Descrierea unor profiluri prevăzute de Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (OPANAF nr. 146/2018)

31 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 213

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 146/2018
(M. Of. nr. 87 din 30 ianuarie 2018)
Se aprobă profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În M. Of. nr. 87 din 30 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF (OPANAF) nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 din OPANAF nr. 146/2018

Art. 1 prevede faptul că se aprobă profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, a căror descriere este prevăzută în anexa nr. 1.

 

Art. 2 din OPANAF nr. 146/2018

În art. 2 se dispune faptul că se aprobă structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice, precum și structura XML a mesajelor de activare a profilurilor menționate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 3 din OPANAF nr. 146/2018

Art 3 stabilește faptul că se aprobă categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzute în anexa nr. 3.

 

Art. 4 din OPANAF nr. 146/2018

Conform art. 4, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Art. 5 din OPANAF nr. 146/2018

Art. 5 prevede faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Art. 6 din OPANAF nr. 146/2018

Art. 6 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

 

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 146/2018
Profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Profilul 0 reprezintă profilul în care aparatul de marcat electronic fiscal nu are obligația conectării la sistemul informatic. Acest profil este presetat de către producător sau activat prin importul unui fișier XML semnat, folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Profilul 1 reprezintă profilul în care aparatul de marcat electronic fiscal are obligația de conectare și transmitere date către sistemul informatic. Acest profil este activat prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 146/2018

Structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și structura XML a mesajelor de activare a profilurilor

Secțiunea I

1. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.1.

2. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.2.

3. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.3

4. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.4

5. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice pentru:

a) aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar se regăsește la secțiunea II.5;

b) aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de taximetrie se regăsește la secțiunea II.6;

c) aparate de marcat electronice fiscale, altele decât cele de la lit. a) și b), se regăsește la secțiunea II.7.

6. Structura XML a informațiilor referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsă curent electric sau întrerupere conexiune la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului se regăsește la secțiunea II.8.

7. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.9.

8. tructura XML a mesajului de activare a profilurilor conform art. 3 alin. (3) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.10.

9. Structura XML a mesajului de trecere din profilul 1 în profilul 0 se regăsește la secțiunea II.11.

10. Structura XML a mesajului registru ce conține numerele de ordine ale rapoartelor de închidere zilnică emise în perioada de raportare se regăsește la secțiunea II.12.

11. Transmiterea fișierelor XML se face conform celor prevăzute în secțiunea II.13.

12. Nomenclatoarele folosite în cadrul fișierelor XML se regăsesc în secțiunea II.14

Secțiunea II.1

Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: data și ora generării mesajului
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< bonSV>Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB
Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: data și ora emitere bonuri
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal
Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
moneda_iMoneda în care a fost încasată suma de la clientC(3)DANomenclator monede
suma_iSuma încasată de la clientN(20.2)DA
moneda_pMoneda în care a fost plătită suma clientuluiC(3)DANomenclator monede
suma_pSuma plătită clientuluiN(20.2)DA
comComision practicat aferent sumei tranzacționateN(20.2)DA
totTvaValoarea totală a taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secțiunea cote.
< cote>Secțiune repetitivăCel puțin o apariție dacă totTva>0
cota_comNivel cotă TVAN(2)DA
tvaValoarea taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DA
< /cote>
< /bonSV>
< /msj>

Secțiunea II.2

Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< bonT>Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB
Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere bonuri fiscale
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal
Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
nrCNumărul curseiN(3)DA
totBValoarea totală a serviciuluiN(20.2)DA
totTvaValoarea totală a taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secțiunea cote.
< cote>Secțiune repetitivăSe completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon.
cotaNivel cotă TVAN(2)DA
tvaValoarea taxei pe valoare adaugatăN(20.2)DA
< /cote>
< /bonT>
< /msj>


Secțiunea II.3

Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică.
< bon>Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: data și ora emiterii bonului fiscal
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal
Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
totBValoarea totală a bonului fiscalN(20.2)DA
totTvaValoarea totală a taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor TVA din secțiunea cote.
< cote>Secțiune repetitivăSe completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon.
cotaNivel cotă TVAN(2)DA
tvaValoarea taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DA
< /cote>
< /bon>
< /msj>

Secțiunea II.4

Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< bon>Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: data și ora emiterii bonului fiscal
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal
Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
nrCNumărul cursei aerieneC(10)DA
totBValoarea totală a bonului fiscalN(20.2)DA
totTvaValoarea totală a taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor TVA din secțiunea cote.
< cote>Secțiune repetitivăSe completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon.
cotaNivel cotă TVAN(2)DA
tvaValoarea taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DA
< /cote>
< /bon>
< /msj>

Secțiunea II.5

Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< rSV>O apariție
idRNumărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnicăC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere = număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
nrANumăr avarii (reset RAM)N(3)DANumărul de secțiuni av = nrA
nrBNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
totBValoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(20.2)DA
nrBCNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(10)
nrAnNumărul operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
totASuma totală aferentă operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
nrRNumărul operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale
aferente raportului fiscal de închidere zilnică
N(10)DA
totRSuma totală aferentă operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
nrMNumărul operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale
aferente raportului fiscal de închidere zilnică
N(10)DA
totMSuma totală aferentă operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
totTvaTotalul taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DA
sume_serv_inSume de serviciu declarate la începerea zilei de lucruN(20.2)DA
sume_serv_outSume de serviciu declarate la sfârșitul zilei de lucruN(20.2)DA
totCTotalul comisionului încasat din cumpărare și vânzare de valutăN(20.2)DA
< act>Secțiune repetitivăCel puțin o secțiune dacă nrB-nrBA> 0Gruparea (tipAct, mon, cota_act) trebuie să fie unică.
tipActTipul operațiuniiN(1)DA1= vânzare 2 = cumpărare
totActTotalul sumelor încasate din cumpărarea/ vânzarea de valută, inclusiv comisionN(20.2)DA
totComTotal comision încasat din cumpărarea/ vânzarea de valutăN(20,2)DA
monMonedaC(3)DANomenclator
cota_actNivel cotă de TVAN(2)Dacă totCom>0 atunci cota_act este diferit de nul.
< /act>
< av>Secțiune repetitivă
dataOră avarieC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
< /av>
< pl>Secțiune repetitivă
tipPModalitate de platăN(2)DANomenclator
valPlTotalul sumei plătite de clientN(20.2)DA
monPlMoneda în care s-a făcut plataC(3)DANomenclator
< /pl>
< /rSV>
< /msj>

Secțiunea II.6

Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< rT>O apariție
idRNumărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnicăC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere = număr de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
nrAvNumăr avarii (reset RAM)N(3)DAnrAv este egal cu numărul de secțiuni av.
nrBNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
valBValoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(20.2)DA
totTvaTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale emiseN(20.2)DA
nrBCNumăr bonuri emise având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(10)DA
valBCValoare totală a operațiunilor din totalul bonurilor fiscale emise având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
totTVA_cuiTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
totDTotalul distanței parcurse (în km)N(10.2)DA
totDCTotalul distanței parcurse având călători (în km)N(10.2)DA
< coteZ>Secțiune repetitivă
cotaNivel cotă TVAN(2)DA
tvaTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale emise defalcată pe cotă de TVAN(20.2)DA
tva_cuiTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA, defalcată pe cotă de TVAN(20.2)DA
< /coteZ>
< av>Secțiune repetitivă
ora_avarieOră avarieC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
< /av>
< ut>Secțiune repetitivăCel puțin o apariție
idUIdentificator persoană care utilizează taximetrulC(5)DA
totDUTotalul distanței parcurse (în km) de către taximetristN(10.2)DA
totDCUTotalul distanței parcurse având călători de către taximetristN(10.2)DA
totalBUValoarea totală încasată de către taximetristN(20.2)DA
< curse>Secțiune repetitivă
nr_cursaNumărul curseiC(20)DA
< /curse>
< /ut>
< set>Secțiune repetitivă
nrSetNumăr aferent setului de tarifN(1)DA1 – Zi
2 – Noapte
tarifValoarea tarifului aplicatN(3.2)DA
totSetTotalul sumei plătite de client aferente tarifuluiN(20.2)DA
totDSTotal distanță parcursă având călători aferentă tarifuluiN(10.2)DA
< /set>
< /rT>
< /msj>

Secțiunea II.7

Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< rB>O apariție
idRNumărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnicăC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat
Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
nrAvNumăr avarii (reset RAM)N(3)DAnrA este egal cu numărul de secțiuni av.
nrBNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
totBValoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(20.2)DA
nrBCNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(10)DA
totBCValoare totală operațiuni rezultată din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
nrANumărul operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
totASuma totală aferentă operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
nrRNumărul operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale
aferente raportului fiscal de închidere zilnică
N(10)DA
totRSuma totală aferentă operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
nrMNumărul operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale
aferente raportului fiscal de închidere zilnică
N(10)DA
totMSuma totală aferentă operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
totTvaTotalul taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DA
totTvaCTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din bonurile ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
totTaxeValoare alte taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DA
totNetValoare operațiuni scutiteN(20.2)DA
sume_serv_inSume de serviciu declarate la începerea zilei de lucruN(20.2)DA
sume_serv_outSume de serviciu declarate la sfârșitul zilei de lucruN(20.2)DA
monRefMoneda de referință a aparatului de marcat electronic fiscalC(3)DANomenclator monede
< pl>Secțiune repetitivăSecțiunea are cel puțin o apariție pentru totB> 0.
Altfel lipsește.
tipPModalitate de platăN(2)DANomenclator
valPlTotalul sumei plătite de clientN(20.2)DA
monPlMoneda în care s-a făcut plataC(3)DANomenclator
< /pl>
< coteZ>Secțiune repetitivăSecțiunea apare pentru fiecare cotă existentă.
cotaNivel cotă de TVAN(2)DA
valOpValoarea totală a operațiunilor cărora li se aplică nivelul de cotăN(20.2)DA
tvaTotal tva/cotăN(20.2)DA
< /coteZ>
< av>Secțiune repetitivă
dataDată avarieC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
< /av>
< /rB>
< /msj>

Secțiunea II.8

Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
< mE>Maximum o apariție
nrBNumăr bonuri emise în perioada în care are loc evenimentulN(10)DA
< ev>Secțiune repetitivăCel puțin o apariție
dataIDată început evenimentC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
dataFDată sfârșit evenimentC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
tipETipul evenimentuluiN(1)DA– lipsă curent
– lipsă conexiune internet
< /ev>
< /mE>
< /MSJ>

Secțiunea II.9

Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< msj>
idMIdentificator unic mesajC(24)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
< msj>

Secțiunea II.10

Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< mP>
idMIdentificator unic mesajC(24)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS
Identificator unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal, an lună zi oră minut secundă
tipPTipul profiluluiN(1)DATipul profilului pe care trebuie să îl execute aparatul de marcat electronic fiscal:
0 – aparatul de marcat electronic fiscal nu are obligația conectării la sistemul informatic național.
1 – aparatul de marcat electronic fiscal are obligația conectării și transmiterii datelor către sistemul informatic național.
dataData de la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul stabilitC(10)zz.ll.aaaa
afisMÎn urma analizei datelor transmise de aparatul de marcat electronic fiscal se constată că aparatul nu funcționează în parametri normali.
Utilizatorul este
atenționat asupra necesității prezentării la unitatea de service.
N(1)1 – prezentare unitate de service. Altfel lipsește.
rapZAparatul de marcat este obligat să încerce stabilirea conexiunii cu sistemul informatic național și să transmită date imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică.N(1)– DA
– NU, Aparatul de marcat este obligat să încerce stabilirea conexiunii cu sistemul informatic național și să transmită date la intervalul nrT.
nrZNumăr zile după care activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blocheazăN(4)
nrMNumăr minute la care se încearcă stabilirea conexiunii cu sistemul informaticN(6)
nrTNumăr minute la care se încearcă stabilirea conexiunii cu sistemul informatic în vederea transmiterii datelor de la art. 5 alin. (1) și (2) din anexa nr. 11N(6)
codDCod deblocareC(1024)Ultimul id mesaj din mesajul registru transmis către sistemul informatic național
certANAFCertificatul digital al Agenției Naționale de Administrare FiscalăC(4000)Câmpul conține certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în format PKCS7 cert only codificat base 64.
certASchimbă certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal.N(1)1 – DA
< url>Secțiune repetitivăSecțiunea este permisă numai pentru tip_profil = 1.
tipTip urlN(1)DACategorii URL-uri din anexa nr. 3 la ordin
urlAdrese folosite în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național al Agenției Naționale de Administrare FiscalăC(50)DA
< /url>
< /mP>

Secțiunea II.11

Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< mReset>
idMIdentificator unic mesajC(14)DAAAAALLZZHHMMSS
an lună zi oră minut secundă
tipPTipul profiluluiN(1)DAtipP = 0
dataPData până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul 0C(10)DAzz.ll.aaaa
După această dată aparatul de marcat electronic fiscal trece în profilul 1.
< mReset>

Secțiunea II.12

Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
< mReg>
idMIdentificator unic mesajC(24)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS
Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal
Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
cifCod de identificare fiscală utilizator aparat de marcat electronic fiscalN(13)DA
nrRapINumăr raport fiscal de închidere zilnică inițial generat în perioada de raportareN(4)DA
nrRapFNumăr raport fiscal de închidere zilnică final generat în perioada de raportareN(4)DA
tip_amefDestinația aparatului de marcat electronic fiscalC(1)DAS – schimb valutar T – taximetrie
U – uzual
A – Magazin aeroporturi
< /mReg


Secțiunea II.13

Transmiterea fișierelor XML

Aparatul de marcat electronic fiscal vine presetat cu funcționarea în profilul 0. Trecerea la profilul 1 se face prin importul unui fișier XML prevăzut la secțiunea II.10 și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:

– tipul profilului: 1;

– data de la care se trece în profilul 1;

– numărul de zile după care activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blochează;

– intervalul în minute la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale;

– intervalul în minute la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale în vederea transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice;

– URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale;

– certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în format PKCS#7 cert only codificat base 64.

Operațiunea de trecere de la profilul 0 la profilul 1 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.

Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 se face prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la secțiunea II.11 și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:

– tipul profilului: 0;

– data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul 0.

Operațiunea de trecere de la profilul 1 la profilul 0 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.

Aparatul de marcat electronic fiscal care lucrează în profilul 1 își blochează activitatea de emitere și tipărire de bonuri fiscale ca urmare a atingerii/depășirii termenului stabilit potrivit art. 8 din anexa nr. 11 la normele metodologice. Deblocarea aparatului de marcat electronic fiscal se face ulterior transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau alin. (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice prin importul unui fișier XML prevăzut la secțiunea II.10.

Fișierul conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:

– tipul profilului;

– cod deblocare activitate aparat de marcat electronic fiscal, reprezentat de valoarea id mesaj al ultimului mesaj registru transmis.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care transmit online către sistemul informatic național datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice, se transmit unul sau mai multe fișiere XML conform secțiunilor II.1-II. 9, după caz.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care transmit offline către sistemul informatic datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice, se exportă pe un mediu de stocare extern unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secțiunilor II.1-II.7, precum și un fișier XML registru conform secțiunii II.12. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.

Fișierul de la secțiunea II.10 conține valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcționează, este semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se transmite ca răspuns la îndeplinirea obligației aparatului de marcat electronic fiscal prevăzută la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care funcționează în modul de lucru offline, mesajul de la secțiunea II.10 ce conține atât codul de deblocare, respectiv continuare a activității, și/sau valorile modificate ale indicatorilor profilului se recepționează după transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice.

Comunicarea dintre aparatele de marcat electronice fiscale și sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se face prin transmiterea, respectiv recepționarea fișierelor prevăzute în secțiunile II.1-II.12. Fișierele XML trebuie să conțină elementele, respectiv atributele marcate ca fiind obligatorii. Succesiunea elementelor este în mod obligatoriu cea prevăzută în cadrul fiecărei secțiuni. Atributele care în dreptul coloanei „Câmp obligatoriu” nu au prevăzută mențiunea „DA” se vor transmite numai în cazul în care informația respectivă există. Fișierele XML care se transmit offline sunt semnate, aplicându-se o semnătură inclusă conformă cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul al rezumatului SHA-256 și algoritmul de semnătură bazat pe RSA 2048. Structura certificatului digital X.509v3 conform cu RFC 5280 are minimum următoarele caracteristici:

ISSUERNUMELE DISTINCTIV AL AUTORITĂȚII DE CERTIFICARE EMITENTE (DN)
SerialNumberNumărul de serie al certificatului. Acest număr este unic și va conține minimum 4 octeți cu date generate aleatoriu.
SubjectNumele distinctiv al entității pentru care se emite certificatul. Acesta va include informații de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal (numărul de serie al aparatului).
SignatureAlgorithmTipul de semnătură cu care autoritatea de certificare a emis certificatul
NotBeforeData începând cu care certificatul este valid
NotAfterData la care expiră certificatul digital
Subject Key IdentifierIdentificatorul cheii subiectului
Authority Info Access[1]Authority Info Access
Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name:
URL=url-ul la care autoritatea de certificare pune la dispoziție mecanismul de validare al certificatelor digitale OCSP conform RFC 6960
Certificate Policies[1]Certificate Policy:
Policy Identifier=OID-ul politicii sub care sunt emise certificatele de către autoritatea de certificare [2,1]Policy Qualifier Info:
Policy Qualifier Id=CPS Qualifier:
url-ul unde se găsește documentul descriptiv privind emiterea certificatelor digitale de către autoritatea de certificare
CRL Distribution Pointsurl-ul unde sunt publicate CRL-urile emise de autoritatea de certificare

Operațiunea de reînnoire se face prin generarea perechii de chei publică-privată pentru care se emite certificatul de către modulul criptografic al aparatului de marcat electronic fiscal folosind protocolul simplu de înrolare a certificatelor pe baza protocolului de comunicații IETF-CMC, respectând standardul RFC 5280 care guvernează bunele practici și specificațiile tehnice pentru acest tip de informații electronice. Operațiunea de reînnoire a certificatului digital al aparatului de marcat electronic fiscal se face:

– la cererea sistemului informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau

– de către producător sau, după caz, de către distribuitorul autorizat, ca urmare a atingerii/depășirii perioadei de valabilitate de 10 ani a certificatului digital instalat inițial.

Secțiunea II.14
Nomenclatorul pentru tipul de plată:

SemnificațieValoare
Card1
Numerar3
Tichete masă4
Bonuri/tichete valorice5
Voucher6
Credit7
Metode moderne de plată8
Alte metode9

Nomenclatorul pentru valută:

ValoareSemnificație
AEDDIRHAM UAE
AFAAFGANI AFGANISTAN
ALLLEKA ALBANEZ
AMDDRAM ARMENIAN
ANGGULDEN ANTILE OLAND.
AONKWANZA (NOU) ANGOLA
ARSPESO ARGENTINIAN
AUDDOLAR AUSTRALIAN
AWGFLORIN ARUBAN
AZMMANAT AZERBAIDJAN
BAMMARCA CONV. BOSNIACĂ
BBDDOLAR BARBADOS
BDTTAKA BANGLADESH
BGNLEVA BULGĂREASCĂ
BHDDINAR BAHRAINI
BIFFRANC BURUNDI
BMDDOLAR BERMUDIAN
BNDDOLAR BRUNEI
BOBBOLIVIAN BOLIVIAN
BRLREAL BRAZILIAN
BSDDOLAR BAHAMAS
BTNNGULTRUM BHUTAN
BWPPULL BOTSWANA
BYRRUBLĂ BIELORUSĂ
BZDDOLAR BELIZE
CADDOLAR CANADIAN
CDFFRANC CONGOLEZ
CHFFRANC ELVEȚIAN
CLPPESO CILIAN
CNYYUAN RENMINBI CHINA
COPPESO COLUMBIAN
CRCCOLON COSTA RICA
CSDDINAR SERBIA&MUNTEN.
CUPPESO CUBANEZ
CVEESCUDO CABOVERDIANO
CYPLIRA CIPRIOTĂ
CZKCOROANA CEHĂ
DJFFRANC DJIBOUTI
DKKCOROANA DANEZĂ
DOPPESO REP. DOMINICANĂ
DZDDINAR ALGERIAN
ECSSUCRE ECUADOR
EEKCORONA ESTONIANĂ
EGPLIRA EGIPTEANĂ
ERNNAKFA ERITREA
ETBBIRR ETIOPIA
EUREURO
FJDDOLAR FIJI
FKPLIRA FALKLAND
GBPLIRA STERLINĂ
GELLARI GEORGIA
GHCCEDI GHANA
GIPLIRA GIBRALTAR
GMDDALASI GAMBIA
GTQQUETZAL GUATEMALA
GYDDOLAR GUYANA
HKDDOLAR HONG KONG
HNLLEMPIRA HONDURAS
HRKKUNA CROATĂ
HTGGOURDE HAITI
HUFFORINT MAGHIAR
IDRRUPIA INDONEZIANĂ
ILSSECHEL ISRAELIAN
INRRUPIA INDIANĂ
IQDDINAR IRAQ
IRRRIAL IRANIAN
ISKCOROANA ISLANDEZĂ
JMDDOLAR JAMAICA
JODDINAR IORDANIA
JPYYEN JAPONEZ
KESSILING KENYA
KGSSOM KIRGHIZSTAN
KHRRIEL CAMBODGIA
KMFFRANC COMORIAN
KPWWON NORD-COREEAN
KRWWON SUD-COREEAN
KWDDINAR KUWEIT
KYDDOLAR INSULE CAYMAN
KZTTENGE KAZAKHSTAN
LAKKIP LAOS
LBPLIRA LIBAN
LKRRUPIA SRI LANKA
LRDDOLAR LIBERIA
LSLMALOTI LESOTHO
LTLLITU LITUANIAN
LVLLATS LETONIA
LYDDINAR LIBIA
MADDIRHAM MAROCAN
MDLLEU MOLDOVENESC
MGFFRANC MADAGASCAR
MKDDENAR MACEDONIA
MMKKYAT MYANMAR
MNTTUGRIK MONGOLIA
MOPPATACA MACAO
MROOUGUIYA MAURITANIA
MTLLIRA MALTEZĂ
MURRUPIA MAURITIUS
MVRRUFIYAA MALDIVE
MWKKWACHA MALAWI
MXNPESO MEXICAN
MYRRINGGIT MALAIEZIA
MZMMETICAL MOZAMBIC
NADDOLAR NAMIBIAN
NGNNAIRA NIGERIA
NIOCORDOBA NICARAGUA
NOKCOROANA NORVEGIANĂ
NPRRUPIA NEPALEZĂ
NZDDOLAR NEOZEELANDEZ
OMRRIYAL OMANI
PABBALBOA PANAMEZĂ
PENSOL NOU PERU
PGKKINA PAPUA&NOUA GUI.
PHPPESO FILIPINE
PKRRUPIA PAKISTAN
PLNZLOT NOU POLONEZ
PYGGUARANI PARAGUAY
QARRIYAL QATARI
RONLEU ROMÂNIA
RUBRUBLA RUSEASCĂ NOUĂ
RURRUBLA RUSEASCĂ
RWFFRANC RWANDA
SACRAND COM.SUD AFRICAN
SARRIYAL ARABIA SAUDITĂ
SBDDOLAR INSULE SOLOMON
SCRRUPIE SEYCHELLES
SDPLIRA SUDANEZĂ
SEKCOROANA SUEDEZĂ
SGDDOLAR SINGAPORE
SHPLIRA ST HELENA
SITTOLAR SLOVENIAN
SKKCOROANA SLOVACĂ
SLLLEU SIERRA LEONE
SOSSILING SOMALIA
SRGGULDEN SURINAM
STDDOBRA SAO TOME&PRINC
SVCCOLON EL SALVADOR
SYPLIRA SIRIANĂ
SZLLILANGENI SWAZILAND
THBBAHT THAILANDEZ
TJRRUBLA TADJIKISTAN
TMMMANAT TURKMENISTAN
TNDDINAR TUNISIAN
TOPTONGAN PA’ANGA
TRLLIRE TURCEȘTI
TRYLIRA TURCEASCĂ NOUĂ
TTDDOLAR TRINIDAD&TOBAG
TWDDOLAR NOU TAIWAN
TZSSILING TANZANIAN
UAHHRYVNA UCRAINEANĂ
UGXSILING UGANDA
USDDOLAR SUA
UYUPESO NOU URUGUAI
UZSSUM UZBEKISTAN
VEBBOLIVAR VENEZUELA
VNDDONG VIETNAM
VUVVATU VANUATU
WSTTALA SAMOA DE VEST
XAFFRANC COM. FINANCIARĂ
XAUAUR
XCDDOLAR CARAIBELE DE EST
XDRDST
XPFFRANC CFP
YERRIYAL YEMEN
YUMDINAR IUGOSLAV
ZARRAND SUD-AFRICAN
ZMKKWACHA ZAMBIA
ZRNZAIR NOU
ZWDDOLAR ZIMBABWE

 

Anexa nr. 3 din OPANAF nr. 146/2018

Categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
În schimbul de informații cu sistemul informatic, aparatele de marcat electronice fiscale utilizează următoarele categorii de URL-uri:

1. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 1.

2. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 2.

3. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 3.

4. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) și cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 4.

5. Adresa serverului la care se efectuează operațiunea de reînnoire a certificatului digital al aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a cererii sistemului informatic. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 5.

Descrierea unor profiluri prevăzute de Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (OPANAF nr. 146/2018) was last modified: februarie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter