Certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere – modificări (OMT nr. 682/2015)

24 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1811
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică – RNTR1, aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005 (M. Of. nr. 1.160 din 21 decembrie 2005; cu modif. și compl. ult.). OMT nr. 682/2015 (M. Of. nr. 422 din 15 iunie 2015)modifică: art. 5 alin. (3) lit. a) pct. ii), art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. a) și c), art. 16 alin. (4), art. 16 alin. (6) lit. a) par. III, art. 17 alin. (4), art. 21 alin. (21), art. 29 alin. (3), anexa nr. 2 lit. D pct. 3 par. III
introduce: art. 5 alin. (3) lit. a) pct. iii), art. 5 alin. (3) lit. b) pct. vi), art. 16 alin. (111) și (112), art. 29 alin. (31), anexa nr. 21 – note  
abrogă: art. 7 alin. (11), art. 8 alin. (2),

În M. Of. nr. 422 din 15 iunie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr. 682/2015 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică – RNTR1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului (OMTCT) nr. 2.133/2005 (M. Of. nr. 1.160 din 21 decembrie 2005; cu modif. și compl. ult.).

Art. 5 alin. (3) lit. a) pct. ii) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) lit. a) pct. ii) prevedea faptul că periodicitatea efectuării ITP, în funcție de categoriile vehiculelor supuse ITP, era următoarea:

a) la 6 luni:

(…)

ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere sau pentru învățarea conducerii auto.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) lit. a) pct. ii) prevede: „Periodicitatea efectuării ITP, în funcție de categoriile vehiculelor supuse ITP, este următoarea:

a) la 6 luni:

(…)

ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere”.

 

Art. 5 alin. (3) lit. a) pct. iii) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Noua reglementare

La art. 5 alin. (3) lit. a), după pct. ii) se introduce un nou punct, pct. iii).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) lit. a) pct. iii) prevede: „Periodicitatea efectuării ITP, în funcție de categoriile vehiculelor supuse ITP, este următoarea:

a) la 6 luni:

iii) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune”.

 

Art. 5 alin. (3) lit. b) pct. vi) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Noua reglementare

La art. 5 alin. (3) lit. b), după pct. v) se introduce un nou punct, pct. vi).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) lit. b) pct. vi) prevede: „Periodicitatea efectuării ITP, în funcție de categoriile vehiculelor supuse ITP, este următoarea:

b) la 1 an:

vi) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto, cu excepția autovehiculelor prevăzute la lit. a) pct. iii)”.

 

Art. 5 alin. (4) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (4) prevedea faptul că autovehiculele destinate transportului de persoane care aveau, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere și pentru învățarea conducerii auto se supuneau primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România fuseseră noi.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) prevede: „Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, inclusiv cele utilizate pentru învățarea conducerii auto, precum și autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere se supun primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi”.

 

Art. 7 alin. (1) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) dispunea faptul că ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune și care aveau o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepția troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectua numai de personalul RAR.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) dispune: „ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR”.

 

Art. 7 alin. (11) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (11) stabilea faptul că ITP pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care aveau, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând și care aveau o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, putea fi efectuată de către inspectorii RAR și în SITP autorizate pentru categoria respectivă de autovehicule. În acest sens, utilizatorul autovehiculului solicita în scris unei reprezentanțe RAR o programare cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării ITP, solicitare care conținea numerele de identificare ale autovehiculelor și nominalizarea SITP autorizate. Deplasarea inspectorilor RAR se efectua pentru un număr de cel puțin 3 autovehicule/zi/SITP.

Noua reglementare

Art. 7 alin. (11) – Abrogat.

 

Art. 8 alin. (2) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (2) prevedea faptul că la ITP, vehiculele supuse agreării pentru transportul de mărfuri perisabile trebuiau să corespundă cerințelor aplicabile din respectivele reglementări, precum și cerințelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevăzute prin reglementările specifice în vigoare.

Noua reglementare

Art. 8 alin. (2) – Abrogat.

 

Art. 11 alin. (1) lit. a) și c) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) lit. a) și c) prevedeau faptul că persoanele care efectuau ITP trebuiau să fie atestate de RAR. Ele trebuiau să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie:

a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile ori calificări asimilate legal acestora;

sau

a2) calificate ca inginer mecanic, inginer electromecanic, subinginer mecanic, subinginer electromecanic, maistru mecanic, maistru electromecanic, tehnician mecanic, tehnician electromecanic sau tehnician transporturi ori calificări asimilate legal acestora.

(…)

c) pentru persoanele calificate potrivit prevederilor lit. a2), să aibă o vechime de minimum 3 ani, după cum urmează:

– în activitatea de întreținere sau reparații auto (activități mecanice sau electromecanice), desfășurată în ateliere autorizate potrivit legii;

– în activități de omologări și verificări tehnice pentru vehicule rutiere, desfășurate în cadrul unor autorități de omologare sau servicii tehnice notificate.

– în activitatea de ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), desfășurată în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) lit. a) și c) prevăd: „Persoanele care efectuează ITP trebuie să fie atestate de RAR. Ele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie:

a1) calificate ca inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile; sau

a2) calificate ca inginer mecanic, inginer electromecanic, subinginer mecanic, subinginer electromecanic, maistru mecanic, maistru electromecanic, tehnician mecanic, tehnician electromecanic sau tehnician transporturi;

(…)

c) pentru persoanele calificate potrivit prevederilor lit. a2), să aibă o vechime de minimum 3 ani, după cum urmează:

– în activitatea de reparații auto (activități mecanice sau electromecanice), desfășurată în ateliere autorizate potrivit legii;

– în activități de omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, desfășurate în cadrul unor autorități de omologare ori servicii tehnice notificate;

– în activitatea de ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), desfășurată în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii”.

 

Art. 16 alin. (4) din Reglementări (modificate prin OMT nr. 682/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (4) prevedea faptul că în cazul în care la identificare se constata necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzicea continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul rutier fiind îndrumată la reprezentanța RAR din județul în care era înmatriculat vehiculul rutier sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se accepta efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Era obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformități legate de identificare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (4) prevede: „În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul fiind îndrumată la o reprezentanță RAR sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformități legate de identificare”.

Certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere – modificări (OMT nr. 682/2015) was last modified: iunie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter