Prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. în vederea achiziţionării de autoturisme (OMFP nr. 736/2015)

29 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 713

Despre

  • M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015
  • OMFP nr. 736/2015
  • Prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativAnexa
OMFP nr. 736/2015
(M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015)
Prospectul de emisiune a titlurilor de stat


În M. Of. nr. 449 din 23 iunie 2015, s-a publicat OMFP nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.

 

Prospect de emisiune a titlurilor de stat – seria BRD/2015/2

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Prospectul de emisiune a titlurilor de stat – seria BRD/2015/2 – are următorul conținut:

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, Ministerul Finanțelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A., care se identifică prin seria BRD/2015/2.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile și au scadența în data de 23 iulie 2015.

3. Data emisiunii este 23 iunie 2015.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 249.584,70 lei, fiind compusă din:

a) 925,11 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013, pentru 7 deponenți care au depus sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) 532,97 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru 3 deponenți care au depus sume de bani la C.E.C. – S.A. între 1 ianuarie 1990 și 15 februarie 1992;

c) 126,62 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii pentru 1 deponent căruia i s-a stabilit cuantumul despăgubirii în mod expres prin hotărârea judecătorească executorie și diferența dintre calculul efectuat de către B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. și hotărârea judecătorească executorie pentru 1 deponent.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 10 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată pe numele fiecăruia dintre deponenți, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești, cu excepția deponenților prevăzuți la lit. c) din hotărâre, pentru care valorile nominale individuale au fost stabilite prin hotărâri judecătorești executorii.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenței, respectiv la data de 23 iulie 2015, prin creditarea contului B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadență a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. Centrala, CUI/CIF RO361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenței plății, dacă în acordul/contractul/convenția de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate”.

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 736/2015

Potrivit art. 1, în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat: seria BRD/2015/2 emisă pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A., în valoare nominală totală de 249.584,70 lei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Potrivit art. 2, Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică va duce la îndeplinire prevederile respectivul ordin.

Prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la C.E.C. în vederea achiziționării de autoturisme (OMFP nr. 736/2015) was last modified: iunie 29th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter