Cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (OMADR nr. 816/2016)

31 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 429

Despre

 • M. Of. nr. 401 din 26 mai 2016
 • OMADR nr. 816/2016

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMADR nr. 816/2016
(M. Of. nr. 401 din 26 mai 2016)
Se aprobă Lista detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin

În M. Of. nr. 401 din 26 mai 2016, a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMADR) nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului Ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din OMADR nr. 816/2016

Art. 1 stabilește faptul că se aprobă Lista detaliată a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

În continuare, este prevăzut faptul că cheltuielile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din POPAM și menționate la alin. (1) trebuie să respecte dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și ale Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului CE, Euratom nr. 1.605/ 2002 al Consiliului.

De asemenea, primele și compensațiile calculate conform dispozițiilor cap. 4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 sunt eligibile.

Art. 2 din OMADR nr. 816/2016

Art. 2 prevede faptul că procedurile de achiziție derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile menționate la alin. (1) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare privind achizițiile, precum și cu instrucțiunile de achiziții elaborate de către Autoritatea de management.

Art. 3 din OMADR nr. 816/2016

Art. 3 dispune asupra regulilor care se aplică pentru cheltuielile cu transportul, diurna și cazarea:

 1. În cazul personalului autorităților și instituțiilor publice, indiferent de finanțarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna și cazarea pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.
 2. În cazul personalului autorităților și instituțiilor publice, indiferent de finanțarea acestora, cheltuielile cu transportul, diurna și cazarea pe perioada delegării și detașării externe în interesul serviciului se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.
 3. În cazul celorlalte categorii de personal implicate în implementarea operațiunilor:

3.1. Reguli privind transportul:

 1. a) avionul, pe orice distanță, clasa economică;
 2. b) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanțe de până la 300 km și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km, utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte pe distanțe de peste 300 km;
 3. c) navele de călători, după tariful clasei I;
 4. d) mijloacele de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;
 5. e) mijloacele de transport auto, costul real al combustibilului în limita unui consum maxim de 7,5 l/100 km;
 6. f) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează;
 7. g) sunt eligibile și:

(i) transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la și de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;

(ii) transportul efectuat în localitatea unde se execută delegarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanța dintre gară, aerogară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare;

(iii) transportul pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării;

(iv) taxele pentru trecerea podurilor;

(v) taxele de traversare cu bacul;

(vi) taxele de aeroport, gară, autogară sau port, parcare;

(vii) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

3.2. Reguli privind diurna:

 1. a) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data și ora plecării până la data și ora înapoierii mijlocului de transport din și în localitatea unde își are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;
 2. b) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum și pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore;
 3. c) maxime de referință: valoarea prevăzută de legislația națională în vigoare pentru sectorul public.

3.3. Reguli privind cazarea:

 1. a) cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice, încadrate cu maximum 3 stele. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanță, pensiuni, popasuri turistice, spații de campare organizate în gospodăriile populației destinate prin construcție cazării;
 2. b) în cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput;
 3. c) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de stațiune și alte taxe prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;
 4. d) în situația în care în costul cazării este inclus și micul dejun, se decontează și contravaloarea acestuia;
 5. e) în situația în care personalul aflat în delegare nu se cazează în unități de cazare specializate, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 45 lei.
Cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (OMADR nr. 816/2016) was last modified: mai 30th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter