Procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de BNR – modificări (Ordin BNR nr. 2/2015)

1 Mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1383

Despre

  • M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015
  • Ordinul BNR nr. 2/2015
  • Procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de BNR
  • Modificări

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul BNR nr. 7/2006
(M. Of. nr. 861 din 20 octombrie 2006; cu modif. și compl. ult.)
 Ordinul BNR nr. 2/2015
(M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015)
modifică: art. 3 alin. (2), art. 8
introduce: art. 4 alin. (8)

 

În M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul BNR nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului BNR nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de BNR (M. Of. nr. 861 din 20 octombrie 2006; cu modif. și compl. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Respectivul ordin a fost emis:

– având în vedere dispozițiile art. 40 și ale art. 43 din Regulamentul BNR nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de BNR și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat, cu modificările ulterioare;

– în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

 

Art. 3 alin. (2)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea faptul că participanții eligibili (contrapartidele eligibile) transmiteau ofertele la Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, precum letric, fax, SWIFT, poștă electronică etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (2) prevede: „Participanții eligibili vor transmite ofertele la Banca Națională a României – Direcția operațiuni de piață, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut la art. 1”.

 

Art. 4 alin. (8)
Noua reglementare

La art. 4, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (8) stabilește: „Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul ofertelor transmise prin mesaje standardizate de tip XML care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentației aferente operațiunilor de piață monetară și facilităților permanente – Sistemul OPMA”.

 

Art. 8

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea faptul că în situația în care, în urma anunțării rezultatelor licitației și notificărilor transmise participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), aceștia nu puteau onora oferta transmisă Băncii Naționale a României și declarată câștigătoare, BNR aplica prevederile art. 40 din Regulamentul nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „În situația în care, ulterior anunțării rezultatelor licitației și notificărilor transmise participanților eligibili, aceștia nu pot onora oferta transmisă Băncii Naționale a României și declarată câștigătoare, Banca Națională a României va aplica prevederile art. 41 [(1) În situația în care un participant eligibil nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin, referitoare la respectarea termenului de decontare a operațiunilor efectuate cu BNR, pentru fiecare zi de întârziere, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei medii de dobândă a operațiunii Băncii Naționale a României plus nivelul ratei BUBID – ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se vor vira în contul de decontare al Băncii Naționale a României, deschis în ReGIS, conform regulilor de sistem. (2) BNR poate sista necondiționat, unilateral și fără preaviz orice operațiune în derulare, reglementată de prezentul regulament, în cazuri de nerespectare de către participanții eligibili a obligațiilor legale și/sau contractuale, putând decide, după caz, suspendarea temporară sau definitivă a participării acestora la operațiunile monetare desfășurate de BNR. (3) În cazul în care, prin nerespectarea de către participanții eligibili a obligațiilor menționate la alin. (1), sunt afectate obiectivele de politică monetară a BNR, aceasta va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 229, 235 și 236 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007. (4) În situația în care, la scadență, participantul eligibil împrumutat nu a rambursat integral creditul acordat și/sau nu a plătit integral dobânda aferentă, pentru sumele nerecuperate BNR va proceda la executarea garanțiilor, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României] din Regulamentul BNR nr. 1/2000”.

 

Alte prevederi ale Ordinului BNR nr. 2/2015

La art. I, pe lângă modificările și completările aduse Ordinului nr. 7/2006, se mai prevăd și următoarele:

– În tot cuprinsul Ordinului nr. 7/2006, sintagma „participant eligibil (contrapartidă eligibilă)” se înlocuiește cu sintagma „participant eligibil”.

– În tot cuprinsul ordinului, trimiterile la „Regulamentul BNR nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de BNR și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările și completările ulterioare”, respectiv la „Regulamentul BNR nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare” se înlocuiesc cu trimiteri la „Regulamentul BNR nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de BNR și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat, cu modificările ulterioare”, respectiv la „Regulamentul BNR nr. 1/2000”.

De asemenea, art. II prevede faptul că Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 4 mai 2015.
ISTORIC

Actul modificatActele modificatoare
Ordinul BNR nr. 7/2006
(M. Of. nr. 861 din 20 octombrie 2006; cu modif. și compl. ult.)
Ordinul BNR nr. 1/2007
(M. Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2007)
Ordinul BNR nr. 3/2012
(M. Of. nr. 58 din 24 ianuarie 2012)
Ordinul BNR nr. 2/2015
(M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015)
Procedurile de lucru pentru derularea operațiunilor cu certificate de depozit emise de BNR – modificări (Ordin BNR nr. 2/2015) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter