Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil care se deplasează la şi de la locul de muncă – modificări (OMAI nr. 42/2015)

15 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 12.857

Despre

  • M. Of. nr. 320 din 11 mai 2015
  • OMAI nr. 42/2015
  • Modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014
(M. Of. nr. 269 din 11 aprilie 2014)
OMAI nr. 42/2015
(M. Of. nr. 320 din 11 mai 2015)
introduce: art. 1 lit. b1),  art. 31, art. 41, art. 5 alin. (21)-(23), art. 5 alin. (71), art. 6 alin. (11), art. 6 alin. (31) și (32), art. 6 alin. (8), art. 61

modifică: art. 2 lit. g),  art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (3)  


 
 
În M. Of. nr. 320 din 11 mai 2015, s-a publicat Ordinul MAI (OMAI) nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014 (M. Of. nr. 269 din 11 aprilie 2014).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă respectivelor norme prin OMAI nr. 42/2015:

 

Art. 1 lit. b1) din Norme (modificate prin OMAI nr. 42/2015)

 

Noua reglementare

La art. 1, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. b1) prevede faptul că respectivele norme metodologice reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus și întors, în contul unităților din care fac parte, în situațiile în care cadrele militare, personalul civil sau polițiștii, după caz, se deplasează (…): „la și de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) [la și de la locul de muncă pentru a executa, în afara orelor de program, controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de reședință] din H.G. nr. 1.292/2003 (M. Of. nr. 813 din 18 noiembrie 2003; cu modif. și compl. ult.”.

 

Art. 2 lit. g) din Norme (modificate prin OMAI nr. 42/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. g) definea mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu ca fiind autoturismul deținut de către polițist ori soția acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale și utilizat în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. g) definește mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, astfel: „mijloc de transport deținut legal, cu orice titlu – autovehicul deținut de către polițist ori soția/soțul acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale”.

 

Art. 31 din Norme (modificate prin OMAI nr. 42/2015)
Noua reglementare

După art. 3, se introduce nou articol, art. 31.

Potrivit noii reglementări, art. 31 prevede: „(1) În situațiile prevăzute la art. 1 lit. b1) [la și de la locul de muncă potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 1.292/2003], decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările la și de la locul de muncă urmează regimul deplasărilor în interesul serviciului.

(2) Decontarea cheltuielilor se face lunar, în condițiile prezentului ordin, cu aprobarea conducătorului unității pe raportul scris al personalului îndreptățit, pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul fiscal de carburant, abonamente, legitimații, tichete sau bilete de călătorie, în original, precum și a documentelor de confirmare a solicitării prezenței polițistului la serviciu, după caz.

(3) Pentru deplasările frecvente în interes de serviciu, în scopul realizării operative a sarcinilor, conducătorii unităților pot aproba procurarea de abonamente pe calea ferată sau auto dacă valoarea acestora este mai mică decât costul legitimațiilor/tichetelor/biletelor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările din cursul unei luni.

(4) În situația în care nu există mijloace de transport în comun, iar deplasarea nu se poate efectua cu un mijloc de transport deținut legal, cu orice titlu, se pot folosi și autovehicule din înzestrarea Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Misiunile ordonate sunt activitățile profesionale desfășurate în scopul îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor de serviciu stabilite potrivit legii, inclusiv intervențiile la solicitări formulate prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență”.

 

Art. 41 din Norme (modificate prin OMAI nr. 42/2015)
Noua reglementare

După art. 4 se introduce un nou articol, art. 41.

Potrivit noii reglementări, art. 41 stabilește următoarele: „(1) În situațiile prevăzute la art. 3 [(1) În situațiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b), pentru transport se folosesc mijloacele de transport în comun existente pe plan local sau cele din înzestrarea unităților Ministerului Afacerilor Interne. (2) Cu aprobarea conducătorului unității, decontarea cheltuielilor se face pe baza abonamentelor individuale, astfel: a) abonamente lunare sau săptămânale pe calea ferată la clasa a II-a, trenuri Regio, fără a fi valabile la trenuri Interregio; b) abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, se procură numai pentru curse obișnuite, exclusiv cele rapide, iar în cazul cadrelor militare și personalului civil, numai pentru distanțe de până la 70 km. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) operează următoarele reguli: a) abonamentele sunt nominale și nu dau dreptul la diferențe de clasă; b) procurarea abonamentelor se face individual de către fiecare persoană care are acest drept și căreia i se decontează contravaloarea la expirarea perioadei de valabilitate, reținându-se ca document justificativ abonamentul respectiv; c) persoanele îndreptățite beneficiază de abonamente pentru întregul an, iar pentru cele trimise în misiune sau care lipsesc de la serviciu din diferite motive, precum concediul de odihnă, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, spitalizări, ori urmează școli sau cursuri etc., se vor procura abonamente săptămânale; d) lunar, compartimentul de evidență zilnică a personalului din unitate prezintă în scris compartimentului financiar-contabil situația nominală a celor pentru care urmează a se procura abonamente de transport, ținând seama de schimbările ce vor avea loc în luna următoare; e) pentru abonamentele pierdute sau neutilizate, indiferent de cauze, unitatea nu restituie tarifele plătite și nu decontează tariful de transport plătit de persoana care nu a avut abonament asupra sa. (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun auto pot fi lunare, cu număr limitat de călătorii – o călătorie dus și întors pe zi pentru un număr de zile egal cu cele lucrătoare din lună – sau săptămânale, cu număr limitat de călătorii dus și întors, și se procură și se decontează în condițiile prevăzute la alin. (3). (5) Justificarea cheltuielilor pentru abonamente se face pe baza tabelului nominal cu semnătura de primire a contravalorii abonamentului de către cei în cauză, aprobat de conducătorul unității. (6) În cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezența cadrelor militare, personalului civil și polițiștilor la ora de începere a programului de lucru, precum și în cazul îh care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la și de la locul de muncă, cu aprobarea conducătorului unității, deplasarea zilnică se poate face cu autoturismul proprietate personală, în cazul cadrelor militare și personalului civil, ori cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, în cazul polițiștilor, situație în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurși, în condițiile aplicabile fiecărei categorii de personal] și 4 [(1) În situațiile prevăzute la art. 1 lit. c) se realizează decontarea abonamentelor lunare sau săptămânale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, la și de la locul de muncă, pe o distanță cuprinsă între 5 și 70 km, în cazul polițiștilor aflați în următoarele situații: a) au fost numiți în prima funcție într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință; b) au fost mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință; c) au fost împuterniciți să îndeplinească funcții într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință; d) au fost repartizați la unități aflate într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, la absolvirea instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor; e) au fost încadrați la structurile teritoriale ale unor unități, dacă structurile teritoriale sunt situate în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință. (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se acordă în următoarele condiții: a) unitatea la care polițiștii au fost numiți, mutați, împuterniciți, repartizați ori încadrați nu le poate asigura locuință de serviciu sau de intervenție ori nu li se poate asigura cazarea în căminul de garnizoană sau în incinta unității, într-un spațiu de locuit corespunzător; b) au aprobarea șefului unității, prin dispoziție zilnică, pentru deplasarea zilnică la și de la locul de muncă în localitatea în care au domiciliul sau reședința. (3) Decontarea abonamentelor se face pentru o distanță cuprinsă între 5 și 70 km. În situația în care deplasarea se efectuează pe o distanță mai mare de 70 km, determinarea sumei de decontat se face pe baza unei adeverințe privind tarifele de transport pentru limita de 70 km, eliberată de societățile de transport și prezentată de polițistul care efectuează deplasarea. (4) În cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezența polițiștilor la ora de începere a programului de lucru, precum și în cazul în care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la și de la locul de muncă, cu aprobarea șefului unității, deplasarea zilnică se poate face cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, situație în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurși. (5) Dacă deplasarea zilnică la și de la locul de muncă cu mijlocul de transport deținut legal, cu orice titlu, se efectuează pe o distantă mai mare de 70 km, decontarea se face în limita a 70 km], pot fi procurate și bilete de călătorie, care se decontează în condițiile prezentului articol.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza următoarelor documente de călătorie eliberate de operatorii de transport autorizați, pentru rutele respective, astfel:

a) abonament lunar, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie, în varianta care este cea mai economică; sau

b) abonamente și bilete de călătorie, atunci când abonamentele nu acoperă zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală; sau

c) bilete de călătorie, în cazul motivat în care, pentru ruta utilizată, operatorii de transport autorizați nu emit abonamente.

(3) Varianta cea mai economică se stabilește de către structura financiar-contabilă prin realizarea unei analize comparative a cheltuielilor pentru achitarea de abonamente lunare, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie.

(4) Pentru stabilirea cazului motivat prevăzut la alin. (2) lit. c), personalul îndreptățit depune:

a) un înscris eliberat de acest operator, potrivit căruia nu emite abonamente lunare sau săptămânale pe ruta respectivă; sau

b) o declarație pe propria răspundere că a solicitat operatorului de transport autorizat, de pe ruta de deplasare, abonament lunar sau săptămânal, iar acesta nu i l-a eliberat.

(5) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza biletelor de călătorie corespunzătoare călătoriilor efectuate, se poate realiza și în cazul în care există doi sau mai mulți operatori de transport autorizați, care împreună asigură, fracționat, deplasarea pe ruta respectivă”.

 
Art. 5 alin. (21)-(23) din Norme (modificate prin OMAI nr. 42/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (21)-(23).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (21) prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (1) [Conducătorul unității care are calitatea de ordonator de credite aprobă deplasarea în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) și art. 4 alin. (4), prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică, în baza raportului de solicitare a deplasării la și de la locul de muncă, la propunerea unei comisii pentru analiza acestei deplasări, denumită în continuare comisia, constituită la nivelul unității din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport] și (2) [Comisia se constituie la nivelul unității prin ordin de zi pe unitate/dispoziție zilnică a conducătorului unității și este formată din: a) președintele comisiei – un locțiitor/adjunct al conducătorului unității; b) membrii comisiei – câte o persoană din structurile de resurse umane, management operațional, financiar-contabilitate și logistică; c) secretarul comisiei – o persoană din structura de secretariat a unității], deplasarea se aprobă de către:

a) conducătorul unității Aparatului centrai al Ministerului Afacerilor Interne, pentru personalul propriu îndreptățit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;

b) conducătorul unității ierarhic superioare, pentru personalul îndreptățit care are calitatea de conducător al unității sau cea de ordonator secundar/terțiar de credite”.

De asemenea, art. 5 alin. (22) stabilește: „În situațiile prevăzute la alin. (21), comisia se constituie la nivelul unităților la care se dă aprobarea de deplasare, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane, management operațional, financiar-contabilitate și logistic se asigură de către unitățile/structurile care deservesc această unitate, la cerere”.

În sfârșit, art. 5 alin. (23) dispune: „În cazul personalului îndreptățit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum și al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliției Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor de poliție județene, conducătorul unității din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia în condițiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a deplasării și documentele anexate acestuia se pun la dispoziția comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. În cadrul comisiei participă și conducătorul structurii teritoriale, în calitate de membru”.

 

Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele militare, polițiștii și personalul civil care se deplasează la și de la locul de muncă – modificări (OMAI nr. 42/2015) was last modified: mai 15th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter