Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României – modificări (OMApN nr. 8/2018)

23 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 932

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României
(M. Of. nr. 229 din 5 aprilie 2012; cu modif. ult.)
OMApN nr. 8/2018
(M. Of. nr. 53 din 18 ianuarie 2018)
– modifică: art. 2 alin. (1) lit. c), art. 5 lit. b), 16 alin. (2) lit. e), art. 21, art. 22 lit. i), art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26, art. 34 lit. e), art. 34 lit. g), art. 35, art. 36 alin. (1), art. 40 lit. g), art. 42 alin. (2), (3) și (6), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1), art. 95 alin. (4) lit. b), art. 96 alin. (3)

– introduce: art. 5 lit. d), art. 22 lit. w), art. 42 alin. (1^2), art. 42 alin. (7^1) și (7^2), art. 96 alin. (3^1), art. 104 alin. (3), art. 106 alin. (3), art. 108 alin. (6) și (7)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: anexele 3 și 4

În M. Of. nr. 53 din 18 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Apărării Naționale (OMApN) nr. 8/2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin OMApN nr. M.30/2012, precum și pentru instituirea unor reguli temporare de evoluție în cariera militară (M. Of. nr. 229 din 5 aprilie 2012; cu modif. ult.).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României prin OMApN nr. 8/2018.

Art. I din OMApN nr. 8/2018 prevede faptul că Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin OMApN nr. M.30/2012, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 2 alin. (1) lit. c) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) lit. c) prevedea:

„(1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

(…)

c) admiterea candidaților;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) admiterea candidaților la cursurile instituțiilor și unităților de învățământ militar, respectiv repartizarea candidaților în posturi de soldați și gradați profesioniști;”.

 

Art. 5 lit. b) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 lit. b) prevedea:

„Selecționarea candidaților se desfășoară astfel:

(…)

b) de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală și laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, pentru candidații declarați «Admis» la selecție în centrele zonale de selecție și orientare, care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau psihologică specială;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) de către Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală și laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naționale, pentru candidații declarați «Admis» la selecție în centrele zonale de selecție și orientare sau în colegiile naționale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii și specialități militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală și/sau psihologică specială;”.

 

Art. 5 lit. d) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

„d) de către colegiile naționale militare, prin personalul responsabil – doar pentru elevii acestora din anii terminali”.

 

Art. 16 alin. (2) lit. e) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificat prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. e) prevedea:

„(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate sunt următoarele:

(…)

e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puțin «Bun»; candidații care în această perioadă s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului trebuie să aibă două aprecieri de serviciu anuale calificativul cel puțin «Bun»”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (2), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puțin «Bun»; candidații care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creșterea copilului trebuie să aibă în ultimele două aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puțin «Bun»;”.

 

Art. 21 din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea:

„Candidații pentru unitățile de învățământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:

a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior – ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data concursului de admitere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Candidații pentru unitățile de învățământ liceal militar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice:

a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior – ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

(2) Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție și admitere în învățământul liceal militar”.

 

Art. 22 lit. i) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 lit. i) prevedea:

„Pentru fiecare candidat care îndeplinește criteriile de recrutare se întocmește un dosar cu următoarele documente:

(…)

i) copia certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/școlii profesionale/școlii de arte și meserii sau adeverință că este în ultimul an de studii – numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ în curs de absolvire/absolvită – doar pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  la art. 22, lit. i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) copia certificatului de absolvire sau adeverință din care să reiasă că a absolvit ciclul inferior liceal/școala profesională/școala de arte și meserii ori adeverință că este în ultimul an de studii – numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învățământ în curs de absolvire/absolvită – doar pentru candidații care optează pentru formarea ca soldați și gradați profesioniști în activitate;”.

 

Art. 22 lit. w) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după lit. v) se introduce o nouă literă, lit. w), cu următorul cuprins:

„w) documentele doveditoare ale împrejurărilor decesului/producerii invalidității – numai pentru candidații urmași ai personalului armatei decedat sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acțiuni militare”.

 

Art. 24 din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„Birourile informare-recrutare întocmesc într-un an școlar/universitar un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care își exprimă cel puțin o opțiune, în funcție de categoria de personal/tipul instituției de învățământ/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar în cazul în care există mai multe opțiuni, prima opțiune este considerată cea de bază”.

 

Art. 25 alin. (1) din Instrucțiunile privind cariera militară în Armata României (modificate prin OMApN nr. 8/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) prevedea:

„(1) Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat – cererea de înscriere, fișa de cunoaștere, fișa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral și comportamental – sunt asigurate de către birourile informare-recrutare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 – 5”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2”.

Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României – modificări (OMApN nr. 8/2018) was last modified: ianuarie 23rd, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter