Stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac – modificări (OMAI nr. 80/2015)

31 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 971

Despre

  • M. Of. nr. 546 din 22 iulie 2015
  • OMAI nr. 80/2015
  • Modificarea şi completarea OMIRA nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMIRA nr. 441/2008
(M. Of. nr. 285 din 11 aprilie 2008; cu modif. ult.)
OMAI nr. 80/2015
(M. Of. nr. 546 din 22 iulie 2015)
modifică: preambulul, art. 3, art. 4
introduce: art. 51
abrogă: art. 5 din anexă

 

În M. Of. nr. 546 din 22 iulie 2015, s-a publicat OMAI nr. 80/2015 privind modificarea și completarea OMIRA nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuțiilor autorităților responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac și pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu (M. Of. nr. 285 din 11 aprilie 2008; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Preambulul OMIRA nr. 441/2008 (modificat prin OMAI nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, în preambul se prevedea faptul că respectivul ordin fusese emis având în vedere obligativitatea aplicării legislației comunitare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, precum și faptul că regulamentele comunitare sunt direct aplicabile, relevante în acest domeniu fiind:

– Regulamentul (CE) nr. 2.725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 316 din 15 decembrie 2000, denumit în continuare Regulamentul Eurodac;

– Regulamentul (CE) nr. 407/2002 al Consiliului din 28 februarie 2002 de stabilire a anumitor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.725/2000 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 62 din 5 martie 2002;

De asemenea, se menționa faptul că ordinul fusese emis:

– având în vedere implementarea sistemului Eurodac în România prin participarea mai multor structuri din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, denumit în continuare M.I.R.A.,

– în temeiul art. 115 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, preambulul are următorul conținut: „Având în vedere obligativitatea aplicării legislației Uniunii Europene de către România ca stat membru al Uniunii Europene, precum și faptul că regulamentele Uniunii Europene sunt direct aplicabile, relevante în acest domeniu fiind:

– Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului «Eurodac» pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Eurodac;

– Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Dublin;

– Regulamentul (UE) nr. 1.077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 286 din 1 noiembrie 2011;

– Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unui dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 8 februarie 2014, denumit în continuare Regulamentul de implementam al Regulamentului Dublin,

având în vedere funcționarea sistemului Eurodac în România prin participarea mai multor structuri din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.”.

 

Art. 3 OMIRA nr. 441/2008 (modificat prin OMAI nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că șefii structurilor din cadrul O.R.I. și al. I.G.P.F. care aveau în dotare stațiile de amprentare conectate la Eurodac asigurau deservirea permanentă a stațiilor de către personal specializat și instruit în acest sens, iar administratorii stațiilor verificau și răspundeau de calitatea amprentelor papilare prelevate și transmise către sistemul Eurodac.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „(1) Șefii structurilor din cadrul I.G.I. și al I.G.P.F. care au în dotare stațiile de amprentare conectate la Eurodac asigură deservirea permanentă a stațiilor de către personal specializat și instruit în acest sens și desemnează cel puțin un administrator pentru stația de amprentare din dotare.

(2) Administratorul stației de amprentare are următoarele obligații:

a) ține evidența operatorilor;

b) instruiește operatorii privind utilizarea corectă a stației de amprentare;

c) asigură buna funcționare a stației de amprentare;

d) comunică cu structura specializată din cadrul I.G.I. ori de câte ori apare un incident de funcționare”.

 

Art. 4 OMIRA nr. 441/2008 (modificat prin OMAI nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 la primul alineat prevedea faptul că O.R.I. îndeplinea următoarele atribuții în vederea implementării datelor și utilizării sistemului Eurodac:

a) era responsabil de transmiterea datelor de categorie 1 – solicitanți de azil, categorie 3 – străini cu ședere ilegală și categorie 9 – solicitări de blocare, actualizare și ștergere pentru date de categorie 1;

b) amprenta și implementa în sistem categorie 1 Eurodac solicitanții de azil care împliniseră vârsta de 14 ani. Solicitanții de azil erau informați în scris, în condițiile legii, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin II și la consecințele acesteia, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin H.G. nr. 251/2006;

c) amprenta și verifica în sistem categorie 3 Eurodac străinii cu ședere ilegală care împliniseră vârsta de 14 ani.

Străinii cu ședere ilegală vor fi informați în scris, în condițiile legii, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin II și la consecințele acesteia, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 8 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin H.G. nr. 1.251/2006.

De asemenea, la alineatul următor reglementa atribuțiile I.G.P.F. în vederea implementării datelor și utilizării sistemului Eurodac:

a) era instituția responsabilă de transmiterea tuturor datelor de categorie 2 Eurodac, respectiv străinii care împliniseră 14 ani, reținuți pentru trecere ilegală a unei frontiere externe, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care nu pot fi trimiși înapoi, respectiv returnați, în baza acordurilor de readmisie sau a altor înțelegeri bilaterale;

b) informa în scris toți străinii care erau amprentați și care făceau parte din categoria 2 Eurodac cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și la consecințele acesteia, potrivit modelului stabilit prin dispoziție a directorului general al O.R.I.;

c) în cazul cererilor de azil depuse în punctele de trecere a frontierei de stat, deschise traficului internațional, I.G.P.F. era responsabil cu prelevarea și transmiterea amprentelor papilare ale solicitanților de azil cărora nu li se permisese accesul pe teritoriul României, fiind implementate în sistem categorie 1 Eurodac. Solicitanții de azil astfel amprentați erau informați în scris, în condițiile legii, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin II și la consecințele acesteia, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin H.G. nr. 251/2006.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „(1) I.G.I. îndeplinește următoarele atribuții în vederea implementării datelor și utilizării sistemului Eurodac:

a) este responsabil de transmiterea datelor de categorie 1 – solicitanți de protecție internațională, de categorie 3 – străini cu ședere ilegală, de categorie 9 – solicitare de informații, și operațiuni de actualizare, marcare și ștergere pentru date de categorie 1 și de categorie 2;

b) amprentează și implementează în sistem datele de categorie 1 ale solicitanților de protecție internațională care au împlinit vârsta de 14 ani. Amprentele digitale sunt preluate și transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data depunerii cererii de protecție internațională. Solicitanții de protecție internațională sunt informați în scris, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin, precum și referitor la consecințele acesteia;

c) amprentează și verifică în sistem datele de categorie 3 ale străinilor cu ședere ilegală care au împlinit vârsta de 14 ani. Străinii cu ședere ilegală sunt informați în scris, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioara, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin, precum și referitor la consecințele acesteia.

(2) I.G.P.F. îndeplinește următoarele atribuții în vederea implementării datelor și utilizării sistemului Eurodac:

a) este responsabil de transmiterea datelor de categorie 2 – străini reținuți pentru trecerea ilegală a frontierei externe, precum și de transmiterea datelor de categorie 1 Eurodac – solicitanți de protecție internațională, dacă cererile de protecție internațională au fost depuse la structurile I.G.P.F.;

b) amprentează și implementează în sistem datele de categorie 2 ale străinilor care au împlinit vârsta de 14 ani venind dintr-o țară terță și care nu sunt returnați sau reținuți pentru trecere ilegală a frontierei externe, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare. Amprentele digitale sunt preluate și transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data reținerii pentru trecerea ilegală a frontierei externe. Străinii sunt informați, în scris, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și la consecințele acesteia, utilizând broșura comună prevăzută la anexa XII din Regulamentul de implementare al Regulamentului Dublin;

c) amprentează și implementează în sistem datele de categorie 1 ale solicitanților de protecție internațională care au împlinit vârsta de 14 ani și depun cereri de protecție internațională la structurile I.G.P.F. Amprentele digitale sunt preluate și transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data depunerii cererii de protecție internațională. Solicitanții de protecție internațională amprentați sunt informați în scris, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac și de Regulamentul Dublin, precum și referitor la consecințele acesteia.

(3) Termenul de 72 de ore de transmitere a amprentelor, prevăzut la alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și c), poate fi prelungit numai în situațiile derogatorii prevăzute în Regulamentul Eurodac”.

 

Art. 51 OMIRA nr. 441/2008 (modificat prin OMAI nr. 80/2015)
Noua reglementare

După art. 5 se introduce un nou articol, art. 51.

Potrivit noii reglementări, art. 51 prevede: „Planul de securitate prevăzut la art. 34 din Regulamentul Eurodac este întocmit și actualizat de către specialiști din cadrul I.G.I. și I.G.P.F. și se aprobă de către șefii acestor structuri. D.C.T.I. asigură sprijinul necesar I.G.I. și I.G.P.F. în vederea întocmirii și actualizării Planului de securitate, pe linia asigurării comunicațiilor și transmiterii de date prin RCVD către Sistemul Central Eurodac”.

 

Art. 5 anexa la OMIRA nr. 441/2008 (modificat prin OMAI nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că prin grija D.G.C.T.I. se asigura securizarea accesului și criptarea transmisiei datelor între nodurile de comunicații ale RCVD, disponibilitatea RCVD prin intermediul căreia stațiile de amprentare erau conectate la sediul central al O.R.I. și accesul O.R.I. la rețeaua europeană de transmitere a datelor TESTA.

Noua reglementare

Art. 5 din anexă – Abrogat.

 

Alte prevederi ale OMAI nr. 80/2015

În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „Unitatea Centrală a Comisiei Europene”, „Unitatea Centrală Eurodac a Comisiei Europene” și „Unitatea Centrală Eurodac” se înlocuiesc cu sintagma „Sistemul Central Eurodac”, sintagma „sTESTA” se înlocuiește cu sintagma „TESTA-NG”, iar sintagma „Regulamentul Dublin II” se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul Dublin”.

Stabilirea atribuțiilor autorităților responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac – modificări (OMAI nr. 80/2015) was last modified: iulie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter