoarele acte:

a) referat, dacă se constată că măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie au fost duse la îndeplinire în totalitate și la termen;

b) raport de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse, dacă se constată că măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie nu au fost duse la îndeplinire, au fost duse parțial la îndeplinire sau au fost duse la îndeplinire cu nerespectarea termenelor stabilite.

8. Organul de inspecție economico-financiară transmite dispoziția obligatorie organului fiscal competent, pentru ca măsurile dispuse prin dispoziția obligatorie, care stabilesc în sarcina entității verificate sume reprezentând creanțe bugetare, să fie înregistrate, urmărite, încasate și/sau executate silit, în temeiul O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Cap. II („Evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate”)

Cap. II are următorul conținut:

1. Pentru fiecare acțiune de control, la finalizarea acesteia, echipa de inspecție întocmește fișa rezultatelor acțiunii de control, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, care se arhivează la dosarul acțiunii de control.

2. Informațiile din fișele rezultatelor se organizează într-o evidență a acțiunilor de control, în scopul evitării controalelor paralele sau repetate, al depășirii duratei verificării și al creșterii eficienței activității aparatului de inspecție economico-financiară.

3. Structurile de inspecție economico-financiară teritoriale transmit lunar, până la data de 10 ale lunii curente pentru luna precedentă și cumulat de la începutul anului, către Direcția generală de inspecție economico-financiară, precum și la solicitarea conducerii Ministerului Finanțelor Publice raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară și rezultatele acțiunilor de control efectuate.

4. Direcția generală de inspecție economico-financiară prezintă anual, până la data de 31 martie a anului curent pentru anul precedent sau la solicitarea conducerii Ministerului Finanțelor Publice, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecție economico-financiară și rezultatele acțiunilor de control efectuate”.

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 668/2015
Potrivit art. 2 următoarele direcții vor lua măsuri pentru aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin:
– Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
– Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice;
– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul ANAF.
 

 

Instrucțiunile privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie, evidența acțiunilor de inspecție, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate și rezultatele acțiunilor efectuate (OMFP nr. 668/2015) was last modified: iunie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter